«

»

feb 16 2021

Nový Disciplinárny poriadok SBZ

Predsedníctvo SBZ schválilo dňa 16. februára 2021 aktualizáciu Disciplinárneho poriadku SBZ.

V porovnaní s predchádzajúcim znením sme do nového zapracovali online súťaže, ktoré sú z pohľadu posudzovania priestupkov aj pôsobnosti prípadných trestov na rovnakej úrovni, vypustili sme pôsobnosť disciplinárnej komisie SBZ pri priestupkoch vo veciach dopingu, keďže po novelizácii Zákona o športe dopingové previnenia riešia osobitné komisie zriadené za týmto účelom na pôde Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a upravili sme osobu zodpovednú za evidenciu trestov uložených členom SBZ.

Nové znenie Disciplinárneho poriadku nájdete tu.

Autor: Peter Belčák


Celkom prečítané 87 krát.
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments