«

»

jún 02 2024

Slovenský štandard: významy hlášky 5NT, časť II, konvencia vyber slem


Zopakujme si z úvodného článku, že hláska 5NT môže mať nasledovné významy.
 • 5nt ako otázka na kráľov
 • 5nt vo význame vyber malý slem
 • 5nt ako otázka na tromfové figúry
 • 5nt vo význame vyber malý alebo veľký slem
Teraz sa budeme zaoberať druhým významom z vyššie spomenutých, čiže významom vyber (malý) slem (tzv. pick a slam). 5NT v tomto význame je licitačná konvencia, relatívne je to licitačná novinka (málo kto ju u nás pozná a používa ju len niekoľko hráčov) ktorá pokiaľ je používaná podľa dohodnutých pravidiel a pokiaľ hráč rozumie jej podstate a cieľom (čo je extrémne dôležité), je naozaj efektívna pri licitácii slemov. Prečo je tomu tak? Samozrejme preto, lebo táto konvencia do rozhodovania o sleme zapája oboch partnerov a tak umožňuje, aby presnejšie odhadli kombinovanú silu svojich listov v rozdaniach, kde to ináč nevedia urobiť a tak sú odsúdení na hádanie. Vzorový príklad:West otvoril 1NT (15-17), East skúsil nájsť zhodu v drahej farbe, ale keď sa to nepodarilo, tak zalicitoval z bilancie 6NT. Lenže i keď bolo na linke 33 bodov, záväzok nemal reálnu šancu.

Samozrejme, keby mala linka EW mechanizmus na zistenie zhody v lacnej farbe, tak by možno našli trefový fit. Ale systém 2/1 po otvorení 1NT neponúka metódu, ktorá najprv umožňuje nájsť zhodu v drahej farbe a ak to nevyjde, tak potom ako nájsť zhodu 4-4 v lacnej farbe. Takže preto East licitoval 6NT.

Pozitívne riešenie takejto situácie ponúka konvencia vyber slem. Podstata je v tom, že partner má za úlohu ukázať hodnoty, ktoré dosiaľ nemal možnosť ukázať. Tento trochu hmlistý popis hovorí, že partner po 5NT
 1. ponúkne novú farbu, ktorú doteraz nemal možnosť ukázať
 2. ponúkne farbu, ktorú už ukázal, ale nemal možnosť ukázať ju v jej “celej kráse”, lebo má v nej rezervy v kvalite alebo v dĺžke farby alebo oboje
 3. ponúkne fit alebo semifit do partnerovej farby, ktorý ešte neukázal
 4. licituje 6nt, ak nemá takéto hodnoty alebo ak je presvedčený, že jeho list lepšie vyhovuje beztromfovému záväzku.


Pre komplexnosť treba povedať, že konvencia vyber slem má nasledovné obmedzujúce pravidlá:
 • pred 5NT nesmie byť licitovaný Blackwood
 • 5NT je skoro vždy licitované skokom, výnimkou je len súťažná licitácia
 • 5NT sa nesmie pasovať, je to forsujúca hláška
 • 5NT popiera záujem o veľký slem, čiže sa bude hrať malý slem
Cieľom týchto pravidiel je zamedziť kolízii s 5NT ako otázkou na esá alebo iným v úvode menovaným významom 5NT. Ako potom pôjde licit v našom úvodnom príklade, ak uplatníme 5NT vo význame vyber slem?Ako vidíte, je to jednoduché, West zalicituje podľa pravidla1 6trefov, čím ukáže trefový 4list. 6 trefov East spokojne zapasuje. Keby nemal trefový 4list, tak ponúkne partnerovi 6kár, ktoré zase West zapasuje, ak má 4list. Ak zhodu nenájdu, tak skončia zase v 6NT, čomu sa dobre vyhnúť nedá, ale aspoň skúsili nájsť lepší záväzok a je smola, že karta lepší záväzok neobsahuje.Akcia je po 3piky jednoduchá, ale potom má East ťažké rozhodnutie. Dve esá hovoria v prospech slemu a tak miesto 3NT licituje vyber slem 5NT. Táto flexibilná hláška potom privedie linku ku výbornému trefovému slemu.

3kára ukázali kvalitnú farbu, ale až 6kár potvrdzuje, že ide o farbu, v ktorej West nestráca neočakávane 2 zdvihy. Rovnako jeho singl tref hovorí pre farebný záväzok.

V tomto príklade West licituje na 5NT 6kár, čím ukazuje kvalitný semifit, na ktorý nemal predtým priestor zalicitovať. East si pomerne ľahko spočíta, že aj keď ide o dubla (s 3listom by West licitoval 3kára), tak mu pravdepodobne prináša prebitkový zdvih v srdciach, čo môže byť a aj v danom rozdaní je rozhodujúce, lebo žiaden iný slem nie je reálny.

Autor: Edo Velecký

Celkom prečítané 30 krát.
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments