Michalovský bridžový klub

Novinky
pastarchives.jpg
OHLIADNUTIE DO HISTÓRIE. Bridž v Michalovciach sa môže pochváliť existenciou niekoľko desaťročí - začiatky je možné situovať niekde do 70-80-tych rokov. Spočiatku to bola len malá skupinka, ktorá nemala problém sa stretnúť u niekoho doma a tam si zahrať rekreačne. Karty sme si nosili so sebou, licitovalo sa nahlas, alertovalo sa klopaním o stôl a pre zápis výsledkov stačil čistý papier. Neskôr, ako sa zvýšil počet hráčov, už bolo potrebné riešiť otázku miestnosti pre stretnutia. Vtedy poskytol pomocnú ruku Dom pionierov a mládeže, aj keď samotní hráči už do tejto vekovej kategórie na prvý pohľad nepatrili. V tomto období sa hráči z Michaloviec aktívne zapájali do československej ligy - striedavo ako samostatné družstvo a inokedy ako posila pre košické družstvá. Medzi najaktívnejších hráčov patrili Radil, Radilová, Choma, Zlacký, Vafek, Choholáček, Sás, Hrabčák. Prišiel však rok 1989 a s ním aj zánik Domu pionierov a tým aj strata klubového priestoru. Na nejaký čas sa aktivita z Michaloviec presunula do Strážskeho, kde hráčom poskytol priestor Dom kultúry pod patronátom podniku Chemko. Neskôr sa začalo hrať znova v Michalovciach, ale len v salónikoch hostincov a reštaurácií, ktoré však po čase keď zistili, že bridžisti veľkú tržbu pri "tých kartách" nenarobia, rušili svoju ochotu. A tak sa stalo, že na pár rokov sa bridž v Michalovciach prestal hrať. Uznanie si preto zaslúži počin, ktorý priniesol bridž na michalovské stoly. S postupným rozbehom 4 - 6 - 9 - 12 ..... hráčov sa klub dopracoval až k momentu, keď sa klubový večer hral na 5 stoloch. A aj keď v súčasnosti obvyklým počtom hráčov je 12-14 hráčov, ale je to stabilný, istý počet, s garanciou toho, že bude možné si v obľúbenom čase (štvrtok, 18:00) zahrať obľúbenú hru:
.......................B R I D Ž ......................... každý štvrtok o 18:00 - na prízemí Podnikovohospodárskej fakulty

BRIDŽ (BRIDGE)

Bridž je kráľovská kartová hra, ktorá sa hrá s polovičným počtom žolíkových kariet. Vplyv náhody je tu potlačený na minimum, keďže s tými istými kartami hrajú všetci hráči. Svojím charakterom a potrebnými vlastnosťami hráčov sa blíži k šachu a hre go. Hra vyžaduje a rozvíja logické myslenie, cvičí pamäť a koncentráciu. Možno ho nazývať tiež gymnastikou mozgu. Medzinárodný olympijský výbor zaradil bridž medzi uznávané športy a snaží sa o jeho zaradenie do programu zimných olympiád.

Základné pravidlá

Je to hra dvojíc sediacich proti sebe, z ktorých každý z hráčov má 13 kariet. Cieľom hry je vylicitovať a uhrať čo najviac zdvihov – od najmenej 7 až po maximálnych 13. Zdvih tvorí sada štyroch kariet po jednej od každého hráča.Farby kariet sú: tref, káro, srdce a pik.

pik

srdce

Hra začína licitáciou, teda postupným ponúkaním niektorej farby za tromf alebo ponukou beztromfovej hry. Každý z hráčov licituje svoje návrhy, pričom postupne sa môže ponúkať vyššia hra – hra s väčším počtom ponúkaných zdvihov. Licitácia je ukončená, keď traja hráči schvália ponuku štvrtého. Existuje viacero tzv. licitačných systémov, ktorými sa dvojice hráčov dorozumievajú. Po licitácii nasleduje zohrávka. Partner hráča, ktorý vylicitoval konečný záväzok vyloží svoje karty na stôl, aby ho videli súperi a partner. Jedno rozdanie trvá 7-8 minút, výsledok sa zapíše a nepomiešané karty sa zasunú do púzdra (board) a odnesú sa na iný stôl, kde s nimi hrajú ďalší hráči.

