«

»

sep 24 2018

Materiál ku konferencii: priebežná správa o hospodarení SBZ v roku 2018

Priebežná správa o hospodárení Slovenského bridžového zväzu
a o čerpaní príspevku pre uznaný šport za rok 2018

Na úvod zopakujem informáciu o stave finančných prostriedkov k 31. 12. 2017, ktorá odznela na mimoriadnej konferencii SBZ v marci tohto roku:

– stav na bežnom účte 267,37 EUR

– stav v pokladni 383,42 EUR

Za prvých 9 mesiacov tohto roku sme mali, po zaokrúhlení, príjmy 6230 EUR a výdavky 3825 EUR. Hlavným zdrojom príjmov sú príspevok zo štátneho rozpočtu pre uznaný šport 3x 1250 EUR, členské 925 EUR, vložné do ligy 885 EUR a výnos z 2% dane 425 EUR. Do konca roku očakávame príjem 1250 EUR, čo je posledná štvrtina príspevku zo štátneho rozpočtu.

Príspevky do WBF, EBL a KŠZ boli 1285 EUR, účasť výpravy na MEJ párov v Opatiji 1560 EUR, účasť dvoch zástupcov SBZ na seminári národných bridžových zväzov v Belfaste 575 EUR a náklady na ligu 280 EUR. Do konca roku očakávame výdavky na jesennú časť prvej ligy vrátane odmien 410 EUR, účasť reprezentačného družstva na ESFG vo výške 520 EUR a podporu klubom za výchovu športovej mládeže vo výške 750 EUR.

V čase prípravy tejto správy nie sú jasné príjmy z vložného na MMS. Podobne, ako v minulých rokoch, aj teraz očakávame vyrovnaný stav, presnejšie čísla na strane príjmov aj výdavkov budem vedieť povedať na samotnej konferencii.

Čo sa týka čerpania finančného príspevku pre uznaný šport, tak podľa zmluvy sme povinní príspevok rozdeliť nasledovne: min. 1250 EUR na účel športovej reprezentácie, min. 750 EUR na podporu klubom, min. 1000 EUR na rozvoj talentovaných športovcov a max. 750 EUR na správu a prevádzku.

Ku dňu 21. 9. 2018 má SBZ na účte 2830 EUR a v pokladni 220 EUR.

KOMENTÁR:

Oproti minulému roku sa znížili príjmy z členských príspevkov, a to napriek tomu, že do SBZ sa prihlásili 5 noví členovia z Rzesowa. Opačným smerom nám oproti r. 2017 narástli výnosy z 2% dane.

Prekročením veku 23 rokov ďalšími členmi družstva U26 nám klesol počet športovcov, ktorých môžme zaradiť do kategórie športových talentov a tento sa nedarí kompenzovať zaradením mladších bridžistov do zoznamu. Tu je potrebné zopakovať, že pre účely zaradenia akéhokoľvek člena SBZ medzi talentovaných športovcov musí hráč spĺňať nielen vekové kritérium, ale musí mať v Informačnom systéme športu vyplnené úplné osobné údaje.

SBZ ani v tomto roku neposkytne zo svojho rozpočtu žiadnej organizácii ani jednotlivcovi prostriedky vo výške 5000 EUR a viac.

V Bratislave 21.9. 2018

Správu vypracoval Skontroloval:

Peter Belčák Milan Krajčo

……………………………………… …………………………………………

prezident SBZ predseda Kontrolnej komisie SBZ

 


Celkom prečítané 116 krát.
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments