«

»

apr 10 2024

Slovenský štandard, hodnotenie listu: Splinter, časť II.


Ako má hodnotiť partner svoj list po Splinteri? Hodnotenie listu po Splinteri nie je celkom jednoduchá záležitosť a vyžaduje skúsenosť, racionalitu ale aj predstavivosť. Najdôležitým parametrom je držanie vo farbe Splintera.

Príklad:
Ak má zahájiteľ list , tak kárová krátkosť u partnera znehodnocuje jeho kárové držanie a tak treba licitovať 4♠. Ak má zahájiteľ list , tak kárová krátkosť u partnera garantuje stratu len jedného kárového zdvihu a excelentné držanie ostatných farieb vrátene tromfov ukazuje, že ak partnerov list vyzerá nejako takto , tak vyslovene volá po zalicitovaní slemu. Pozoruhodné pritom je, že stačilo len jedno licitačné kolo a zahájiteľ má predstavu o finálnom záväzku. To ukazuje na efektivitu Splintera a Splinter je vlastne jediná hláška s takouto výraznou efektivitou.

Skúsme si urobiť orientačnú tabuľku o základnom rozdelení držaní vo farbe Splintera. V nasledujúcej tabuľke stĺpec s menom Dobré držanie pokladáme za vhodný pre ďalšiu ambicióznu licitáciu, kým opačný stĺpec s menom Negatívne držanie vyzýva ku opatrnosti a skepse.
Dobré držanie Neutrálne držanie Negatívne držanie
xxxx/xxx xx/x KQ/KQx(x)
Axxx/Axx AKx/AQx KJ/KJx(x)
Jxxx/Jxx Qxx/Qxxx QJ/QJx(x)


Z tabuľky vyplýva ešte jeden (sekundárny) poznatok. Máme pozitívne oceňovať karty s dĺžkou vo farbe Splintera, kým negatívne s krátkosťou. Inými slovami, čím dlhšia je takáto farba, tým lepšie a naopak. Príklad: Partner licitom 3♠ sľubuje singl pik, 11-14 bodov a 4list srdce. Podľa nášho základného doporučenia by East mal brzdiť, lebo má nedobré body v pikoch. Je však treba brzdiť? Ak si predstavíme, že partner má 3 esá, napríklad takéto niečo: tak vidíme, že slem je ľahko splniteľný aj vďaka tomu, že máme na linke 10 tromfov. Ak však má partner len 2 esá, napríklad takéto niečo tak slemu sa treba vyhnúť. Silu listu zvyšuje 6list tromfový a kontroly v bočných farbách spolu s krátkosťou v týchto farbách. Správnou reakciou na Splinter je teda licit 4NT, otázka na esá.

Príklad: Toto je povzbudivé rozdanie aj keď nie je celkom jasné, čo partner má (napr. , prípadne lepšie, povedzme ). Kľúčové je ukázať partnerovi, že jeho kárová krátkosť neprináša duplicity v našom liste a tak môžeme (ale aj nemusíme :)) licitovať povzbudivé 4piky aj napriek tomu, že sme (trochu experimentálne) zvýšili srdcia s 3listom.

Príklad: Tentoraz síce máme 4list tromfový, ale 9 bodov v kárach náš list devastuje a tak treba licitovať stopku v podobe 4srdcí, lebo ani silný z možných listov partnera nedáva splniteľný slem a je obtiažne nájsť kartu, ktorá takúto šancu dáva. Napríklad nasledovná ju dáva, ale list je na Splintera prisilný (viac ako 16 bodov) a hráč s takýmto listom by mal svoju rezervu ešte raz ukázať a to ďalším licitom.

Príklad: Licitácia je rovnaká ako predtým a asi je dobré aj s listom, ktorý máme teraz a ktorý bol pôvodne dosť znechucujúci, reagovať negatívne, čiže licitom 4srdcia aj napriek tomu, že vo farbe Splintera nemáme žiadne hodnoty a tým, že tam máme prázdny 4list, tak narástli naše hodnoty vedľa. Ale zostane v nás odôvodnená obava, že sme možno vynechali slem, lebo hodnotných 12 bodov je výrazne lepších ako nevhodných 15-16 bodov.
Slem by sme však mali licitovať vtedy, ak si vieme predstaviť ideálne minimum u hráča licitujúceho Splintera, s ktorým je takýto slem vykladaný alebo jeho šanca je vyše 50 percentná. Najprv ešte niečo ku bodovej sile Splintera. V klasickom slede typu 1srdce - 4trefy sme definovali silu Splintera ako 11-14 bodov s tým, že na linke máme určite 9 tromfov. Avšak v sledoch, v ktorých partner ukázal len 4list tromfový, by Splinter mal byť silnejší, lebo v tomto prípade garantuje na linke len 8 tromfov. To znamená, že pre takéto sledy si bodovú silu Splitera zvýšime na cca 13-16 bodov. Ak pracujeme v tomto slede podľa tejto teórie,tak si musíme predstaviť ideálny list s 13-14 bodmi (minimum) a rozlohu, pri ktorej splníme slem. Splníme slem napríklad pri ? Možno, ale šanca je nižšia ako 50 percent. Slem splníme až pri , čo však nie je ideálne minimum, ale ideálne maximum.

Príklad: Toto rozdanie je zaujímavé aj preto, lebo otvorenie 1tref nie je vôbec lákavé, ale po srdcovej zhode a hlavne po Splinteri prichádza ku prudkému zhodnoteniu listu zahájiteľa. Ak má partner 3 esá (ale nie trefové eso, mať singl eso vo farbe Splintera zvyčajne partnera poriadne oklame, lebo svoj list hodnotí s vylúčením takejto možnosti a tak dospeje ku chybným záverom) a prípadne nejakú dámu alebo 6list srdcový, tak slem je skoro vykladaný. Ak má partner niečo ako tak slem je skoro vykladaný.

Ako vidieť, hodnotenie karty po Splinteri je často pomerne jednoduché, ale zároveň niekedy zložitá a neistá záležitosť. Zvyčajne však je v takýchto prípadoch na mieste mierny optimizmus pred skepsou. Každopádne ani optimizmus netreba preháňať.

Celkom prečítané 32 krát.
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments