« Pozvánka na Veľkú cenu Košice 2023

»

mar 10 2023

Štandard: forsujúci 1NT, rebid odpovedajúceho, časť II.Pripomeňme si možnosti odpovedajúceho (ak má 6-10 bodov) v druhom kole licitácie po jeho prechádzajúcom forsujúcom NT:

Rebidy odpovedajúceho po jeho odpovedi 1NT
  • Pass, ak otvárajúci opakuje farbu otvorenia alebo licituje novú farbu, pre ktorú má list odpovedajúceho jasnú preferenciu
  • Preferencia pre farbu otvorenia, pokiaľ pre druhú farbu zahájiteľa nemá dostatočný fit
  • Zvýši druhú farbu zahájiteľa jej zvýšenim s dobrým fitom a 8-10 bodmi, čiže hornou hranicou pôvodného rozpätia
  • Zalicituje novú farbu s 5+ dĺžkou a zároveň malou alebo zanedbateľnou podporou pre farbu/farby zahájiteľa
  • Ukáže slabé zvýšenie farby zahájiteľa a rozlíši ho od ešte slabšieho, tzv. minimálneho zvýšenia farby zahájiteľa


Prvé dve možnosti sme prebrali v predchádzajúcom texte, teraz sú na rade zvyšné tri:

Zvýši druhú farbu zahájiteľa: Ak má odpovedajúci 6-10bodov, tak má tendenciu po rebide zahájiteľa ukončiť licitáciu čiastočným záväzkom. Ak však zahájiteľ licituje novú farbu, v ktorej má odpovedajúci fit a pritom nie je minimálny, tak je slušné zainvitovať hru zvýšením tejto druhej farby. Odpovedajúci s 10 bodmi licituje forsujúci 1NT a po 2 má tak dostatok bodov s dobrým fitom invitovať hru. Zahájiteľ, ktorý ma bodovú rezervu, invit prijme.
S výborným károvým fitom a maximom (10 bodov vrátane dĺžkového) odpovedajúci invituje hru. Zahájiteľ so 16 bodmi invit prijíma a rozhoduje sa pre 3NT, ale aj prípadných 5♦ by bol výborný záväzok. S minimom, napríklad bez srdce esa, s listom povedzme AK10xx,xx,Jxxx, Kx by zahájiteľ pasoval.

Zalicituje novú farbu: Keďže odpovedajúci v prvom kole licitom 1NT poprel dostatočnú silu na príkaz do hry, tak v druhom kole môže licitovať novú farbu bez toho aby invitoval do hry. Odpovedajúci licituje novú farbu v tomto kole opatrne, lebo fit od zahájiteľa je málo pravdepodobný. Napriek tomu záväzok v tejto novej farbe môže byť niekedy najlepším riesením. Odpovedajúci samozrejme nemohol priamo licitovať 2, lebo má málo bodov, takže musel licitovať forsujúci 1NT. Teraz zahájiteľ licitoval svoju druhú farbu. Bez fitu v partnerových farbách ponúkol odpovedajúco kára ako tromfovú farbu. Zahájiteľovi sa síce kára nepáčia, ale nemá žiadne dodatočné hodnoty a keďže vie, že partner nie je nejako extra silný a má alebo dobrý kárový 5list, prípadne dlhšie kára, tak pasuje. Linka takto vylicitovala svoj najlepší záväzok. Po otvorení 1♠ odpovedajúci nemá samozrejme dostatok sily na pozitívnu odpoveď 2, ale po partnerovom rebide 2 (zahájiteľ nemá na skok na 3) využije príležitosť ukázať pekný srdcový 5list miesto opravy na 2♠. Zahájiteľ so 16 bodmi, pekným srdcovým fitom a trefovým singlom dotlačí linku rovno na hru, lebo prípadné alternatívne zvýšenie len na 3 by neukázalo všetky tieto hodnoty.

Zvýši farbu zahájiteľa: Skúsení hráči chcú vedieť o rozdiele medzi minimálnym a slabým zvýšením farby zahájiteľa. Forsujúci 1NT ponúka príležitosť ako tento rozdiel zalicitovať. Odpovedajúci zvýšením na 2 srdcia ukazuje potenciálny záujem o hru, ale jeho hláška je limitovaná na 8-10 bodov, neforsuje a ani neinvituje. Zahájiteľ so 16 bodmi a dobru rozlohou urpbi krok ku vylicitovanie hry licitom 3, čo odpovedajúci s maximom prijme a linka vylicituje peknú hru.

Ak je odpovedajúci slabší, ak má len 5/6-7 bodov, tak s trojlistým fitom vo farbe otvorenia najprv zalicituje 1NT a potom ponúkne preferenciu na partnerovu farbu otvorenia.
S púhymi šiestimi bodmi odpovedajúci nezvýši hneď na 2♥ (a ani nepasuje (!), ale to je iná téma), ale najprv zalicituje 1NT a potom 2. Tento sled je slabší ako priame zvýšenie na 2 a preto by mal odradiť zahájiteľa od pokusu o hru.


Celkom prečítané 47 krát.
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments