«

»

mar 28 2024

Zápis zo zasadania p-sbz zo dňa 11.3.2024

Zápis zo schôdze predsedníctva SBZ

Miesto: Bratislava, Košice, Trnava, Michalovce, Nové Zámky

Dátum: pondelok 11. marca 2024

Schôdzu viedol P. Belčák (PB), prezident SBZ

Prítomní: Ž. Ferková (ŽF), J. Jakabšic (JJ), Š. Kentoš (ŠK), M. Krajčo (MK),
M. Šikra (MŠ), E. Velecký (EV)

Neprítomní:

Program:

1/ začlenenie 2 juniorov z KBK do družstva BK West

2/ stav príprav jarného sústredenia 1. SBL a účastníci 2. SBL

3/ rôzne

Závery:

1/ P-SBZ sa domnieva, že problém vznikol následkom nedostatočnej komunikácie všetkých zúčastnených. P-SBZ apeluje na každého hráča a funkcionára klubu či SBZ, aby sa pri riešení citlivých otázok v budúcnosti sústredili na vzájomnú informovanosť s cieľom predísť podobným problémom.

2/ JJ predložil písomnú správu o stave príprav jednotlivých sústredení SBL.

Všetkých 8 družstiev s prvoligovou licenciou sa prihlásilo, hoci jedno z nich až s vyše mesačným oneskorením. Jarné sústredenie 1. SBL sa uskutoční v termíne 19. až 21.4. v pivovare Sessler v Trnave. Rezerváciu ubytovania zabezpečí koordinátor, platby za ubytovanie budú v mieste konania. Strava bude k dispozícii formou denného menu. JJ predpokladá rovnaké finančné podmienky ako sme mali v roku 2023.

Do 2. SBL sú prihlásené 3 družstvá vo východnej konferencii a 2 družstvá v západnej konferencii. Neskoré prihlasovanie družstiev je notorické, JJ predpokladá, že do západnej konferencie ešte niekoľko družstiev pribudne. V opačnom prípade sa súťaž nebude konať. Rovnako ešte nie sú v západnej konferencii dohodnuté termíny sústredenia a hracie miesto 2. SBL.

3/ PB oznámil, že SBZ podal daňové priznanie a účtovnú závierku za rok 2023. Návrh Správy o hospodárení SBZ za rok 2023 bol predložený predsedovi Kontrolnej komisie. Po zodpovedaní otázok a zapracovaní pripomienok bude správa zverejnená na webe SBZ.

PB oznámil rozdelenie príspevku na šport mládeže na rok 2024 medzi jednotlivé registrované kluby.

v Bratislave, 12. marca 2024

Zápis vypracovali: Peter Belčák, Eduard Velecký


Celkom prečítané 69 krát.
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments