«

»

mar 03 2023

Štandard: forsujúci 1NT, rebid odpovedajúceho, časť I.


Ak odpovedajúci po otvorení 1 alebo 1♠ licituje 1NT, tak má najčastejšie niečo medzi 6-10 bodmi. Pre takéto listy platí, že po odpovedi zahájiteľa sa drží prirodzeného štýlu licitácie a zásade nie je rozdiel medzi štýlom, ktorý tu označujem ako SAYC a medzi štýlom označovaným ako 2/1 GF.

Rebidy odpovedajúceho po jeho odpovedi 1NT
  • Pass, ak otvárajúci opakuje farbu otvorenia alebo licituje novú farbu, pre ktorú má list odpovedajúceho jasnú preferenciu
  • Preferencia pre farbu otvorenia, pokiaľ pre druhú farbu zahájiteľa nemá dostatočný fit
  • Zvýši druhú farbu zahájiteľa jej zvýšením s dobrým fitom a 8-10 bodmi, čiže hornou hranicou pôvodného rozpätia
  • Zalicituje novú farbu s 5+ dĺžkou a zároveň malou alebo zanedbateľnou podporou pre farbu/farby zahájiteľa
  • Ukáže slabé zvýšenie farby zahájiteľa a rozlíši ho od ešte slabšieho, tzv.minimálneho zvýšenia farby zahájiteľa
Na čo si dať pozor?
Treba postupovať opatrne pre rebide lacnej farby zahájiteľa, nakoľko môže ísť o trojlist. Je určite lepsie dať s dublom vo farbe otvorenia preferenciu na túto farbu a so singlom vo farbe otvorenia a povedzme s trojlistom v rebidovanej farbe ponúknuť svoj vlastný 5list.

Pozrime si teraz niekoľko príkladov na tieto možnosti.

Kedy pasujeme: S misfitom v partnerovej farbe odpovedajúci zamietne ďalší licit. Ak by totiž licitoval teraz 2NT, tak by ukázal silnejší list. Zároveň platí, že 2NT je zvyčajne horší záväzok ako 2♠.

Poznámka: možné výnimky, keď odpovedajúci v tomto slede so 6-10 bodmi nepasuje, sú
  • pekné maximum a zároveň dubl figúra v partnerovej farbe
  • singl alebo šikén v partnerovej farbe a zároveň dlhá a solídna vlastná farba, preferovaná ako tromfová pred partnerovou farbou

Ak zahájiteľ zalicituje po forsujúcom 1NT novú farbu, tak odpovedajúci môže pasovať, ak má jednoznačnú preferenciu pre túto farbu a zároveň krátkosť pre prvú farbu otvárajúceho.
Otvárajúci ukázal 5list pikový a 4list srdcový. Odpovedajúci s pikovým singlom nemá lepšiu možnosť ako pasovať. Nesmie licitovať 2NT, lebo tým ukázal lepší list s 11-12 bodmi a riskoval by, že linka by sa dostala príliš vysoko. Zároveň by mu hrozilo, že partner, ktorý môže mať po hláške 2 bodovú rezervu, napríklad aj 14-16/17 bodov, zvýši 2NT na 3NT.

Preferenčný výber farby: Ak zahájiteľ po forsujúcej odpovedi 1NT ukáže svoju druhú farbu, špeciálne ak ukáže lacnú farbu ako svoju druhú farbu, tak odpovedajúci v ďalšej licitácii s rovnakou dlžkou v oboch farbách zahájiteľa vždy potvrdí jeho prvú farbu. To isté urobí zvyčajne aj vtedy, keď má v prvej farbe zahájiteľa o jednu kartu menej ako v druhej farbe a niekedy dokonca vtedy, keď je rozdiel v dĺžke dve karty. Tento návrat na prvú farbu zahájiteľa majúc väčší počet kariet v jeho druhej farbe sa nazýva falošná preferencia. Návratom na srdcovú farbu odstránil odpovedajúci riziko záväzku hraného na šesťkartovom fite v pomere 3-3.

Použitie tzv. falošnej preferencie môže byť dobrou myšlienkou aj vtedy, keď zahájiteľ licitoval svoju druhú farbu so silou väčšou ako 11-12 bodov, ale zároveň nedostatočnou pre skok v tejto druhej farbe (takýto skok v novej farbe by bol príkazom do hry). V podstate platí, že zahájiteľ môže mať v takýchto prípadoch aj 13-18 bodov a teda zaujímavý list vhodný síce nie pre priamy pokus o hru, ale za to vhodný pre odložený pokus o hru v ďalšom licitačnom kole. Po 2 odpovedajúci použil tzv. falošnú preferenciu pre prvú farbu zahájiteľa. Teraz zahájiteľ s pekným, ale bodovo nie veľmi silným listom, zalicitoval 3, čím ukázal 5list srdcový a viac ako úplné minimum. Z užitočnými kartami v drahých farbách, so srdcovým trojlistom a esom vedľa teraz odpovedúci ľahko zalicituje excelentný záväzok 4.

Celkom prečítané 62 krát.
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments