«

»

mar 30 2018

Uznesenie z rokovania mimoriadnej konferencie SBZ (24.3.2018)

Uznesenie z rokovania konferencie SBZ, konanej 24.3.2018 v penzióne RAKI, Kopčianska 82, Bratislava

Konferencia schválila nasledovné uznesenie:

1. Konferencia zvolila za predsedu kontrolnej komisie SBZ a kontrolóra SBZ Milana Krajču.

2. Konferencia berie na vedomie správu o hospodárení SBZ za rok 2017 a ukladá zverejniť predložené informácie na webe SBZ.

3. Konferencia ukladá P-SBZ posúdiť návrhy na zmenu miesta konania prvoligových sústredení, ktoré na základe diskusie predloží Ľudovít Faltus a v prípade odsúhlasenia ich zapracovať do budúcoročných propozícií SBL.

Zapísal: Michal Šikra

V Bratislave, 24. marca 2018


Celkom prečítané 116 krát.
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments