Download

Title
Propozície SBT
 1 file(s)  8 downloads
Súťaže, liga (propozície, dokumenty) 5. apríla 2019 Download
Zmluva o spolupráci medzi SBZ a ČBS
 1 file(s)  7 downloads
Medzinárodné dokumenty 11. marca 2019 Download
Propozície SBL2019
 1 file(s)  94 downloads
Súťaže, liga (propozície, dokumenty) 31. decembra 2018 Download
Súťažný poriadok 2019
 1 file(s)  12 downloads
Základné dokumenty 13. decembra 2018 Download
Pravidlá pre pridelenie finančného príspevku mladým členom SBZ
 1 file(s)  8 downloads
Financie 8. januára 2018 Download
Pravidlá 2017
 1 file(s)  46 downloads
Základné dokumenty 28. decembra 2017 Download
Prihláška do SBL
 1 file(s)  63 downloads
Pomocné materiály, Súťaže, liga (propozície, dokumenty) 31. decembra 2018 Download
Propozície SBL 2018
 1 file(s)  138 downloads
Súťaže, liga (propozície, dokumenty) 28. decembra 2017 Download
Súťažný poriadok 2018
 1 file(s)  29 downloads
Základné dokumenty 15. decembra 2017 Download
Volebný poriadok SBZ
 1 file(s)  25 downloads
Základné dokumenty 15. decembra 2017 Download
Zohrávka podľa Dorothy Hayden
 1 file(s)  15 downloads
Učebnice 14. novembra 2017 Download
Minibridz
 1 file(s)  18 downloads
Učebnice 14. novembra 2017 Download
Prihláška kolektívneho člena (právnickej osoby) do SBZ
 1 file(s)  10 downloads
Pomocné materiály 13. novembra 2017 Download
Prihláška člena (fyzickej osoby) do SBZ
 1 file(s)  22 downloads
Pomocné materiály 13. novembra 2017 Download
Odvolací formulár k jury
 1 file(s)  16 downloads
Pomocné materiály, Súťaže, liga (propozície, dokumenty) 15. decembra 2017 Download
Stanovy SBZ (Košice, 21.júla 2017)
 1 file(s)  33 downloads
Základné dokumenty 24. júla 2017 Download
Pravidlá 2007
 1 file(s)  9 downloads
Základné dokumenty 7. apríla 2017 Download
Súťažný poriadok 2014
 1 file(s)  19 downloads
Základné dokumenty 2. apríla 2017 Download
Súťažný poriadok (platný do 14.3.2014)
 1 file(s)  15 downloads
Základné dokumenty 2. apríla 2017 Download
Stanovy SBZ (Danišovce 18.augusta 2016)
 1 file(s)  8 downloads
Základné dokumenty 23. februára 2017 Download