Archív kategórii: Slovenský štandard

mar 22 2023

Štandard: forsujúci 1NT s 11-12 bodmi, časť II.

Pripomeňme si, že s 11-12 bodmi musí odpovedajúci po predošlej forsujúcej odpovedi urobiť krok smerom ku hre aj vtedy, keď zahájiteľ neukázal vo svojom rebide žiadne rezervy. Dôvodom je možnosť, že aj pri mimine môže linka splniť hru.

Chcem vedieť viac »

mar 16 2023

Štandard: forsujúci 1NT s 11-12 bodmi, časť I.

S 11-12 bodmi musí odpovedajúci po predošlej forsujúcej odpovedi urobiť krok smerom ku hre aj vtedy, keď zahájiteľ neukázal vo svojom rebide žiadne rezervy. Dôvodom je možnosť, že aj pri mimine môže linka splniť hru.

Chcem vedieť viac »

mar 10 2023

Štandard: forsujúci 1NT, rebid odpovedajúceho, časť II.

Pripomeňme si možnosti odpovedajúceho (ak má 6-10 bodov) v druhom kole licitácie po jeho prechádzajúcom forsujúcom NT:

Chcem vedieť viac »

mar 03 2023

Štandard: forsujúci 1NT, rebid odpovedajúceho, časť I.

Ak odpovedajúci po otvorení 1♥ alebo 1♠ licituje 1NT, tak má najčastejšie niečo medzi 6-10 bodmi. Pre takéto listy platí, že po odpovedi zahájiteľa sa drží prirodzeného štýlu licitácie a zásade nie je rozdiel medzi štýlom, ktorý tu označujem ako SAYC a medzi štýlom označovaným ako 2/1 GF.

Chcem vedieť viac »

feb 25 2023

Štandard: forsujúci 1NT, rebid v lacnej farbe

Ak zmeníme licitačný systém alebo len niektoré jeho časti, tak naše prvotné zoznámenie sa s následkami tejto zmeny môže pôsobit na prvý pohľad trochu zvláštne. Napríklad ak má zahájiteľ minimum a partner ho forsuje licitom 1NT, tak by najradšej pasoval, ale to nesmie urobiť a tak musí licitovať s cieľom nájsť najlepší záväzok. Hrajúc klasický …

Chcem vedieť viac »

feb 20 2023

Štandard: forsujúci 1NT, princípy

Štandard: Forsujúca odpoveď 1NT, princípy

Chcem vedieť viac »

feb 15 2023

Štandard: otvorenia

V prieskume ohľadom otvorení nášho štandardu uverejnenom na webe SBZ začiatkom mesiaca bolo položených niekoľko otázok na tému, ako by mal vyzerať sortiment otvorení v našom systéme.

Chcem vedieť viac »

feb 12 2023

Štandard: forsujúci 1NT, úvod

Ak sa partneri dohodnú hrať systém Štandard založený na konvencii 2/1 GF, čiže sa dohodnú, že po otvorení na prvom stupni je hláška bez skoku a v novej farbe na druhom stupni forsingom do hry s 13 a viac bodmi (vrátane tzv. dĺžkových), tak stoja pred výzvou ako licitovať

Chcem vedieť viac »

feb 04 2023

Štandard: 2/1 GF –súhrn

Chcem vedieť viac »

feb 02 2023

Štandard: 2/1 GF, kvíz 2

Príklad 1: North otvoril 1♥, East pasoval. Čo zalicitujete s nasledovnou kartou S?

Chcem vedieť viac »

jan 26 2023

Štandard: 2/1 GF, kvíz 1

Doteraz uvedené informácie a Vaše vedomosti o licitačnom systéme 2/1 GF si môžete preskúšať v nasledovnom malom teste, v ktorom máte za úlohu predstaviť si význam hlášky S a potom v duchu porovnať so skutočným významom:

Chcem vedieť viac »

jan 22 2023

Štandard: 2/1 GF off

Štandard: 2/1 GF off alebo forsing je vypnutý

V tejto časti sa budeme venovať situáciám, kedy tzv. forsing do hry Two over one game forcing nevzniká. Ide o dve základné situácie:

Chcem vedieť viac »

jan 16 2023

Štandard: 2/1 GF, slemové možnosti

Štandard: 2/1 GF, slemové možnosti

Licitačný priestor, ktorý vytvára princíp 2/1GF, má dve základné využitia:určenie najvhodnejšieho celoherného záväzku a skúmanie slemových možností. Budeme sa teraz venovať druhému z nich: slemovým možnostiam.

Chcem vedieť viac »

jan 14 2023

Štandard: 2/1 GF – licitácia celoherných záväzkov

Štandard: 2/1 GF – licitácia celoherných záväzkov

V tejto časti sa budeme venovať výhodám tzv. forsingu do hry Two over one, označovanému ako 2/1. Tieto výhody môžeme rozdeliť na dve časti a a to na …

Chcem vedieť viac »

jan 11 2023

Štandard: 2/1 GF

Štandard: 2/1 GF úvod

V tejto časti sa budeme venovať tzv. forsingu do hry Two over one, označovanému ako 2/1. Tento forsing je platný ak:

Chcem vedieť viac »

Staršie «