Archív kategórii: zápisy

Zápis zo zasadania P-SBZ zo dňa 8. 6. 2016

Zápis zo schôdze Predsedníctva SBZ

Miesto: Bratislava, Michalovce, Košice, Nové Zámky, Žilina

Dátum: streda, 8. júna 2016

Prítomní: P. Belčák (PB), G. Hinďoš (GH), J. Frajt (JF), P. Hora (PH), E. Velecký (EV)

Neprítomný: A. Zlacký (pozri nižšie)

Program:

1/ Návrh nových stanov SBZ a spôsobu ich odsúhlasenia

2/ Stav príprav otvorených MS v Poprade

Chcem vedieť viac »

Zápis zo zasadania P-SBZ zo dňa 2. 12. 2015

Napísal Peter Belčák 07. 12. 2015 Zápis zo schôdze Predsedníctva SBZ

Miesto: Bratislava, Michalovce, Košice, Nové Zámky, Žilina Dátum: streda, 2. decembra 2015 Prítomní: P. Belčák (PB), G. Hinďoš (GH), J. Frajt (JF), P. Hora (PH), E. Velecký (EV), A. Zlacký (AZ) Neprítomný:

Program:

1/ zhodnotenie slovenskej bridžovej ligy 2015 2/ voľba koordinátora ligy …

Chcem vedieť viac »

» Novšie