« Pozvánka na bridžový týždeň Tatry 2024

»

mar 02 2024

Slovenský štandard: kedy otvoriť licitáciu, časť II.


Otvorenie na treťom mieste

Dosiaľ sme sa zaoberali s minimami pre otvorenie na prvom a druhom mieste. Ako je to s otvorením na treťom mieste?

Hráč na treťom mieste má zvyčajne možnosť voliť medzi konštruktívnou a taktickou licitáciou. Konštruktívna licitácia znamená, že hráč licituje podľa pravidla 20. Taktická licitácia znamená, že hráč na treťom mieste otvorí listy, ktoré by na prvom alebo druhom mieste pasoval. Niekoľko príkladov:

1.   po dvoch pasoch otvoríme 1pik. Naším cieľom je sťažiť súperom licitáciu a ukázať farbu na výnos, prípadne vhodnú na súťaž o čiastočný záväzok. Nemusíme sa obávať prelicitovania, lebo partner je po pase a nemal by mať krvavé oči.
2.   po dvoch pasoch otvoríme zase 1pik. Otvorenie 1♣ stráca na význame, je to slabá a lacná farba. Kvalita pikov nás chráni pred súperovu kontrou aj v prípade, že ide len o 4list, kým súper bude predpokladať 5list, čo sa môže prejaviť v obave hrať 3nt.
3.   po dvoch pasoch otvoríme 1srdce. Otvorenie 1 stráca na význame, je to slabá a lacná farba, nikoho nevyblokujeme.
4.   pasujeme. Piky su slabé, bodov je málo. Náš list je skôr defenzívne ako útočne zameraný.
5.   otvoríme 1nt a tak sťažíme súperom cestu ku potenciálnemu pikovému záväzku.

Doporučenie:

Ak máte možnosť zahájiť na treťom mieste podlimitovane, tak to urobte. Uberiete súperom z licitačného priestoru a tak im sťažíte cestu ku správnemu záväzku.


Otvorenie na štvrtom mieste: pravidlo 15

Poslednou pozičnou situáciou je otvorenie na štvrtom mieste. Keďže sa predpokladá, že body sú delené medzi hráčmi viacmenej pravidelne, tak otvorenie na štvrtom mieste zdôrazňuje úlohu počtu pikov (ako najvyššej farby) pri takomto otvorení. Bridžová teória pri formulovaní tohto pravidla predpokladá, že takéto rozdanie vyvrcholí bojom o čiastočný záväzok, v ktorom má piková farba prirodzenú prednosť. Pravidlo znie nasledovne:

Ak máte na štvrtom mieste 9-12 bodov, tak ku počtu bodov pripočítate počet pikov v liste a ak je výsledok aspoň 15, tak otvoríte licitáciu. Niekoľko príkladov:

1.   máme 10 bodov plus 5list pikový, po troch pasoch otvoríme 1pik. Naším cieľom je vyhrať súťaž o čiastočný záväzok. Nemusíme sa obávať prelicitovania, lebo partner je po pase a nemal by mať krvavé oči, prípadne použije konvenciu Drury, ktorou môže zistiť silu nášho otvorenia.
2.   máme 10 bodov plus 2 body za piky, takže o troch pasoch pasujeme, lebo sa právom obávame, že prehráme súťaž o čiastočný záväzok.
3.   máme 12 bodov plus 2 body za piky, takže o troch pasoch pasujeme, lebo sa právom obávame, že prehráme súťaž o čiastočný záväzok.
4.   máme 12 bodov plus 3 body za piky, takže síce spĺňame teoreticky podmienky pre otvorenie, ale napriek tomu pasujeme, lebo na jednej strane srdcové body nie sú kvalitné a máme aj priveľa jackov, čiže hodnota listu je trochu nižšia ako neutrálna. Príklad ukazuje aj to, že uvedené pravidlá nie sú bezpodmienečné a môžu byť porušené.

Téme sa ešte budeme venovať…

Celkom prečítané 35 krát.
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments