«

»

mar 22 2023

Štandard: forsujúci 1NT s 11-12 bodmi, časť II.


Pripomeňme si, že s 11-12 bodmi musí odpovedajúci po predošlej forsujúcej odpovedi urobiť krok smerom ku hre aj vtedy, keď zahájiteľ neukázal vo svojom rebide žiadne rezervy. Dôvodom je možnosť, že aj pri mimine môže linka splniť hru.

Preto s 11-12 bodmi odpovedajúci
  • Ponúkne s vyváženou rozlohou a bez fitu v partnerových farbách 2NT
  • S trojkartovým fitom zvýši skokom farbu otvorenia
  • Skočí v novej farbe ukazujúc dobrý 6list+
  • S fitom 4+ zvýši druhú farbu zahájiteľa


Prva dve možnosti sme prebrali v tomto texte . Teraz sa pozrieme na zvyšné dve možnosti.

Skočí v novej farbe ukazujúc dobrý 6list+

Princíp:
S dobrým 6+listom a s 11-12 bodmi odpovedajúci v druhom licitačnom kole skočí na tretí stupeň, čím ukazuje silný invit na hru.

S 10 bodmi (plus dva dĺžkové) nemá odpovedajúci dostatok na okamžitú a do hry forsujúcu odpoveď 2. Avšak po rebide 2 použije svoj temer hraničný list na silný invit na hru skokom na 3. Zahájiteľ s minimom pasuje a linka hrá perfektný záväzok 3.
Odpovedajúci nemá dostatočnú silu na odpoveď 2, ale ukáže tomuto forsingu blízky list skokom na 3 po predchádzajúcej odpovedi 1NT. Teraz zahájiteľ s určitou rezervou licituje pravdepodobne najlepší záväzok 3NT.

S fitom 4+ zvýši druhú farbu zahájiteľa

Princíp:
Keď zahájiteľ rebiduje v druhom kole novú farbu, tak zvýšenie tejto farby je invit na hru a ukazuje 4+list a 11-12 bodov.


Keď zahájiteľ ukázal ako svoju druhú farbu srdcia, tak odpovedajúci invitoval hru a zahájiteľ invit prijal, lebo predpokladá, že partner má 11-12 bodov.

Licitácia je komplikovanejšia, keď zahájiteľ rebidne v druhom kole lacnú farbu.Nakoľko lacná farba môže byť 3list, tak odpovedajúci má zvyčajne 5list, ak túto farbu zvýši.
1NT je forcing. Zahájiteľ nesmie pasovať a s rozlohou 5332 rebiduje nižší lacný trojlist. Odpovedajúci majúc viac ako 10 bodov je príliš silný na to aby pasoval, nakoľko zahájiteľ môže mat teoreticky aj 18 bodov, s ktorými nemá lepší rebid ako 2♣. Preto odpovedajúci volí invitujúce 3♣, ktoré však zahájiteľ s minimom pasuje. Zahájiteľ pritom nie je nervózny z toho, že bude zohrávať trefový záväzok, lebo vie, že partner si je vedomý toho, že môže mať 3list a teda invit urobil s5+listom.

S veľmi dobrým fitom pre druhú farbu zahájiteľa môže odpovedajúci prehodnotiť svoj list a podporiť túto farbu skokom.
Odpovedajúci po otvorení partnera 1♠ nemá dostatok hodnôt pre 2/1 GF , ale keď partner ukáže v druhom kole srdcovú farbu, tak sa jeho list javí ako príliš silný pre invitujúcu hlášku 3, ktorú partner môže ľahko zapasovať. Z tohto dôvodu je lepšie použiť dvojitý skok, ktorý v tomto prípade znamená celoherný záväzok.

S károvým super fitom, s pikovým semifitom a dobrou rozlohou volí odpovedajúci po predchádzajúcom forsujúcom 1NT dvojitý skok na ukázanie kvality svojho listu. Zahájiteľ, ktorý ma mierne rezervy, môže potom licitovať celoherný záväzok.
Ak by odpovedajúci licitoval len 3, tak by zahájiteľ pravdepodobne pasoval a hra by bola vynechaná. To už je teoreticky lepšie licitovať 5kár, ale nakoľko zahájiteľ môže mať len 3list káro a zlé minimum, tak linka skončí v zlom celohernom záväzku.

Celkom prečítané 35 krát.
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments