«

»

máj 25 2023

Štandard: licitácia v druhom kole, vyvážený list


Ako bolo v úvodnom texte tejto kapitoly spomenuté, úlohou otvárajúceho je popísať čo najpresnejšie svoju rozlohu. Pritom sa dodržiava nasledujúcich priorít:

Priority pre rebid otvárajúceho:

  1. podporiť partnerovu farbu
  2. zalicitovať svoju druhú farbu
  3. opakovať 6listú alebo dlhšiu farbu
  4. zalicitovať NT


V predošlých častiach sme sa venovali bodu I, bodu II a bodu III, teraz v tejto téme pokračujeme posledným bodom IV.

Zalicitovať NT

Princíp: otvárajúci po odpovedi 2/1 GF rebidom 2NT ukazuje vyvážený list.

S minimálnym a vyváženým listom so silou 12 bodov (plus jeden dĺžkový) otvárajúci licituje popisnú hlášku 2NT. Odpovedajúci zvýši na pohodlnú hru.

Diskusia:otvárajúci nemôže mať 15-17 bodov pre rebid 2NT, lebo tento typ listu spadá pod otvorenie 1NT. Otvárajúci môže mať teda 12-14 bodov, čiže je príliš slabý pre otvorenie 1NT alebo 18-19, čiže príliš silný pre otvorenie 1NT. Príklad:

V tomto rozdaní má otvárajúci 18 figúrových bodov. Po odpovedi 2♣ nie je potrebné skočiť na 3NT, lebo už odpoveď 2♣ forsovala do hry. Preto otvárajúci volí hlášku 2NT, ktorá popisuje jeho rozlohu a otázku o jeho sile necháva otvorenú, lebo jeho sila môže byť ako v rozpätí 12-14 bodov, tak ale aj v rozpätí 18-19 bodov. Aź po odpovedi 3NT, ktorú odpovedajúci potvrdil beztromfový záväzok, licituje kvantitatívne a invitujúcu hlášku 4NT, ktorou sa ukáže, že má 18-19 bodov. Teraz odpovedajúci, ktorý má o čosi viac ako minimum, akceptuje invit a licituje malý slem.

Odpovedajúci nemusí mať vždy ideálny list pre rebid 2NT. Avšak aj keď takýto list nemá, je táto hláška stále najpopisnejšia z hlášok, ktoré otvárajúci môže mať. Príklad:

S bodovým minimom a so slabou trefovou farbou nie je otvárajúci dostatočne silný nato, aby licitoval na treťom stupni, lebo takáto hláška vyžaduje dodatočné hodnoty. Miesto toho volí teda 2NT a odpovedajúci jednoducho zvýši na hru. Ak by otvárajúci predsa len licitoval 3 trefy, tak odpovedajúci jeho farbu pravdepodobne zvýši a linka kartu ľahko prelicituje.

V tomto rozdaní dostal W aj trefovú dámu a tak s 15 bodmi a s kvalitnejšou farbou mohol rebidnuť 3♣. Tým sa otvorila cesta ku uzhodneniu trefovej farby a dobrému slemovému záväzku.

A ešte jeden príklad. V tomto prípade má otvárajúci menej vyvážený list. Avšak po odpovedi 2 nemá dosť sily na rebid na treťom stupni, preto je rebid 2NT popisnejší a odpovedajúci teda ľahko zalicituje 3NT. Opäť platí, že ak by otvárajúci licitoval 3trefy, tak by linka ľahko skončila mimo svojho najlepšieho záväzku.

Celkom prečítané 35 krát.
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments