«

»

nov 11 2023

O jednom rozdaní z ligy

O jednom rozdaní z ligy

Celkom prečítané 208 krát.
Subscribe
Notify of
4 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments

Je smutné, že niektorí hráči si chcú prilepšiť výsledok tým, že zneužijú pravidlá. V bridži sú dosť komplikované. Ďakujem autorovi za podrobný popis. Žiaľ teraz už to výsledok neovplyvní

Z popisu je zjavné, že autor rozmýšľal najmenej 10 sekúnd a môže byť, že počas tých 10 sekúnd nerozmýšľal, len čakal, akoby bola použitá kartička Stop. Nevieme, či partner dražil na základe tohto “rozmýšľania”, alebo by tie 4 piky dražil, aj keby partner dražil v tempe. Tou neoprávnenou informáciou je “aj by som sa do dražby zapojil, ale nemám odvahu, neviem či dať kontru alebo 4 piky, či čosi iné” respektíve takto si to otvárajúci môže interpretovať, hoci partner iba lelkoval. Ja by som asi rozhodol, že pre linku, ktorá kontrovala 4 piky, platí výsledok dosiahnutý pri stolíku, pre linku autora upravený výsledok.

Nikto hráčom nezakazuje rozmýšľať, ale musia si byť vedomí toho, že ak dlho rozmýšľajú a potom dajú Pas, každá akcia ich partnera okrem Pasu môže byť a väčšinou má byť vyhodnotená, ako využitie neoprávnenej informácie. V tomto neplatí prezumpcia neviny, ale skôr prezumpcia viny. Pritom to neznamená, že využitie neoprávnenej informácie, či len hypotetická možnosť, že ju hráč využil z nich robí podvodníkov.

Neviem, ako sa do nášho súťažného poriadku dostala pasáž o povinnom používaní Stop, ak medzinárodné pravidlá nič také neobsahujú. Len potom by daný pár nemal používať Stop vôbec, lebo ak ju raz použije a inokedy nie, môže to vzbudzovať podozrenie, že majú nejakú dohodu, hoci ju nemusia mať. Konkrétne tento hráč, ktorý nepoužil Stop, nemá žiadne hráčske skúsenosti, proti nám hrali prvý zápas. V podstate sa učil, ako má používať licitačné kartičky, takže nepoužitie kartičky Stop bolo dané jeho neskúsenosťou.