Archív kategórii: zápisy

Zápis z mimoriadnej konferencie SBZ zo dňa 18.8.2016.

Zápisnica z konferencie Slovenského bridžového zväzu

konanej dňa 18. augusta 2016 v Danišovciach

 • Na úvod Gabriel Hinďoš privítal všetkých prítomných členov na mimoriadnej konferencii SBZ a vysvetlil dôvody, ktoré viedli P-SBZ k jej zvolaniu.
 • Gabriel Hinďoš, ako člen P-SBZ zodpovedný za vnútrozväzovú činnosť, na základe predložených hárkov z jednotlivých klubov konštatoval, že …
 • Chcem vedieť viac »

  Zápis zo zasadania P-SBZ zo dňa 8. 6. 2016

  Zápis zo schôdze Predsedníctva SBZ

  Miesto: Bratislava, Michalovce, Košice, Nové Zámky, Žilina

  Dátum: streda, 8. júna 2016

  Prítomní: P. Belčák (PB), G. Hinďoš (GH), J. Frajt (JF), P. Hora (PH), E. Velecký (EV)

  Neprítomný: A. Zlacký (pozri nižšie)

  Program:

  1/ Návrh nových stanov SBZ a spôsobu ich odsúhlasenia

  2/ Stav príprav otvorených MS v Poprade

  Chcem vedieť viac »

  Zápis zo zasadania P-SBZ zo dňa 2. 12. 2015

  Napísal Peter Belčák 07. 12. 2015 Zápis zo schôdze Predsedníctva SBZ

  Miesto: Bratislava, Michalovce, Košice, Nové Zámky, Žilina Dátum: streda, 2. decembra 2015 Prítomní: P. Belčák (PB), G. Hinďoš (GH), J. Frajt (JF), P. Hora (PH), E. Velecký (EV), A. Zlacký (AZ) Neprítomný:

  Program:

  1/ zhodnotenie slovenskej bridžovej ligy 2015 2/ voľba koordinátora ligy …

  Chcem vedieť viac »

  » Novšie