«

»

máj 16 2018

Zápis zo zasadania P-SBZ zo dňa 12. 5. 2018

Zápis zo schôdze Predsedníctva SBZ

Miesto: Košice

Dátum: sobota, 12. mája 2018

Prítomní: P. Belčák (PB), P. Hora (PH), M. Šikra (MŠ), E. Velecký (EV)

Neprítomní: J. Frajt (JF), Milan Krajčo (MK)

Program:

1/ účasť Slovenska na MEJ párov v Opatiji,

2/ informačný systém v športe (ISŠ), prístupy, plnenie údajov za SBZ

3/ diskusia

Závery:

1/ Robert Lukoťka predložil do P-SBZ spoločný návrh účasti juniorov na ME párov vo vekových kategóriách U26 a U21, ktoré sa konajú v chorvátskej Opatiji.

P-SBZ schválilo účasť hráčov J. Jakabšic, J. Kvoček, J, Rumančík a M. Vodička v kategórii U26 a L. Gabriel a R. Gabriel v kategórii U21. P-SBZ schválilo príspevok pre účastníkov v celkovej výške 1270 EUR, resp. 90% reálne vynaložených a dokladovaných výdavkov. Okrem toho P-SBZ schválilo dodatočný bonus vo výške 47 EUR pre každý z párov, ktorý skončí v prvej tretine celkovej vysledkovej listiny vo svojej kategorii. Vedúcim výpravy bude R. Lukotka.

2/ PH popísal svoje reálne skúsenosti s vybavením prístupu do ISŠ a s následným napĺňaním ISŠ údajmi za fyzické a právnické osoby s príslušnosťou k bridžu. Obe činnosti charakterizuje ako katastrofálne a ťažko zvládnuteľné v reálnej situácii, keď niektoré chýbajúce údaje (napr. popisné číslo), ktoré v uplynulom období neboli požadované, sa stali prekážkou, ktorá bráni hromadnému importu záznamov do ISŠ. Podobné skúsenosti majú aj admini ostatných športových zväzov.

PH sa pokúsi pripraviť a otestovať vzorový súbor a množinou potrebných údajov za FO, pri ktorej bude import úspešný a záznam o dotyčnej osobe bude následne aj korektne zobrazený.

3.1/ MŠ v krátkom čase predloží na diskusiu do P-SBZ variantne návrh úpravy niektorých bodov propozícií Slovenskej bridžovej ligy, ktoré sú spracované na základe uznesenia z ostatnej konferencie SBZ v Bratislave a následnej diskusie vrámci členov michalovského klubu.

3.2/ Členovia P-SBZ vyjadrili veľké sklamanie z neúčasti väčšieho počtu slovenských hráčov na aktuálnom ročníku VC Košíc. Takéto súťaže sú ekonomicky najefektívnejšou príležitosťou na porovnávanie vlastnej výkonnosti s kvalitnou zahraničnou konkurenciou. Ak by mal v budúcnosti záujem slovenských hráčov, vrátane reprezentantov, o takéto porovnávanie dlhodobo klesať, tak časom bude aktuálna otázka, pre koho organizátori takúto súťaž pripravujú, resp. aké majú opodstatnenie námaha, financie a čas venované príprave týchto súťaží.

V Bratislave, 14. mája 2018


Celkom prečítané 110 krát.
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments