Archív tagov: dokumenty

Nový súťažný poriadok

Predsedníctvo SBZ predkladá členom SBZ na posúdenie nový súťažný poriadok.

Chcem vedieť viac »

Zápisnica z mimoriadnej konferencie SBZ zo dňa 21.7.2017.

Zápisnica z mimoriadnej konferencie Slovenského bridžového zväzu

konanej dňa 21.júla 2017 v Košiciach

Chcem vedieť viac »

Stanovy SBZ (Košice, 21.júla 2017)

Stanovy schválené na mimoriadnej konferencii 21.7.2017

 

Stanovy Slovenského bridžového zväzu

Základné ustanovenia

1. Slovenský bridžový zväz (ďalej SBZ) je dobrovoľná záujmová organizácia v Slovenskej republike, ktorá združuje fyzické a právnické osoby so záujmom o bridž.

2. SBZ je združením v zmysle zákona 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov. Členovia SBZ sa spravidla združujú v bridžových kluboch.

3. Slovenský …

Chcem vedieť viac »

K novým stanovám (návrhy klubu Honér Bratislava)

Nové stanovy

Na stránke SBZ sa uverejnil návrh nových stanov SBZ. Vzhľadom na to, že klub Honer zvažuje podanie žiadosti o členstvo v SBZ, sme návrh nových stanov v klube predebatovali. Predpokladáme, že naše názory budú zaujímavé a podnetné pre mimoriadnu konferenciu SBZ a preto ich pripájame do diskusie.

Ich zhrnutie je v nasledovných bodoch:

 • Členom predsedníctva SBZ má byť zástupca …

  Chcem vedieť viac »

 • Súťažný poriadok 2014

  Súťažný poriadok (platný do 14.3.2014)

  Nový disciplinárny poriadok

  Predsedníctvo SBZ schválilo nový disciplinárny poriadok. Nový disciplinárny poriadok bolo potrebné vypracovať vzhľadom na zmeny v stanovách prijaté na mimoriadnej konferencii v Danišovciach dňa 18. augusta 2016.

  Zásadnou zmenou v novom disciplinárnom poriadku je oddelenie tzv. výkonnej a súdnej právomoci. V tomto smere nový disciplinárny poriadok garantuje rovnomernejšie rozdelenie týchto právomocí …

  Chcem vedieť viac »

  Nový disciplinárny poriadok (26.10.2016)

  Disciplinárny poriadok platný od 26.10.2016.

  Stanovy SBZ 2016

  Uverejňujeme stanovy SBZ schválené na mimoriadnej konferencii SBZ konanej v Danišovciach dňa 18.8,2016. Stanovy boli odovzdané na registráciu na ministerstve vnútra a po registrácii budú predložené ministerstvu školstva podľa zákona o športe.

  Stanovy Slovenského bridžového zväzu

  Článok 1

  Základné ustanovenia

  1. Slovenský bridžový zväz (ďalej SBZ) je a dobrovoľná záujmová organizácia v Slovenskej republike, ktorá …

  Chcem vedieť viac »

  Zápis z mimoriadnej konferencie SBZ zo dňa 18.8.2016.

  Zápisnica z konferencie Slovenského bridžového zväzu

  konanej dňa 18. augusta 2016 v Danišovciach

 • Na úvod Gabriel Hinďoš privítal všetkých prítomných členov na mimoriadnej konferencii SBZ a vysvetlil dôvody, ktoré viedli P-SBZ k jej zvolaniu.
 • Gabriel Hinďoš, ako člen P-SBZ zodpovedný za vnútrozväzovú činnosť, na základe predložených hárkov z jednotlivých klubov konštatoval, že …
 • Chcem vedieť viac »

  Nové stanovy SBZ

  Zákon o športe č.440 z roku 2015 predpisuje pre stanovy športových zväzov niektoré povinné ustanovenia. Takýmto bodom je napríklad povinnosť každoročne zvolať konferenciu zväzu. Preto je potrebné naše stanovy o takéto ustanovenia doplniť, prípadne zmeniť. P-SBZ pre tento účel vytvorilo internú pracovnú komisiu, ktorá (predovšetkým PB a PH) pripravila návrh nových stanov.

  Chcem vedieť viac »

  Zápis zo zasadania P-SBZ zo dňa 8. 6. 2016

  Zápis zo schôdze Predsedníctva SBZ

  Miesto: Bratislava, Michalovce, Košice, Nové Zámky, Žilina

  Dátum: streda, 8. júna 2016

  Prítomní: P. Belčák (PB), G. Hinďoš (GH), J. Frajt (JF), P. Hora (PH), E. Velecký (EV)

  Neprítomný: A. Zlacký (pozri nižšie)

  Program:

  1/ Návrh nových stanov SBZ a spôsobu ich odsúhlasenia

  2/ Stav príprav otvorených MS v Poprade

  Chcem vedieť viac »

  Zápis zo zasadania P-SBZ zo dňa 2. 12. 2015

  Napísal Peter Belčák 07. 12. 2015 Zápis zo schôdze Predsedníctva SBZ

  Miesto: Bratislava, Michalovce, Košice, Nové Zámky, Žilina Dátum: streda, 2. decembra 2015 Prítomní: P. Belčák (PB), G. Hinďoš (GH), J. Frajt (JF), P. Hora (PH), E. Velecký (EV), A. Zlacký (AZ) Neprítomný:

  Program:

  1/ zhodnotenie slovenskej bridžovej ligy 2015 2/ voľba koordinátora ligy …

  Chcem vedieť viac »

  Stanovy SBZ

  Stanovy Slovenského bridžového zväzu

  Článok 1

  Základné ustanovenia

  1. Slovenský bridžový zväz (ďalej SBZ) je a dobrovoľná záujmová organizácia v Slovenskej republike, ktorá združuje fyzické a právnické osoby so záujmom o bridž.

  2. SBZ je združením v zmysle zákona 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov. Členovia SBZ sa spravidla združujú v bridžových …

  Chcem vedieť viac »