Archív kategórii: 1NT forsing

apr 20 2023

Štandard: forsujúci 1NT, kvíz 2

North otvoril 1♠ a po forsujúcom 1NT licitoval 2♦. Čo zalicitujete s nasledovnou kartou S?

Chcem vedieť viac »

apr 13 2023

Štandard: forsujúci 1NT, kvíz 1

North otvoril 1♥, East pasoval. Čo zalicitujete s nasledovnou kartou S?

Chcem vedieť viac »

apr 06 2023

Štandard: forsujúci 1NT – súhrn

Zrekapitulujme si licitačnú teóriu súvisiacu s forsujúcim 1NT.

Chcem vedieť viac »

mar 29 2023

Štandard: kedy nehráme forsujúci 1NT, časť I.

Forsujúci 1NT sa nezvykne hrať v troch situáciach:

Chcem vedieť viac »

mar 22 2023

Štandard: forsujúci 1NT s 11-12 bodmi, časť II.

Pripomeňme si, že s 11-12 bodmi musí odpovedajúci po predošlej forsujúcej odpovedi urobiť krok smerom ku hre aj vtedy, keď zahájiteľ neukázal vo svojom rebide žiadne rezervy. Dôvodom je možnosť, že aj pri mimine môže linka splniť hru.

Chcem vedieť viac »

mar 16 2023

Štandard: forsujúci 1NT s 11-12 bodmi, časť I.

S 11-12 bodmi musí odpovedajúci po predošlej forsujúcej odpovedi urobiť krok smerom ku hre aj vtedy, keď zahájiteľ neukázal vo svojom rebide žiadne rezervy. Dôvodom je možnosť, že aj pri mimine môže linka splniť hru.

Chcem vedieť viac »

mar 10 2023

Štandard: forsujúci 1NT, rebid odpovedajúceho, časť II.

Pripomeňme si možnosti odpovedajúceho (ak má 6-10 bodov) v druhom kole licitácie po jeho prechádzajúcom forsujúcom NT:

Chcem vedieť viac »

mar 03 2023

Štandard: forsujúci 1NT, rebid odpovedajúceho, časť I.

Ak odpovedajúci po otvorení 1♥ alebo 1♠ licituje 1NT, tak má najčastejšie niečo medzi 6-10 bodmi. Pre takéto listy platí, že po odpovedi zahájiteľa sa drží prirodzeného štýlu licitácie a zásade nie je rozdiel medzi štýlom, ktorý tu označujem ako SAYC a medzi štýlom označovaným ako 2/1 GF.

Chcem vedieť viac »

feb 25 2023

Štandard: forsujúci 1NT, rebid v lacnej farbe

Ak zmeníme licitačný systém alebo len niektoré jeho časti, tak naše prvotné zoznámenie sa s následkami tejto zmeny môže pôsobit na prvý pohľad trochu zvláštne. Napríklad ak má zahájiteľ minimum a partner ho forsuje licitom 1NT, tak by najradšej pasoval, ale to nesmie urobiť a tak musí licitovať s cieľom nájsť najlepší záväzok. Hrajúc klasický …

Chcem vedieť viac »

feb 20 2023

Štandard: forsujúci 1NT, princípy

Štandard: Forsujúca odpoveď 1NT, princípy

Chcem vedieť viac »

feb 12 2023

Štandard: forsujúci 1NT, úvod

Ak sa partneri dohodnú hrať systém Štandard založený na konvencii 2/1 GF, čiže sa dohodnú, že po otvorení na prvom stupni je hláška bez skoku a v novej farbe na druhom stupni forsingom do hry s 13 a viac bodmi (vrátane tzv. dĺžkových), tak stoja pred výzvou ako licitovať

Chcem vedieť viac »