Mirrory SBZ

Nasledovné odkazy referujú na statické mirrory zaniknutých webových stránok SBZ. Načítanie týchto stránok je pre užívateľa bezpečné. Pokiaľ sa zo stránky referuje na adresu mimo našej domény, tak je táto referencia doplnená upozornením. Toto upozornenie je čisto formálne a je generované softwerom, ktorý mirrory týchto stránok vygeneroval.