«

»

feb 20 2023

Štandard: forsujúci 1NT, princípy


Štandard: Forsujúca odpoveď 1NT, princípy

Ak sa dohodneme, že odpovedajúci SOUTH môže mať v slede aj 12 bodov, tak stojíme pred hrozbou, že ak zahájiteľ teraz pasuje povedzme s 13-14 bodmi, tak NS môžu vynechať dobrú hru, lebo hráči N a S majú spolu 25 až 26 bodov. Preto v systéme 2/1 GF je odpoveď 1NT na otvorenie 1 alebo 1♠ forsingom a zahájiteľ musí po tomto otvorení licitovať znova.

Pravidlo: 1NT FORSING

Keď otvorenie bolo 1 alebo 1♠ na prvej alebo druhej pozícii a nasledujúci hráč pasoval,
potom odpoveď 1NT ukazuje 6-12 bodov a je to forsing na jedno kolo.Skutočnosť, že 1NT je forsingom na jedno kolo, je v systémoch typu 2/1 GF využívaná aj pre niektoré slabšie listy a týmto situáciám sa budeme venovať neskôr. Zároveň vtedy uvidíme, že tieto situácie sú dôvodom, prečo zahájiteľ nepasuje ani s minimom, čiže so 11-12 bodmi.

Ešte treba dodať, že aj keď je 1NT forsingom, tak v praxi ku veľkým zmenám v licitácii nedochádza, lebo vo väčšine prípadov licitačný sled bude rovnaký ako v systéme SAYC. Je tomu tak preto, lebo zahájiteľ má relatívne zriedka list, s ktorým pasuje a teda má zvyčajne takú kartu, s ktorou by licitoval ešte raz aj keby nebol forsovaný.

Pozrime si teraz niekoľko príkladov, ktoré ukazujú v podstate rovnakú licitáciu v porovnaní so systémom SAYC, v ktorom je odpoveď 1NT neforsujúca:

West licitoval 1♠, drahý 5list. S púhymi 7 bodmi East nemá na iné ako odpoveď 1NT. Teraz otvárajúci ukázal svoju druhú farbu, na čo East reagoval preferenciou pikov (fit 5-2 je zvyčajne lepší ako prípadný fit 4-3 a tak sa podobne licituje aj s 3listom károvým) a partneri skončili licitáciu na bežnom čiastočnom záväzku.

Po forsujúcej odpovedi 1NT ukázal West strednú silu okolo 17-18 bodov (vrátane dlžkových) skokom na 3 a zároveň kvalitnú srdcovú farbu. S ôsmimi bodmi má East dostatok na zalicitovanie hry.

Po odpovedi 1NT (forsujúcej, aj keď East má len šesť bodov) licituje West 3, ktoré ukazujú maximum otvorenia, lebo ide o skok v novej farbe a teoreticky je to tentoraz už forsing do hry.

Celkom prečítané 56 krát.
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments