«

»

mar 08 2024

Slovenský štandard: kedy otvoriť licitáciu, časť III.


Ďalšie faktory ovplyvňujúce minimálne otvorenia

Keď posudzujeme možnosť otvorenia licitácie alebo pasovania, tak v pripade hraničných listov do úvahy prichádza viacero faktorov. Jednému z týchto faktorov, pozícii u stola (prvé, druhé, tretie alebo štvrté miesto) sme sa venovali v predošlých dvoch častiach. V tejto časti sa budeme venovať ďalším faktorom, ktoré majú vplyv na toto rozhodnutie.

Stav hier

Rozhodnutie podľa stavu hier môže byť kritické hlavne v súťažnej licitácii v párových turnajoch. Pokiaľ sú body medzi linkami rozdelené vyvážene, tak je napríklad zvyčajne výhodné pre linku hrajúcu v prvej hre proti druhej uchmatnúť záväzok (typicky 1NT) a aj dvakrát padnúť, pokiaľ tam má protilinka povedzme dve v drahej. Z tohto dôvodu za stavu prvá proti druhej je vhodné byť na otvorení agresívnejší a povedzme na treťom mieste otvoríme aj slabší lacný 5list, lebo naším cieľom je byť hlavným hráčom a ak sa licitácie nezúčastníme, tak sa ním samozrejme nestaneme.

Kvalita a umiestnenie figúr

Všeobecne platí, že list s figúrami v dlhých farbách je vhodný pre útočnú hru, kým list s figúrami v krátkych farbách je viac efektívny pre obranu. Tento faktor zohľadňujú aj rôzne systémy pre počítanie bodov, ktoré zvyčajne znižujú hodnotu singlových figúr, hlavne kráľa, dámy či jacka alebo dubl dámy či jacka. Posúďme nasledujúce dva listy:

Oba listy majú rovnakú rozlohu, rovnaký počet bodov a oba listy spĺňajú napríklad pravidlo 20, ale len prvý z nich je vhodný pre otvorenie, kým druhý skôr nie. Rozdiel je daný umiestnením figúr v dlhých a krátkych farbách. Ešte jeden príklad:
Opäť oba listy spĺňajú definované podmienky pre otvorenie, sú bodovo rovnako silné, majú rovnakú rozlohu, ale druhý list obsahujúci všetky figúry v dlhých farbách je silnejší ako prvý list s roztrúsenými figúrami. Oba listy teda síce otvoríme (aj keď niektorí tradicionalisti budú uvažovať nad pasom s prvým listom), ale na druhý list pri otvorení pozeráme optimistickejšie (samozrejme dovtedy, kým nás licitácia prípadne nedonúti tento názor prehodnotiť).
Všeobecne platí, že list obsahujúci tzv. kontroly alebo inými slovami primárne figúry ako eso a kráľa je pre otvorenie atraktívnejší ako list bez kontrôl alebo inými slovami list s druhotnými figúrami ako dáma a jack. Preto povedzme nasledujúci list typu síce nespĺňa pravidlo 20, ale počet kontrôl a podpora pre prípadné drahé farby partnera je dobrým dôvodom pre otvorenie.

Možnosť dobrého rebidu

Toto je komplikovaná téma, z ktorej načrtnem základné body:
  • platí, že ak otvárajúci rebidne 1NT, tak by mal mať vyvážený list bez singla
  • platí, že ak otvárajúci rebidne farbu, v ktorej otvoril, tak by mal mať v tejto farbe 6list a jednofarebný list
Dodržať tieto dohody však v praxi nie je často možné. Skúsme napríklad takýto list
Ak sa tento list otvorí 1tref, tak pravdepodobná odpoveď 1pik posunie zahájiteľa do ťažkej situácie, lebo si musí vybrať medzi rebidom 1NT, ukazujúcim dva až tri piky alebo rebidom 2 trefy, ukazujúcim väčšinou slušný 6 list. (Rebidnúť 2 kára nie je možné, lebo to ukazuje kárový reverz, čiže aspoň 15 bodov). Ak hráč s takýmto listom nemá atraktívny rebid, tak je vhodnejšie otvoriť 1 káro a potom licitovať 2 trefy. Stojí však za zmienku, že úvodný pas rieši takéto problémy a tiež prichádza s minimálnymi listami do úvahy.

Drahé alebo lacné farby

Mať drahú farbu je lepšie ako mať lacnú farbu a úplne najlepšie je mať pri otvorení pikovú farbu. Naviac otvorenie v drahej farbe má vyššiu obštrukčnú hodnotu ako otvorenie v lacnej farbe spolu s možnosťou prelicitovania súperov a zisku hry. Preto pristupujeme ku otvoreniam v drahej farbe optimistickejšie ako ku otvoreniam v lacnej.

Hracie zdvihy a kvalita farby

Hracie zdvihy a kvalita farieb sú ďalším argumentom určujúcim vhodnosť otvorenia s minimálnymi listami. V časopise BWS svojho času testovali, či by experti otvorili nasledujúce listy:
1. Tento list by otvorilo 90 percent dotazovaných expertov
2. Tento list by otvorilo 51 percent dotazovaných expertov
3. Tento list by otvorilo len 16 percent dotazovaných expertov
K veci patrí, že tento test bol robený zhruba pred 40 rokmi a dnes by poskytol veľmi pravdepodobne iné výsledky nakoľko bridžová licitácia sa stala agresívnejšou a niektoré dogmy sa poriadne otriasli a medzi iným aj dogma o potrebe silných stredných kariet pre otvorenie. Vidieť to aj na tom, že dnes už veľa expertov otvára preventivne farby nespĺňajúce klasické podmienky pre blokové otvorenie a naopak, lpenie na týchto podmienkach je znakom príliš konzervatívneho a aj pasívneho prístupu ku licitácii. Takže dnes by sa ťažko našiel expert, ktorý by neotvoril kartu 1 a 2 a myslím, že väčšina otvorí aj posledný list. Tak či onak, stále platí, že hráč má pri svojom otvorení tieto faktory brať do úvahy a otázkou je hlavne ako si nastaví latku pre príslušné rozhodnutia.

Celkom prečítané 47 krát.
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments