« Pozvánka na Karpatský pohár 2023

»

feb 12 2023

Štandard: forsujúci 1NT, úvod


Ak sa partneri dohodnú hrať systém Štandard založený na konvencii 2/1 GF, čiže sa dohodnú, že po otvorení na prvom stupni je hláška bez skoku a v novej farbe na druhom stupni forsingom do hry s 13 a viac bodmi (vrátane tzv. dĺžkových), tak stoja pred výzvou ako licitovať po otvorení 1 a 1♠ listy, v ktorých má odpovedajúci 11-12 bodov.

Príklad 1: List South má hodnotu 11 bodov (10 bodov figúrových a 1 dĺžkový za károvú farbu). V SAYC je list Southu prisilný na odpoveď 1NT, ktorá ukazuje od 6 do 9/10 bodov a preto by mal radšej povedať 2. Ale hrajúc systém založený na konvencii 2/1 GF si takúto odpoveď nemôžeme dovoliť, lebo South nemá dostatočnú silu pre 2.

Príklad 2: List South má zase hodnotu 11 bodov. V SAYC je list Southu prisilný na odpoveď 1NT, ktorá ukazuje od 6 do 9/10 bodov a preto by mal radšej povedať 2. Ale hrajúc systém založený na konvencii 2/1 GF si takúto odpoveď nemôžeme dovoliť, lebo South nemá dostatočnú silu pre 2.

Stojíme teda pred dilemou ako vyriešiť takéto karty. Riešení je možných viac, od jednoduchších po komplikovanejšie. Náš slovenský štandard budeme v tomto seriáli stavať ako systém postavený zvyčajne na najjednoduchších a najosvedčenejších metódach. Preto jeho súčasťou bude tzv. forsujúci 1NT, ktorý v sebe zahrňuje ako listy patriace pod SAYC, čiže 6-9/10 bodov, tak aj po otvoreni 1 v drahej aj listy s 11-12 bodmi. Inými slovami rozšírili sme rozpätie pre odpoveď 1NT na 6-12 bodov.

Ak do odpovede 1NT zahrnieme aj listy s 11-12 bodmi, tak je zrejmé, že túto odpoveď nemožno pasovať a teda zahájiteľ je forsovaný, konkrétne forsovaný na jedno kolo. Aj preto hovoríme o forsujúcej odpovedi 1NT.

Hráči, ktorí hrajú forsujúci 1NT, celý život počúvajú otázky typu, že touto metódou prídu o rozdania, v ktorých najlepším záväzkom je práve 1NT. Áno, nepochybne existuje skupina rozdaní, v ktorých možno splniť práve a len jedine 1NT. Rovnako ako existuje skupina rozdaní, v ktorých síce 1NT nemožno splniť, ale stále je to najlepší záväzok.

Hráči, ktorí hrajú forsujúci 1NT, na tieto otázky odpovedajú tak, že sú ochotní toto riziko zniesť, lebo ich odmenou sú mnoho razy nielen lepšie čiastočné záväzky, ale predovšetkým zisky z princípu 2/1 GF v oblasti hier a slemov. Nebudeme riešiť, ktorá strana má pravdu, lebo existujú rôzne riešenia tohto problému ako napríklad semiforsujúci 1NT alebo povedzme na forsujuci 1NT naväzujúca konvencia typu Gazilli, ktoré mimo iného riešia aj systém rebidov po takomto forsujúcom NT.

Tak ďaleko však v našom systéme nepôjdeme, zostaneme u klasického forsujúceho 1NT v systéme 2/1 GF. Licitácia po forsujúcom NT nie je zložitá, ale obsahuje pestré možnosti a preto sa jej budeme venovať vo viacerých nasledujúcich častiach opisu nášho systému.

Celkom prečítané 63 krát.
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments