«

»

jún 10 2024

Slovenský štandard: významy hlášky 5NT, časť III


Zopakujme si z úvodného článku, že hláska 5nt môže mať nasledovné významy.
  • 5nt ako otázka na kráľov
  • 5nt vo význame vyber malý slem
  • 5nt ako otázka na tromfové figúry
  • 5nt vo význame vyber malý alebo veľký slem
Hláškou 5nt vo význame vyber malý slem sme sa zaoberali v tomto texte. Pripomeňme si tento význam ešte dvomi príkladmi: Dúfame, že partner ponúkne lacný 4list.

Toto je príklad na využitie konvencie v súťažnej licitácii, v ktorej sme stratili možnosť ukázať naše lacné farby a semifit srdce. Našťastie v podstate to isté hovorí konvencia vyber slem, lebo partner je vyzvaný licitovať 6♣ alebo 6 alebo 6

5nt ako otázka na tromfové figúry

Táto konvencia vznikla naozaj dávno, bolo to v roku 1936, keď ju navrhol zakladateľ športového bridžu Ely Culbertson a bola uverejnená v článku v bridžovom magazíne Bridge World. V Európe sa jej autorstvo mylne prisudzuje jeho manželke Josephine a po nej je tu konvencia nazývaná, kým v USA ju volajú Grand Slam Force (GSF). O čo v konvencii ide?
Je to jednoduché: odpovedajúci je žiadaný aby zalicitoval veľký slem, ak má dve z troch top figúr v tromfovej farbe. Ak má jednu figúru, tak licituje 6 v tromfovej farbe; ak nemá žiadnu top figúru, tak 6♣.Problémom tejto konvencie je to, že hráč nemusí byť expertom, aby identifikoval niektoré nedostatky v tejto konvencii, napríklad: problém s trefovou farbou; problém, keď potrebujeme zistiť či partner nemá 3 top figúry alebo problém, keď dĺžka tromfovej farby nahradí chýbajúcu tromfovú dámu. Z tohto dôvodu vznikli - ako u každej konvencie 🙂 - rôzne varianty základnej konvencie, ktoré majú za cieľ uvedené nedostatky odstrániť. Z dôvodov, ktoré uvediem neskôr, sa ale nimi nebudem zaoberať.

5nt vo význame vyber malý alebo veľký slem To je jednoduchá konvencia, podľa ktorej ak partner po predchádzajúcej našej beztromfovej hláške zalicituje 5nt skokom, tak sa pýta, či máme minimum alebo maximum vzhľadom ku predchádzajúcemu licitu. S minimom licitujeme malý slem (nesmieme 5NT pasovať), s maximom veľký slem. Príklad:

Problémy s konvenciami 5nt

Licitačné konvencie by mali byť jednoduché a jednoznačné. To ale celkom o uvedených konvenciách neplatí.

5nt ako otázku na krále možno označiť za jednoznačnú, lebo ako jedinej jej musí prechádzať Blackwood.
Skúsme urobiť jednoznačnými aj ostatné konvencie nasledovnou definíciou:
  • pri 5nt vo význame vyber malý slem musia byť u stola licitované najmenej 2 farby
  • pri 5nt vo význame otázky na tromfové figúry môže byť u stola licitovaná len jedna farba
  • pri 5nt vo význame povedz malý alebo veľký slem nesmie byť u stola licitovaná žiadna farba
Takýto dodatok možno (?) odstráni nejednoznačnosť, ale zároveň obmedzí použitie týchto konvencií. Súčasná moderná bridžová teória preto na problém pozerá z inej stránky, zo stránky výhod a z frekvencie, ktorú tieto konvencie majú. Pri takomto pohľade sú posledné dve spomínané konvencie (tzv. Josephine a povedz malý/veľký slem) pokladané za zastarané s nízkou frekvenciou a miesto nich sa výrazne presadzuje len konvencia vyber malý slem. V takom prípade už k nejednoznačnosti nemôže prísť, lebo 5nt vo význame vyber slem je vždy vtedy, keď to nie je hláška vo význame otázky na počet kráľov, čiže vždy, keď v licitácii nebol použitý Blackwood.


Vo finále poľskej ligy sa pred niekoľkými dňami vyskytlo nasledujúce rozdanie, ktoré má priamy vzťah ku tejto téme a aj niekoľkým ďalším článkom uverejneným na našom webe v poslednej dobe.
NS boli v druhej hre a dialo sa toto:


N otvoril licitáciu viacznačným poľským trefom. E správne blokol 2piky, S potom trochu brzdil, keď pasoval. West predĺžil blok na 4piky, ktoré zahájiteľ okontroval, čím ukázal silný variant otvorenia.
Presne o tejto kontre na 4piky som sa zmienil nedávno v tomto texte, kde som ju definoval ako informačnú. Aj teraz bola takto mienená, ale pritom platí to, že partner ju môže premeniť na trestnú.

Nepíšem však o tomto rozdaní pre kontru na 4piky, ale preto, že po nej S zalicitoval pekne 5NT. Touto hláškou vyzval partnera aby ponúkol, aký slem sa bude hrať a licitoval ju presne v duchu definícii, ktoré pre túto hlášku vo význame z platia a boli v týchto textoch popísané.

Prekvapujúce na tomto rozdaní je to, že linka EW za výhodného stavu hier neodbránila kárový slem dohodnutými pikmi. Tým porušila princíp nedopustím veľký obrat, ktorý som tu v niekoľkých článkoch spomínal (napríklad tu). Keďže sa na druhom stole hrali dokonca len 4piky s kontrou, tak toto družstvo stratilo 14 impov. To by sa im iste nestalo, keby čítali web SBZ a hlavne keby prečítané aj v praxi uplatňovali :).

Celkom prečítané 33 krát.
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments