Archív tagov: dokumenty

Propozície SBL2023

Zápisy z rokovaní orgánov SBZ, interná smernica

Súťažný poriadok 2019

Schválené predsedníctvom SBZ dňa 12.12.2018.

Pravidlá pre pridelenie finančného príspevku mladým členom SBZ

Pravidlá schválilo p-sbz dňa 8. januára 2018 a sú platné odo dňa uverejnenia

Pravidlá 2017

Bridžové pravidlá WBF2017 platné na Slovensku od 1.1.2018.

Propozície SBL 2018

Schválené predsedníctvom 13.12.2017.

Súťažný poriadok 2018

Schválené predsedníctvom SBZ 13. 12. 2017.

Volebný poriadok SBZ

Pravidlá volieb na konferenciách SBZ. Schválené predsedníctvom SBZ 13. 12. 2017.

Stanovy SBZ (Košice, 21.júla 2017)

Súťažný poriadok 2014

Súťažný poriadok (platný do 14.3.2014)

Nový disciplinárny poriadok (26.10.2016)

Disciplinárny poriadok platný od 26.10.2016.

jan 08 2024

Propozície SBL2024

Chcem vedieť viac »

mar 17 2021

Správa o hospodárení SBZ za rok 2020

Výročná správa o hospodárení

Slovenského bridžového zväzu za rok 2020

V zmysle stanov predkladám výročnú správu o celkovom hospodárení v predchádzajúcom kalendárnom roku.

Chcem vedieť viac »

feb 16 2021

Nový Disciplinárny poriadok SBZ

Predsedníctvo SBZ schválilo dňa 16. februára 2021 aktualizáciu Disciplinárneho poriadku SBZ.

V porovnaní s predchádzajúcim znením sme do nového zapracovali online súťaže, ktoré sú z pohľadu posudzovania priestupkov aj pôsobnosti prípadných trestov na rovnakej úrovni, vypustili sme pôsobnosť disciplinárnej komisie SBZ pri priestupkoch vo veciach dopingu, keďže po novelizácii Zákona o športe dopingové previnenia riešia osobitné komisie zriadené …

Chcem vedieť viac »

Staršie «