«

»

mar 14 2024

Slovenský štandard, hodnotenie listu: box, časť I.


Často sa v licitácii stáva, že hráč zalicituje limitovanú hlášku, limitovanú z hľadiska bodovej sily jeho listu a niekedy aj z hľadiska rozlohy. Za limitovanú hlášku pritom pokladáme také hlášky, ktoré majú preddefinovanú bodovú silu a zároveň rozsah medzi hornou a dolnou hranicou tejto bodovej sily je malý, zvyčajne dvoj-trojbodový, ale niekedy to môžu aj štyri, či v extrémnom prípade (veľmi slabé alebo veľmi silné listy) i viac bodov. Niektoré príklady takejto situácie:
V týchto prípadoch vieme o partnerovi pomerne presne jeho bodovú silu a zvyčajne aj niečo o jeho rozlohe.
Teraz si zoberme nasledujúce príklady:
V týchto prípadoch je bodová sila partnera neistá, presahuje povolený rozsah limitovanej hlášky a teda partner nepoužil tzv. limitovanú hlásku.

Budeme sa teraz zaoberať hodnotením tzv. limitovanej hlášky. Použitiu limitovanej hlášky sa v licitačnej teórii zvykne hovoriť aj tak, že partner zaradil svoj list do určitého boxu. Ak teda otvoríme licitáciu povedzme 1NT, tak partner oprávnene očakáva, že máme 15-17 bodov, nemáme singl, že máme možno lacný 6list alebo drahý 5list, teda máme list, ktorý ste si s partnerom pre takéto otvorenie dohodli a ktorý sa aj pre takéto otvorenie bežne používa. Stále je však hodnota tohto listu istým spôsobom relatívna a neistá a partner nás môže v ďalšej licitácii vyzvať aby sme hodnotu kariet prehodnotili. Kľúčové je, že hodnotenie kariet v tzv. boxe je kontextové, čiže závisí od ďalšej licitácie. Skúsme si takéto hodnotenie previesť na niekoľkých príkladoch.

Začneme jednoduchou kartou, máme Aká je hodnota tohto listu? To je ťažko povedať, lebo nevieme nič o listoch ostatných hráčov. A kým sa to nedozvieme, tak táto 7 bodová karta má len neutrálnu hodnotu. Predstavme si teraz nejaký licitačný sled, napríklad nasledujúci:
Otvorenie partnera 1♠ sa nám páči. Náš list po tomto otvorení “narástol”, už to nie 7 neutrálnych bodov, ale určite viac. Pikový kráľ sa partnerovi bude hodiť a je výborné, že West má 4list pikový, lebo rozdiel medzi trojlistom a štvorlistom je podstatný a pre hlavného hráča neraz kľúčový. Srdcový kráľ podporený desiatkou je tiež lepší ako srdcový kráľ bez desiatky. Horšie je to v lacných farbách. Hodnota kárového dubla je neistá rovnako ako hodnota trefového jacka. Každopádne list už nemá cenu neutrálnych siedmych bodov ako predtým, aleo dosť väčšiu. Môžeme partnera podporiť aj silnejšie ako licitom 2♠, ale to by sme pre zmenu asi trochu prelicitovali. Tak či onak, aby sme mohli princíp tzv. boxu vysvetliť lepšie -zostaňme len u dvoch pikov.
Teraz partner použil ako tzv. pokusnú hlášku srdcovú farbu. To je povzbudzujúce a tak West zalicituje 4piky, lebo obaja jeho králi získali maximálnu hodnotu. Je síce pravda, ze károvú dubl a trefový jack po tomto licite stratil zo svojej – ale aj tak neistej – hodnoty, ale rapídny nárast hodnoty srdcí túto hypotetickú stratu bohate kompenzuje. Hra by mala byť po tomto licite splniteľná bez väčších problémov.

Pokračujme v analýze iným sledom:
3kára partnera sú tzv. pokusná hláška, ktorou nás partner vyzýva povedať hru, ak máme kárový fit. Tento fit nemáme a tak licitujeme trochu konzervatívne 3piky. Partner však pokračuje:
Tentoraz partner neskúša pokusnú hlášku na hru, ale dokonca invituje slem (slem preto, lebo nemá význam ukazovať srdcové hodnoty a žiadať o doplnenie pre účely vylicitovania hry, nakoľko hláška 4 srdcia pikovú hru presadzuje). Úlohou Westu je posúdiť nakoľko je jeho karta na slem vhodná. Jedným z najdôležitejších a najlepších spôsobov je pokus o vizualizáciu partnerovej karty, čiže snaha predstaviť si kartu, ktorá ho ku takejto licitácii oprávňuje.
Partner môže mať napríklad takúto kartu: alebo aj takúto kartu: Obidve tieto karty dávajú veľmi dobrú šancu na splnenie pikového slemu.

Poznámka: všimnite si, že zahájiteľ nelicitoval v druhom a ani treťom kole pikovú hru, ale skúsil, či partner náhodou nemá ideálny list pre svoj box 2 piky. Táto trpezlivosť v licitácii je tiež jedným z faktorov, ktorý odlišuje bežného bridžového hráča od experta, ktorý sa v licitácii v takýchto prípadoch nenáhli a skúša viaceré možnosti a nie len jednu.

Box princíp sa vyskytuje v licitácii frekventovane a tak sa týmto princípom budeme ešte zaoberať s cieľom lepšie vyjasniť ako tento princíp funguje.

Celkom prečítané 44 krát.
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments