«

»

Správa o činnosti SBZ prednesená na konferencii SBZ dňa 30.9.2017

Správa o činnosti Slovenského bridžového zväzu za rok 2016

Vážení členovia Slovenského bridžového zväzu,

v prvom rade ďakujem všetkým členom, športovcom, športovým odborníkom a funkcionárom za podporu, ktorá sa vedeniu SBZ dostala počas veľmi náročného a turbulentného roku 2016. Minulý rok bol totiž kľúčový pre slovenský šport a aj pre náš zväz. Začiatkom roka vstúpil do platnosti nový zákon o športe. Aby toho nebolo málo, tak koncom roka bol tento zákon novelizovaný a novela zákona začala platiť od januára 2017.

Zákon stanovil nové podmienky pre oblasť športu a vyplynuli z neho mnohé nové povinnosti pre pôsobenie športových zväzov. Pre nás to znamenalo prispôsobenie stanov na podmienky nového zákona, zavedenie nových a náročných administratívnych procesov, medzi ktorými spomeniem nový spôsob evidencie členov v registri fyzických osôb a klubov v registri právnických osôb, nové formy výkazníctva a ďalšie.

S pomocou Vás a klubov, ktoré ako delegáti zastupujete sa nám podarilo splniť zákonom predpísané kritériá a získali sme osvedčenie národného športového zväzu. Pozitívnym výsledkom získaného osvedčenia je, že po neúspešných žiadostiach o dotáciu v rokoch 2015 a 2016 získal na rok 2017 SBZ prostriedky zo štátneho rozpočtu. V tejto súvislosti boli kľúčovými úlohami upraviť a schváliť stanovy SBZ a splniť podmienku počtu registrovaných športovcov. Pri plnení oboch týchto náročných úloh sme v roku 2016 obstáli so cťou. Život však prináša zaujímavé situácie, preto si ich obe musíme zopakovať aj v roku 2017. Stanovy SBZ sme museli výraznejšie zmeniť na základe odporúčaní hlavného kontrolóra športu, čo sme v lete splnili na mimoriadnej konferencii. Aktualizácia počtu členov, športovcov nás čaká v najbližších týždňoch.

S nulovou dotáciou súvisí aj nižšia účasť našich najlepších športovcov na zahraničných súťažiach a nižšia finančná podpora pre najlepších spomedzi perspektívnych mladých bridžistov. Preto sme sa na obe otázky pozreli súčasne a výsledkom bolo, že s príspevkom od SBZ sa reprezentácia Slovenska zúčastnila iba jedinej vrcholnej súťaže organizovanej pod hlavičkou EBL – Európskych hier malých zväzov v Dubrovniku a v zložení nášho družstva figurovala aj dvojica hráčov, ktorí ešte pár rokov spĺňajú vekovú podmienku do 26 rokov.

Na poli športovej diplomacie sa vedeniu SBZ podaril menší zázrak, keď sme úspešne predložili kandidatúru Slovenska na usporiadanie Majstrovstiev Európy mládežníckych družstiev v roku 2017, zvládli sme prvú inšpekčnú návštevu a dostali od EBL poverenie na spolu zorganizovanie najvýznamnejšej európskej súťaže vo všetkých žiackych, mládežníckych a juniorských kategóriach. Medzičasom táto súťaž skončila, sú známi víťazi, medailisti a ostatné družstvá, ktoré sa z európskej zóny kvalifikovali na majstrovstvá sveta v roku 2018. Hoci táto správa je predkladaná za rok 2016, musím z tohto miesta už po niekoľký krát vyzdvihnúť a poďakovať sa všetkým, ktorí prišli do Šamorína pomáhať a spolu podieľali sa na veľkom športovom, organizačnom a spoločenskom úspechu šampionátu. Za vyslovene premárnenú príležitosť považujem to, že s výnimkou reprezentantov si spomedzi mladých adeptov nikto nenašiel čas prísť hoci iba na pár hodín, privoňať k atmosfére, či zoznámiť sa s technickými vymoženosťami používanými na tejto súťažnej úrovni. Po týchto majstrovstvách sa nám v zahraničí otvorili dvere, za ktorými sú možnosti účinnejšie presadzovať záujmy v prospech rozvoja nášho športu, pričom takéto dvere vrámci Slovenska boli pre nás niekoľko rokov nešťastne nedostupné.

Pevne verím, že aj zvyšok roka 2017 spoločnými silami zvládneme a všetkým prajem veľa osobných a športových úspechov.

Peter Belčák

prezident SBZ

(Visited 52 times, 1 visits today)

1 comment

  1. MatoH

    Časť, v ktorej sa hovorí o „premárnenej príležitosti“, nie je pravdivá. Do Šamorína sa prišli pozrieť mladí bridžisti, ktorých SBZ nenominovalo do kategórie U16. Prezreli si hracie priestory, dostali stručný výklad k tomu, ako sa na takýchto podujatiach hrá a podobne. Podrobnosti aj s fotkou sú napr. na stráne http://www.nbcsr.sk/sam17.htm. Ale to, že ich neúčasť je premárnenou príležitosťou, je pravda, s ktorou súhlasím.

Pridaj komentár