«

»

máj 21 2024

Ako nelicitovať po kontre na otvorenie 4piky


Začneme elementárnym rozdaním, v ktorom máme nasledovnú kartu:
Čo zalicitujeme? Odpoveď je jednoduchá: kontra partnera je informačná, otvorenie 1pik neporazíme a tak licitujeme 2kára. Nie je jasné, či 2kára splníme alebo nie, rovnako ako nie je jasné, či tento záväzok budeme zohrávať, ale to sú v tejto situácii vedľajšie úvahy.

Čo však zalicitujeme teraz? Tu je odpoveď zložitejšia a vyžaduje analýzu rozdania bez toho, aby sme o ňom mali dostatočné informácie. Má partner povedzme

ruka1:      alebo

ruka2:      alebo

ruka3:      alebo

ruka4:               

Neskôr si v tomto texte povieme, že nie každá z týchto silných rúk je vhodná na kontru na otvorenie 4piky, ale teraz skúsme tipovať, kedy porazíme 4 piky a kedy je lepšie zalicitovať 5kár:
  • s rukou1 porazíme 4piky a nesplníme 5kár.
  • 5kár nesplníme ani s peknou rukou2, pričom však nevieme povedať, či porazíme 4piky.
  • ešte lepšia je ruka3, s ktorou asi porazíme 4piky, ale stále máme málo na splnenie 5 kár. Teda ak partner 5kár zapasuje, o čom sú pochybnosti, lebo ho to bude ťahať na slem.
  • detto s rukou4 porazíme 4piky a nesplníme 5kár.


Možno teda povedať, že ak po kontre na otvorenie 4piky máme slabý list, tak je najlepšie sa spoľahnúť nato, že partnerov list je vhodný na porazenie tohto záväzku a že je chybou skúšať zalicitovať so slabým listom záväzok na piatom stupni ako obranu proti splneniu 4 pikov. Toto tvrdenie môžeme aj zovšeobecniť tak, že je chybou po vysokostupňovom otvorení licitovať so slabým listom po partnerovej informačnej kontre a je lepšie dúfať v porazenie tohto otvorenia. To je v súlade s princípom, že čím vyššie otvorenie informačne kontrujeme, tak tým častejšie partner trestne (neraz pritom v licitačnej núdzi) pasuje. To teda znamená, že úplne ináč reagujeme s naším listom po kontre na 1pik a ináč po kontre na 4piky. Treba si uvedomiť aj to, že iný licit ako pas so slabým listom je licitom proti prevažnému licitu sály a ak nebodaj sa blokové otvorenie splní, tak by sa nemalo udiať nič extra závažného, lebo takýto výsledok bude pravdepodobne zopakovaný v súťaži družstiev na druhom stole alebo bude viackrát opakovaný v párovom turnaji. Preto takýto licit je licitom proti pravdepodobnosti, licitom proti sále. Iste, občas sa vydarí, lebo 4piky nejde vždy poraziť a dokonca 5kár sa dá niekedy splniť. Môže sa stať, motyka môže vystreliť. Proti úspechu tohto druhu sa potom ťažko argumentuje, ale z expertného hľadiska ide stále o chybu, ktorej sa treba vyhnúť, lebo štatisticky vedie ku stratám.

Venujme sa teraz licitačnej teórii o kontre na preventívne otvorenie 4piky a povedzme si, čo by mala takáto kontra znamenať. Je takáto kontra trestná alebo informačná? Alebo takáto kontra ukazuje nejaký dobrý list a partner rozhodne, či ju zmení na trestnú kontru alebo na iný záväzok?

Niektorí hráči radšej hrajú kontru na 4piky ako trestnú. Ak chcú dražiť farbu, ak chcú ponúknuť informačnú kontru, tak licitujú 4NT. To je však veľmi zlý spôsob, z rôznych roky používaných licitačných metód je to možno ten najhorší. Odporúča sa hrať kontru na 4piky ako informačnú, prípadne ako tzv. cards kontru, čiže ukazujúcu silný list, ale pritom kilometre vzdialený od trestnej kontry. Takto síce stratíme možnosť trestnej kontry, ale paradoxne budeme súperov penalizovať viackrát ako pri trestnej kontre, lebo partner by sa mal výrazne častejšie rozhodnúť pasovať informačnú kontru ako vy trestne kontrovať (to však znamená, že vyššie uvedenými rukami1 a 4 nemožno dať na otvorenie 4piky kontru).

Po týchto analytických úvahách a teoretickej vsuvke sa môžeme vrátiť ku nášmu rozdaniu, ktoré si zopakujeme:
Ako asi z kontextu predošlých riadkov tohto textu vyplýva, tak partner2 nepasoval kontru na 4piky, ale zalicitoval 5kár. Ale nielen to. Kontrujúci partner1 zase nepasoval 5kár, ale zalicitoval 5pikov. Licitácia teda vyzerala takto: Tu sa na chvíľu zase zastavme. Aký význam má hláška 5pikov? Odpoveď je skrytá v nasledujúcej teoretickej vsuvke/dohode, podľa ktorej platí, že
  • po blokovom otvorení 4srdcia naše 4NT ukazujú dve lacné 5listé farby,
  • ale po blokovom otvorení 4piky to môžu byť ľubovoľné dve 5listé farby.
Rozdiel je teda podstatný a treba si ho zapamätať, lebo výrazne ovplyvňuje ďalšiu licitáciu. Zároveň to znamená, že v tomto slede hláška 5pikov neponúka na výber medzi srdcami a trefmi (to by bolo aj z iného dôvodu nezmyselné, lebo keby mal partner1 extrémny list vhodný pre takúto ponuku, tak nezačne licitáciu kontrou, ale rovno licituje 5pikov).

Takže je zrejmé, že partner1 má károvú zhodu, chce hrať kárový slem a dokonca skúma možnosť veľkého slemu. Partner2 však usúdil, že sa od neho chce aby vybral medzi trefmi a srdcami a tak zalicitoval 6trefov. 6 trefov partner1 prečítal ako trefové hodnoty a keďže mal nasledovný veľmi pekný list , tak licitácia pokračovala nasledovne: Teraz dal zahájiteľ výnosovú kontru, ktorou ukazoval, že prebije niektorú farbu. Partner1 preto odišiel/ušiel z kárového slemu na “bezpečnejší” beztromfový záväzok. Koniec licitácie bol potom nasledovný: Predpokladám, že partner2 v tomto čase už oľutoval svoj licit 5kár, ale istý si nie som, lebo podobné licity som od slovenských hráčov (pritom reprezentantov, juniorov ale i open) videl za posledný mesiac dvakrát na lige a dvakrát na medzinárodnej súťaži. K výsledku len toľko, že 4piky sa padali za 300, kým 7nt rovnako ako 7kár za 800 a z pozície partnera2 nešlo po trefovom výnose splniť ani 5kár. Proste debakel. Ako keby nestačilo, tak za 4piky s kontrou by mali partneri viackrát delený top, kým za dosiahnutý výsledok samozrejme nulu. Diferencia bola 40 bodov, čo bohate stačilo v tomto zhodou okolností poslednom rozdani kvalikácie na postup do finále.

Tieto dopady sú síce naozaj negatívne, ale predsa len individuálne. Čo však platí obecne je zrejmé, ale stojí za zopakovanie: (informačné) kontry na vysokostupňové otvorenia treba so slabým listom pasovať a nepokúšať šťastie hľadaním alternatívneho záväzku.

Celkom prečítané 78 krát.
Subscribe
Notify of
4 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments

Partnerovu kontru by som chápal ako trestnú. Bez ohľadu na to, či ju povedal na 4comment image priamo alebo po slede 3comment image – 4comment image .
Hlášku 4NT by som pochopil ako záujem hrať vo dvoch zo zvyšných farieb, nie nevyhnutne v oboch lacných, na piatom stupni. Menej jednoznačné je to po bloku v comment image , tu by po 4NT mal partner vybrať lepšiu zo svojich lacných.

Nešlo by na začiatku článku uviesť autora? Niekedy ho síce uhádnem, ale nie vždy.