«

»

okt 04 2017

Správa o činnosti SBZ prednesená na konferencii SBZ dňa 30.9.2017

Správa o činnosti Slovenského bridžového zväzu
za rok 2016

Vážení členovia Slovenského bridžového zväzu,

v prvom rade ďakujem všetkým členom, športovcom, športovým odborníkom a funkcionárom za podporu, ktorá sa vedeniu SBZ dostala počas veľmi náročného a turbulentného roku 2016. Minulý rok bol totiž kľúčový pre slovenský šport a aj pre náš zväz. Začiatkom roka vstúpil do platnosti nový zákon o športe. Aby toho nebolo málo, tak koncom roka bol tento zákon novelizovaný a novela zákona začala platiť od januára 2017.

Zákon stanovil nové podmienky pre oblasť športu a vyplynuli z neho mnohé nové povinnosti pre pôsobenie športových zväzov. Pre nás to znamenalo prispôsobenie stanov na podmienky nového zákona, zavedenie nových a náročných administratívnych procesov, medzi ktorými spomeniem nový spôsob evidencie členov v registri fyzických osôb a klubov v registri právnických osôb, nové formy výkazníctva a ďalšie.

S pomocou Vás a klubov, ktoré ako delegáti zastupujete sa nám podarilo splniť zákonom predpísané kritériá a získali sme osvedčenie národného športového zväzu. Pozitívnym výsledkom získaného osvedčenia je, že po neúspešných žiadostiach o dotáciu v rokoch 2015 a 2016 získal na rok 2017 SBZ prostriedky zo štátneho rozpočtu. V tejto súvislosti boli kľúčovými úlohami upraviť a schváliť stanovy SBZ a splniť podmienku počtu registrovaných športovcov. Pri plnení oboch týchto náročných úloh sme v roku 2016 obstáli so cťou. Život však prináša zaujímavé situácie, preto si ich obe musíme zopakovať aj v roku 2017. Stanovy SBZ sme museli výraznejšie zmeniť na základe odporúčaní hlavného kontrolóra športu, čo sme v lete splnili na mimoriadnej konferencii. Aktualizácia počtu členov, športovcov nás čaká v najbližších týždňoch. V zložení volených orgánov SBZ nenastala v roku 2016 žiadna zmena.

S nulovou dotáciou súvisí aj nižšia účasť našich najlepších športovcov na zahraničných súťažiach a nižšia finančná podpora pre najlepších spomedzi perspektívnych mladých bridžistov. Preto sme sa na obe otázky pozreli súčasne a výsledkom bolo, že s príspevkom od SBZ sa reprezentácia Slovenska zúčastnila iba jedinej vrcholnej súťaže organizovanej pod hlavičkou EBL – Európskych hier malých zväzov v Dubrovníku a v zložení nášho družstva figurovala aj dvojica hráčov, ktorí ešte pár rokov spĺňajú vekovú podmienku do 26 rokov. P-SBZ a všetky ostatné volené orgány naďalej pracovali na výlučne dobrovoľnom princípe, t.j. náklady na mzdy, odmeny a náhrady výdavkov podľa osobitného predpisu boli nulové. Presné čísla príjmov a ich použitia v roku 2016 a vyhliadky na rok 2017 sa nachádzajú vo Výročnej správe o hospodárení SBZ v roku 2016.

Na poli športovej diplomacie sa vedeniu SBZ podaril menší zázrak, keď sme úspešne predložili kandidatúru Slovenska na usporiadanie Majstrovstiev Európy mládežníckych družstiev v roku 2017, zvládli sme prvú inšpekčnú návštevu a dostali od EBL poverenie na spolu organizovanie najvýznamnejšej európskej súťaže vo všetkých žiackych, mládežníckych a juniorských kategóriach. Medzičasom táto súťaž skončila, sú známi víťazi, medailisti a ostatné družstvá, ktoré sa z európskej zóny kvalifikovali na majstrovstvá sveta v roku 2018. Hoci táto správa je predkladaná za rok 2016, musím z tohto miesta už po niekoľký krát vyzdvihnúť a poďakovať sa všetkým, ktorí prišli do Šamorína pomáhať a spolu podieľali sa na veľkom športovom, organizačnom a spoločenskom úspechu šampionátu. Za vyslovene premárnenú príležitosť považujem to, že s výnimkou reprezentantov si spomedzi mladých adeptov nikto nenašiel čas prísť hoci iba na pár hodín, privoňať k atmosfére, či zoznámiť sa s technickými vymoženosťami používanými na tejto súťažnej úrovni. Po týchto majstrovstvách sa nám v zahraničí otvorili dvere, za ktorými sú možnosti účinnejšie presadzovať záujmy v prospech rozvoja nášho športu, pričom takéto dvere vrámci Slovenska boli pre nás niekoľko rokov nešťastne nedostupné.

Pevne verím, že aj zvyšok roka 2017 spoločnými silami zvládneme a všetkým prajem veľa osobných a športových úspechov.

Peter Belčák
prezident SBZ


Celkom prečítané 117 krát.
Subscribe
Notify of
1 Comment
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments

Časť, v ktorej sa hovorí o “premárnenej príležitosti”, nie je pravdivá. Do Šamorína sa prišli pozrieť mladí bridžisti, ktorých SBZ nenominovalo do kategórie U16. Prezreli si hracie priestory, dostali stručný výklad k tomu, ako sa na takýchto podujatiach hrá a podobne. Podrobnosti aj s fotkou sú napr. na stráne http://www.nbcsr.sk/sam17.htm. Ale to, že ich neúčasť je premárnenou príležitosťou, je pravda, s ktorou súhlasím.