Download

Title
Propozície SBL2019
 1 file(s)  42 downloads
Súťaže, liga (propozície, dokumenty) 31. decembra 2018 Download
Súťažný poriadok 2019
 1 file(s)  4 downloads
Základné dokumenty 13. decembra 2018 Download
Pravidlá pre pridelenie finančného príspevku mladým členom SBZ
 1 file(s)  6 downloads
Financie 8. januára 2018 Download
Pravidlá 2017
 1 file(s)  34 downloads
Základné dokumenty 28. decembra 2017 Download
Prihláška do SBL
 1 file(s)  53 downloads
Pomocné materiály, Súťaže, liga (propozície, dokumenty) 31. decembra 2018 Download
Propozície SBL 2018
 1 file(s)  133 downloads
Súťaže, liga (propozície, dokumenty) 28. decembra 2017 Download
Súťažný poriadok 2018
 1 file(s)  27 downloads
Základné dokumenty 15. decembra 2017 Download
Volebný poriadok SBZ
 1 file(s)  22 downloads
Základné dokumenty 15. decembra 2017 Download
Zohrávka podľa Dorothy Hayden
 1 file(s)  10 downloads
Učebnice 14. novembra 2017 Download
Minibridz
 1 file(s)  13 downloads
Učebnice 14. novembra 2017 Download
Prihláška kolektívneho člena (právnickej osoby) do SBZ
 1 file(s)  4 downloads
Pomocné materiály 13. novembra 2017 Download
Prihláška člena (fyzickej osoby) do SBZ
 1 file(s)  17 downloads
Pomocné materiály 13. novembra 2017 Download
Odvolací formulár k jury
 1 file(s)  11 downloads
Pomocné materiály, Súťaže, liga (propozície, dokumenty) 15. decembra 2017 Download
Stanovy SBZ (Košice, 21.júla 2017)
 1 file(s)  24 downloads
Základné dokumenty 24. júla 2017 Download
Pravidlá 2007
 1 file(s)  7 downloads
Základné dokumenty 7. apríla 2017 Download
Súťažný poriadok 2014
 1 file(s)  17 downloads
Základné dokumenty 2. apríla 2017 Download
Súťažný poriadok (platný do 14.3.2014)
 1 file(s)  13 downloads
Základné dokumenty 2. apríla 2017 Download
Stanovy SBZ (Danišovce 18.augusta 2016)
 1 file(s)  6 downloads
Základné dokumenty 23. februára 2017 Download
Nový disciplinárny poriadok (26.10.2016)
 1 file(s)  35 downloads
Základné dokumenty 25. októbra 2016 Download
Konvenčná karta WBF eng excel
 1 file(s)  16 downloads
Konvenčné karty 3. októbra 2016 Download