Hracia plocha

Hrá sa pri stolíku so štyrmi stoličkami obvykle pokrytým zeleným súknom. Každý hráč má vedľa seba tzv. „bidding box“, krabičku s natlačenými hláškami, ktoré pri licitácii postupne ponúka ich vyťahovaním. Karty sa pred začatím hry namiešajú a vložia do púzdier – boardov.


Všetko o hráčoch

Na svete je viac ako 20 miliónov bridžistov. Hrávajú sa súťaže družstiev, dvojíc aj jednotlivcov.
Kategórie hráčov:
- juniori do 25 rokov,
- OPEN,
- ženy,
- seniori nad 60 rokov,
- zmiešané páry (mixy – muž-žena).

Ďalšie informácie

Je veľký počet rôznych bridžových súťaží od Majstrovstiev sveta a Európy cez rôzne turnaje organizované veľkými klubmi alebo národnými zväzmi. Na Slovensku je tradičným podujatím medzinárodný bridžový týždeň v Tatrách v októbri spojený s Medzinárodnými majstrovstvami Slovenska. Hrajú sa ligové súťaže, VC Košíc, VC Bratislavy, Karpatský pohár v Michalovciach, Topvar trefy v Topoľčanoch.
Veľmi dobré možnosti sú pri hraní bridžu na internete. 24 hodín denne sa dá hrať na serveroch www.games.yahoo.com a www.zone.msn.com alebo na najčastejšie užívanom www.bridgebase.com, kde však predtým treba stiahnuť voľne dostupný software.

Zaujímavé odkazy

Slovenský bridžový zväz (www.bridgeclub.sk)
wikipedia - Bridž (http://sk.wikipedia.org/wiki/Bridž)
Košický bridžový klub (http://kbk.mypage.cz)
Bridžový klub Žiar nad Hronom (www.bridzziar.szm.sk)
stránka Eda Veleckého (www.bridgebase.sk)
stránka Ivana Tatranského (www.bridgetatry.sk)

Literatúra

Vo svete vychádza nepreberné množstvo kníh o bridži. V slovenčine sú k dispozícii iba tieto:

Ivan Tatranský: Bridž pre každého. Bratislava : Národné osvetové centrum, 1998. 128 s.

Pavel Mokráň: Bridž: Rýchlo a dobre. Bratislava : RETAAS, 1997. 365 s

Učebnica minibridžu.

Posledné dve možno stiahnuť aj vo forme PDF súboru na stránke Slovenského bridžového zväzu

Bridžové podujatia na Slovensku

Okrem pravidelných klubových turnajov sa na Slovensku poriada niekoľko pravidelných bridžových podujatí:

Slovenská bridžová liga (1. a 2. liga)

Otvorené majstrovstvá Slovenska družstiev a párov (Poprad-Tatry)

Karpatský pohár, Michalovce

Veľká cena Košíc

Topvar Trefy, Topoľčany

Veľká cena Bratislavy


2. časť – podľa: WIKIPEDIA (http://sk.wikipedia.org/wiki/Bridž)

Bridž (z angl. bridge) je kartová hra pre štyroch hráčov, kde hráči sediaci oproti sebe tvoria pár nazývaný linka. Hrá sa s jednou sadou francúzskych kariet bez žolíkov. Má postavenie športovej hry. Niektorí kartári ho považujú za jednu z najkrajších kartových hier.

Tak ako sa za kráľa doskových hier považuje šach, za kráľa kartových hier je považovaný bridž. Rozdiel medzi bridžom a mariášom z hľadiska náročnosti je zhruba taký, ako medzi šachom a dámou. Medzinárodný olympijský výbor zaradil bridž medzi uznané športy. V súčasnosti je možné hrať bridž aj online napríklad na stránke BBO.

Dejiny

Bridž je odvodený zo staršej hry whist, ktorej rôzne obmeny existovali už v 16. storočí. Spočiatku existovalo niekoľko rôznych obmien bridžu: „auction bridge“ (okszen), „bridge whist“, plafond a iné. V roku 1925 Harold S. Vanderbilt vychádzajúc hlavne z francúzskeho plafondu publikoval pravidlá novej hry, ktorú nazval „contract bridge“. Táto obmena bridžu pretrvala takmer v nezmenenej podobe až do dnešných čias.

Názov hry bridž pochádza z anglického názvu „bridge“. V originále ale neoznačuje „most“, pôvod tohto názvu nie je celkom jasný, ale oxfordský slovník napovedá, že je to anglická verzia ruského slova „birič“, (ruskej obmeny whistu odvodenej z tureckej hry „bir-üç“, po prvý raz opísanej v knihe vydanej v roku 1896 pod titulom „Biritch – Russian whist”.

Priebeh hry

Licitácia

Samotná hra pozostáva z dvoch fáz. Prvou fázou je licitácia (dražba), počas ktorej si partneri vymieňajú informácie o kvalite svojich listov a snažia sa vylicitovať (vydražiť) optimálny záväzok. Výmena informácii je verejná, t.j. spoluhráč musí súperom vysvetliť význam hlášky (série hlášok) partnera, ak ho o to požiadajú. Konvenčné hlášky je povinný alertovať.

Zohrávka

Druhou fázou je zohrávka, v ktorej sa linka, ktorá konečný záväzok vydražila, snaží záväzok splniť a druhá linka sa ho snaží poraziť.

Samotné pravidlá zohrávky sú veľmi jednoduché:

 • Do prvého zdvihu vynáša hráč po ľavici vydražiteľa.
 • Do ďalších zdvihov vynáša hráč, ktorý získal posledný zdvih.
 • Musí sa priznať farba.
 • Vyššia karta berie, ak je rovnakej farby, ako prvá vynesená karta zdvihu.
 • Keď hráč nemá kartu vynesenej farby, môže zahrať kartu ľubovoľnej farby.
 • Tromf prebíja ľubovoľnú netromfovú kartu.

Napriek tejto jednoduchosti je bridž hrou s nepreberným množstvom kombinácií, týchto kombinácií je mnohonásobne viac než v šachu. Aj to je jedným z dôvodov, prečo zatiaľ počítačové programy hrajú bridž slabšie než dobrí bridžoví hráči, kým šachové programy už hrajú na úrovni veľmajstrov. Oproti šachu je navyše bridž hrou s neúplnou informáciou, takže sa hráč často musí rozhodnúť na základe pravdepodobnosti alebo intuície. Podrobnejšie pravidlá a úvodný kurz bridžu možno nájsť na stránke Bridž pre začiatočníkov[1].

Varianty bridžu

Existujú tri základné varianty bridžu:

 • Rabrový bridž (robber), (rubber bridge)
 • Chicago
 • Športový bridž (porovnávací bridž) (Duplicate bridge, Competitive bridge)
  • Minibridž

Rabrový bridž a Chicago hrajú štyria hráči, ktorí postupne striedajú partnerov a dosiahnuté výsledky sa vyhodnocujú priamo, neporovnávajú sa. V týchto variantoch záleží hlavne na náhode, aké karty ktorá linka dostane a menej záleží na kvalite licitácie, zohrávky a obrany. Pri veľkom počte rozdaní sa však kvalita predsa len prejaví.


Obal na karty v bridži - board, s vyznačenými svetovými stranami, stavom hier (červenou je oznacená linka v druhej hre) a označením dealera

Športový bridž sa hrá tak, že s tými istými kartami sa postupne hrá pri viacerých stoloch a navzájom sa porovnávajú dosiahnuté výsledky. Pri tomto druhu bridžu sa už nemožno sťažovať na zlé karty, ale len na vlastnú zlú licitáciu či zlú hru. Na zachovanie rozdaní sa používajú špeciálne upravené obaly na karty, nazývajú sa boardy alebo krabice.

Minibridž je silne zjednodušenou verziou bridžu. Bol vymyslený na propagáciu bridžu medzi verejnosťou a výukové potreby, ako medzistupeň k plnej verzii bridžu.

Druhy súťaží v športovom bridži

V športovom bridži sa organizujú súťaže jednotlivcov, párov a družstiev.

Súťaž jednotlivcov (slangovo individuál): Každý hráč postupne vystrieda rôznych partnerov a súperov. Ide tu o umenie prispôsobiť sa rôznym hráčom. Vyžaduje si to mať spoločný, čo najprirodzenejší licitačný systém.

Súťaž párov (slangovo párak): Počas celého turnaja hrajú dvaja hráči spolu, ako partneri. V každom kole hrajú proti inému páru. Každý pár môže mať vlastný licitačný systém. Väčšinou sa používajú rôzne varianty všeobecne rozšírených licitačných systémov.

Súťaž družstiev (slangovo tímak): V jednotlivých kolách hrajú proti sebe dve družstvá. Sála je rozdelená na otvorenú a zatvorenú miestnosť. V otvorenej miestnosti sedia domáci na linke Sever-Juh v zatvorenej na linke Východ-Západ, hostia sedia na opačných linkách. V otvorenej miestnosti sa najprv odohrá prvá polovica rozdaní a v zatvorenej druhá polovica (napr. 1-8 a v zatvorenej rozdania 9-16), po ich odohraní si hráči rozdania medzi sebou vymenia a odohrajú ich. Po odohraní všetkých rozdaní sa dosiahnuté výsledky navzájom porovnajú. V otvorenej miestnosti môžu byť aj diváci (kibici), v zatvorenej miestnosti okrem rozhodcu a hráčov, ktorí v nej hrajú, nesmie byť nikto nepovolaný, kvôli zamedzeniu nedovolenému prenosu informácií medzi miestnosťami. Prví si sadajú hostia a domáci si prisadajú. Z taktických dôvodov to môže byť dôležité, hlavne ak sa nehrá na dva polčasy. Každé družstvo má svojho kapitána, ktorý rozhoduje, ktorí hráči budú hrať a kde. Kapitán môže byť hrajúci alebo nehrajúci. Družstvá majú aspoň štyroch hráčov. Hlavne v dlhodobých súťažiach ich býva viac, najviac osem. Do druhého polčasu môže kapitán nasadiť iných hráčov. Ak v druhom polčase zostali v oboch družstvách rovnaké dvojice, mali by hostia, ktorí hrali v otvorenej miestnosti, prejsť do zatvorenej a naopak, domáci zostávajú na svojich miestach.

Pravidlá

Rozdávanie

Karty sa rozdávajú v smere hodinových ručičiek.

 • Ak sa hrá Robber, rozdávajúci hráč dá preložiť balíček kariet hráčovi po pravici a rozdáva po jednej karte každému hráčovi, kým nerozdá všetkých 52 kariet, teda každý hráč dostane 13 kariet. Kým rozdávajúci rozdáva, jeho partner (hráč sediaci oproti) mieša druhý balíček pre nasledujúce rozdanie. Je vhodné, aby oba balíčky mali chrbty rôznych farieb.
 • Ak sa hrá súťažný bridž, buď sú karty dopredu namiešané počítačom, alebo (ak dané rozdanie ešte nikto nehral) musia sa zamiešať a rozdať pri stolíku, tiež po jednej. Ak sa rozdáva pri stolíku, mal by byť prítomný z každej linky aspoň jeden hráč, aby si niekto nenamiešal karty. Pokiaľ sa mieša a rozdáva pri stolíku a je viac sekcií, po odohratí rozdania sa musia karty naduplikovať (vytvorí sa kópia rozdania) pre ďalšiu sekciu (sekcie).

Zdvih

Vynášajúci hráč môže zo svojho listu vyniesť ľubovoľnú kartu, hráč po ľavici, ak má kartu vo vynesenej farbe, pridá ľubovoľnú kartu vynesenej farby, ak nemá, môže pridať kartu ľubovoľnej farby, po ňom pridá ďalší hráč v smere hodinových ručičiek podľa tých istých pravidiel, až po posledného hráča. Túto štvoricu kariet získa hráč, ktorý priložil najvyššiu kartu vo vynesenej farbe alebo, ak niektorý z hráčov prebil tromfom, získa ju hráč, ktorý priložil najvyšší tromf. Takáto štvorica kariet sa nazýva zdvih (v iných kartových hrách štych). Do ďalšieho zdvihu vynáša hráč, ktorý získal posledný zdvih. Keďže každý z hráčov má 13 kariet, celkový počet zdvihov je 13. Znamená to, že jedna z liniek musí získať aspoň 7 zdvihov, vtedy druhá linka získa 6 zdvihov. Preto najnižším možným záväzkom je získanie aspoň 7 zdvihov. Prvých šesť zdvihov sa nazýva kniha a ponuka jedna vo farbe predstavuje záväzok kniha+1, dva vo farbe - kniha+2, ...

Hierarchia farieb

Vo väčšine kartových hier buď nie sú farby hierarchizované alebo je jedna farba privilegovaná (mariáš - červeň; taroky - tarok; spades - piky, ...). V bridži sú počas licitácie všetky farby hierarchizované a to od najnižšej po najvyššiu:

trefy < kára < srdcia < piky < bez tromfa

 • Trefy a kára sa nazývajú lacné farby (minor suits) - každý zdvih nad knihou má hodnotu 20 TP.
 • Srdcia a piky sa nazývajú drahé farby (major suits) - každý zdvih nad knihou má hodnotu 30 TP.
 • Bez tromfa, prvý zdvih nad knihou má hodnotu 40 TP a každý ďalší 30 TP.

Licitácia (dražba)


Licitačná karabica (angl. bidding box)

Počas licitácie sa jednotlivé linky zaväzujú získať príslušný počet zdvihov, ak tromfovou farbou bude ponúknutá farba:

 • Licitáciu otvára rozdávajúci hráč (dealer). Ak predpokladá, že za pomoci partnera získa aspoň 7 zdvihov, keď tromfom bude jeho najlepšia farba zahlási 1 vo farbe, ak nemá dobrý list, licituje pas (nedáva žiadnu ponuku).
 • Hráč po ľavici posúdi svoj list a buď ho prelicituje (ponúkne záväzok na tom istom stupni vo vyššej farbe alebo ponúkne záväzok na vyššom stupni v nižšej farbe), alebo zalicituje kontra (prvotný význam tejto hlášky je, súperi ponúknutý záväzok nesplnia a budú za to potrestaní) alebo pas.
 • Nasledujúci hráč zase môže ponúknuť vyšší záväzok, kontrovať súperov alebo rekontrovať, ak súperi kontrovali
 • Takto sa licituje, kým trikrát po sebe neodznie hláška pas, výnimkou je prvé kolo licitácie, ak prví traja hráči pasovali, štvrtý ešte môže ponúknuť nejaký záväzok.

Najnižšou možnou ponukou je jeden tref, potom 1 káro, 1 srdce, 1 pik, 1 BT, 2 trefy, ... až po 7BT.

Poznámka: v bridžovej komunite je zaužívané ten pik a nie tá pika.

V minulosti sa licitovalo vyslovením príslušnej hlášky, takže hráči si museli pamätať celý priebeh licitácie. V súčasnosti sa najmä v športovom bridži používajú licitačné krabice. Hráč zo svojej licitačnej krabice vytiahne príslušnú hlášku a položí ju pred seba. Hlášky sa kladú tak, aby bolo vidno celý priebeh licitácie. Po ukončení licitácie sa hlášky založia späť na svoje miesto.

Druhy záväzkov

 • Čiastočný záväzok - záväzok, v ktorom súčet bodov za zdvihy nad knihou je menší ako 100
 • Celoherný záväzok - súčet bodov za zdvihy nad knihou je aspoň 100 (v lacnej hre záväzok aspoň na piatom stupni - 5x20=100, v drahej aspoň na štvrtom - 4x30=120, v BT aspoň na treťom, 40+2x30=100), kontra hodnotu zdvihov zdvojnásobuje, rekontra zoštvornásobuje
 • Malý slem - záväzok, že linka získa aspoň 12 zdvihov
 • Veľký slem (grand slam) - záväzok, že linka získa všetkých 13 zdvihov

Za Celoherný záväzok, Malý a Veľký slem sú špeciálne prémie, bližšie v časti Vyhodnotenie

Stav hier: Počas licitácie, vzhľadom na pravidlá vyhodnotenia rozdania, je dôležité, aby hráči mali na zreteli, ktorá linka sa nachádza v ktorej hre. Ak je linka v prvej hre, prémie za splnenie záväzku sú nižšie, ale nižšie sú aj tresty za ich nesplnenie. Ak je linka v druhej hre, prémie a tresty sú vyššie.

Zohrávka

Po ukončení licitácie sa vydražiteľ stáva hlavným hráčom. Vydražiteľom je ten hráč linky, ktorá ponúkla konečný záväzok, ktorý vylicitovanú farbu ponúkol na linke ako prvý.

 • Do prvého zdvihu vynáša hráč po ľavici hlavného hráča, aby sa zamedzilo mylnému výnosu (aby omylom nevyniesol hráč po pravej ruke hlavného hráča), vynesená karta by mala byť vynesená lícom dole a vynášajúci hráč sa spýta svojho partnera, či môže vyniesť. Tento buď odsúhlasí výnos alebo, ak došlo k omylu zamietne ho, alebo, ak sa chce dodatočne opýtať na význam hlášok protistrany, vyspovedá súperov. Hoci sa vynášajúci hráč počas tohoto vysvetlenia dozvie nejakú informáciu o ktorej nevedel, nemôže vynesenú kartu vziať späť, ale musí ju otočiť lícom nahor. Výnimkou môže byť prípad, ak umelá hláška nebola alertovaná, ale v takom prípade by hráči mali zavolať rozhodcu, či možno zmeniť výnos. Prvý výnos je často rozhodujúci, či záväzok bude porazený alebo nie.
  • Ak došlo k mylnému výnosu, vydražiteľ môže:
   • Výnos prijať, vtedy sa on stane stolíkom a hlavným hráčom sa stane jeho partner,
   • Môže skutočnému vynášajúcemu zakázať výnos v danej farbe
   • Môže skutočnému vynášajúcemu prikázať výnos v danej farbe

V druhom a treťom prípade sa nesprávne vynesená karta stáva trestnou kartou, znamená to, že pri najbližšej možnej príležitosti ju previnilec musí zahrať.

 • Po výnose partner hlavného hráča vyloží svoje karty na stôl (všetci vidia aké karty má) a stáva sa tichým hráčom alebo stolíkom. Počas zohrávky počúva pokyny hlavného hráča a do jednotlivých zdvihov prikladá karty, ako si hlavný hráč želá. Tichý hráč je preto tichým hráčom, že počas celej zohrávky musí byť ticho, s výnimkou prípadov, ak ide o upozornenie hlavného hráča na porušenie pravidiel (výnos z nesprávnej strany, príkaz pridať kartu zo stola v nie vo vynesenej farbe a pritom na stole ešte je karta vynesenej farby, ...)

V jednotlivých zdvihoch platia pravidlá, ktoré boli uvedené vo vysvetlení termínu Zdvih.

Bridžové podujatia na Slovensku

Okrem pravidelných klubových turnajov sa na Slovensku poriada niekoľko pravidelných bridžových podujatí:

V roku 2006 sa v Piešťanoch uskutočnili Majstrovstvá sveta juniorov v bridži 2006, Piešťany.

Bridžové programy

Existuje množstvo rôznych bridžových programov, pomocou ktorých si bridžista môže trénovať licitáciu, obranu a zohrávku. Každoročne sa poriadajú majstrovstvá sveta bridžových programov. V posledných rokoch vyhral program Jack.

 • Jack - majster sveta počítačových bridžových programov v rokoch 2001 až 2003.
 • GIB - majster sveta v roku 2000.
 • WBridge5 - majster sveta v roku 2005.

Bridž online

Vo svete je prevádzkovaných viacero serverov na ktorých možno hrať bridž online 24 hodín denne.

 • Na Slovensku je najobľúbenejší server BBO. Aby sa mohlo hrať, je potrebné stiahnuť klienta zo stránky Bridgebase Online. Na servri možno hrať priateľský bridž pri stolíku, možno zorganizovať zápas družstiev a organizujú sa tu aj turnaje. Zároveň sa tu vysielajú priame prenosy z významných svetových bridžových podujatí. Server je polokomerčný, okrem niektorých platených turnajov je hranie na servri bezplatné.

Bridž (http://kosice.bridz.sk/zaciatocnici)

Nie je zriedkavý prípad, že o bridž prejavia záujem aj ľudia, ktorí iné kartové hry nehrajú, dokonca karty hrať odmietajú. Odlišný vzťah k bridžu od ostatných kartových hier vyplýva z výnimočného postavenia bridžu medzi kartovými hrami, asi tak, ako šachu medzi hrami s kamienkami. Pre všetkých tých záujemcov, ktorí sa s bridžom ešte nestretli, alebo dokonca nikdy nijakú kartovú hru nehrali, majú slúžiť nasledujúce informácie

Ak ste ešte nikdy nehrali bridž,

ale chcete ho hrať, čaká vás „najzábavnejšia hra, akú ľudský um vymyslel“. Ten citát pochádza od anglického filozofa a spisovateľa Williama Somerseta Maughama a jeho správnosť potvrdia všetci, ktorí bridž už hrali. Dnešný, najmä súťažný, bridž je zdrojom „adrenalínových“ dobrodružstiev aj „chladnokrvných“ výpočtov, aplikovanej psychológie aj praktickej štatistiky, je tréningom pre zlepšenie logiky a pamäte, ale pritom neprestane byť najzábavnejšou hrou pre mysliaceho človeka.

Už úvodné informácie o základoch bridžu prinášajú novú terminológiu, zavádzajú presný systém organizácie a hodnoty každej karty, s ktorými človek sa nestretáva pri iných kartových hrách. Tak už hneď od začiatku začnete tušiť, že tu sa otvárajú dvere do zámku, o existencii ktorého možno ste vedeli aj doteraz, ale ste ho nepoznali. Je dobré, ak sa poriadne oboznámite so všetkými komnatami tohto zámku, včítane predsiene, lebo tak, ako pribúdajú a upevňujú sa vedomosti o bridži, bude hra stále zábavnejšia. Pritom tento proces sa nikdy nekončí. Dnešný bridž už prekypuje množstvom techník, ktoré boli objavené za posledných pár desiatkov rokov, ale zaiste je ešte dosť neprebádaných oblastí, ktoré čakajú možno práve na vás, aby ste ich objavili a objasnili ostatným. A keď raz už nadobudnete dojem, že vás už nič nemôže prekvapiť, vtedy zistíte, že každé rozdanie je jedinečné a pravdepodobne sa nikdy za vášho života už nezopakuje a vyžaduje individuálny prístup. Môžete hrať bridž denne, ani tak vás nikdy nebude nudiť. Mnohí špičkoví hráči hrajú skutočne každý deň.

Bridž môžete hrať, ako spestrenie posedenia so susedmi alebo príbuznými, môžete ho hrať pri posedení s obchodnými partnermi alebo diplomatmi a môžete ho hrať ako športovú disciplínu. Samozrejme, najhodnotnejšia hra je hra športová. Pri športovej hre ide vždy o samotnú hru a rušivé diskusie, ktoré odvádzajú pozornosť od hry, sa nevyskytujú.

Keď už ste rozhodnutý, že sa túto hru naučíte, vynorí sa otázka, že ako a kde. Donedávna to bol na Slovensku dosť veľký problém. Dnes je, vďaka internetu, prístup k mnohým lekciám pre začínajúcich aj pokročilých bridžistov. Žiaľ, drvivá väčšina týchto internetových stránok bola napísaná anglicky. Aj väčšina kníh, a nie je ich málo, bola napísaná v angličtine. V súčasnosti sa však už objavujú aj učebnice a internetové stránky v národných jazykoch, slovenčinu nevynímajúc. Momentálne je na Slovensku k dispozícii výborná učebnica od Pavla Mokráňa, ale žiaľ už len v obmedzenom počte. Pomôcť môžu aj články, na ktoré bude prístup z tejto stránky, ako aj zo stránky Slovenského bridžového zväzu (SBZ). Avšak najlepší spôsob na zvládnutie bridžu je účasť v kurze pre začiatočníkov. Týchto kurzov, žiaľ, nie je až tak veľa. Informácie o nich hľadajte na stránkach SBZ http://www.bridgeclub.sk, kde sa môžete inforomovať aj o dostupnosti už spomínanej knihy P.Mokráňa.

Nakoniec jedna poznámka pre záujemcov. Bridž je skutočne “Hra”, ktorá patrí medzi najušľachtilejšie hry a môže byť, a často aj je, duševným osviežením po každodennej lopote. Keď si zoberiete do ruky učebnicu alebo sa zúčastníte kurzu pre začiatočníkov, vždy pristupujte k bridžu, ako ku hre. Bridž je hra, napriek tomu, že cesta k tejto hre nie je vždy najkratšia. Keď je vo vašom meste bridžový klub, využite vždy možnosť hrať s lepšími. Len tak sa môžete naučiť hrať bridž rýchle a dobre. Keď pri hodnotení výsledkov sa ocitnete na konci peletónu, nebuďte smutný! Každý tak začínal. Tam je vaše miesto. Ak to niekoho deprimuje – nenaučí sa hrať bridž. Ak vás to nevyruší – určite príde čas, keď budete na čele peletónu.

Prajeme vám príjemnú zábavu a veľa úspechov na ceste k zvládnutiu bridžu!

Na záver: Michalovce, každý štvrtok o 18:00 - na prízemí Podnikovohospodárskej fakulty

 • Latest News  ( 12 položiek )
  The latest news from the Joomla! Team