«

»

máj 11 2023

Štandard: licitácia v druhom kole, druhá farba

Ako bolo v úvodnom texte tejto kapitoly spomenuté, úlohou otvárajúceho je popísať čo najpresnejšie svoju rozlohu. Pritom sa dodržiava nasledujúcich priorít:

Priority pre rebid otvárajúceho:

  1. podporiť partnerovu farbu
  2. zalicitovať svoju druhú farbu
  3. opakovať 6listú alebo dlhšiu farbu
  4. zalicitovať NT


V tejto časti sme sa venovali bodu I, teraz pokračujeme bodom II.

Licitovať svoju druhú farbu:
Táto na pohľad jednoduchá priorita v sebe skrýva veľa záludností. Skúsme do týchto záludností vniesť trochu poriadku nasledovnými pravidlami:
  • otvárajúci vždy zalicituje svoju druhú 5listú farbu
  • otvárajúci vždy zalicituje svoju druhú 4listú farbu mimo prípadu, keď má minimum a novú farbu by musel licitovať na vyššom – zvyčajne treťom – stupni
Rozdanie je jednoduché, ale preložme si licitáciu do jej logického posolstva. Otvárajúci po partnerovej do hry forsujúcej odpovedi 2♣ ukáže 5list kárový (2 kára ukazujú 4list, 3kára 5list). Odpovedajúci potom zvýši károvú farbu, pričom vlastne uplatní pravidlo I. o podpore partnerovej farby. Linka takto dospeje do záväzku 5kár, pričom sa ľahko vyhne záväzku 3NT, v ktorom môže vydať najmenej 5 zdvihov.
Po otvorení 1♠ odpovedajúci nemôže licitovať 2, lebo má len 4list a táto hláška by sľubovala 5list alebo dlhšie srdcia. Takže odpovedajúci začne 2♣. Teraz nastupuje dôležité rozhodnutie nezvýšiť partnerovu farbu s trojlistom a miesto toho ponúknuť srdcový 4list. Týmto rozhodnutím definujeme novú prioritu, ktorou je ponúknuť drahý 4list vždy keď je to možné. Odpovedajúci samozrejme podporí túto farbu, avšak linka sa zastaví na hre, lebo žiaden z hráčov nemá kvalitné srdcia a obaja majú minimum.

V Sayci by mal otvárajúci po odpovedi 2 pred sebou nepríjemné rozhodnutie, lebo rebid 2♠ by ukazoval tzv. reverz a teda rezervu oproti minimálnemu listu, napríklad aspoň 16 bodov. Takže by asi zvolil rebid 2 ukazujúc minimálny list, ale z hľadiska rozlohy to nebude popisná hláška. Avšak hrajúc systém 2/1 GF možno zalicitovať 2♠, lebo táto hláška v systéme 2/1 GF nie je revers a teda neukazuje žiadne rezervy. Obecne platí, že nová farba na druhom stupni nesľubuje žiadnu dodatočnú silu a teda ani v prípade, keď ide o vyššiu farbu ako bola farba otvorenia. Linka takto vylicituje 3NT, svoj najlepší celoherný záväzok.

S rozlohou 64 otvárajúci zvyčajne ukáže pri rebide bočný 4list, ktorý má preferenciu pred zopakovaním 6listu pokiaľ tento 4list nie je naozaj slabý alebo pokiaľ ho nie je možné ukázať na druhom stupni. Otvárajúci má pritom v pláne ukázať svoj 6list pri ďalšej príležitosti. Tento postup sa zvykne označovať aj ako 6-4 metóda, ktorá funguje ako ako najprv 6list, potom 4list a na záver zase 6list ukazuje rozlohu 6-4 v daných farbách.

Ukázať bočný 4list je z hľadiska rozlohy hráča výrazne popisnejšie ako zopakovať farbu. Pri zopakovaní farby hráč ukazuje len to, že má viac ako 5 kariet v danej farbe. Zalicitovaním novej farby ukazuje otvárajúci určite spolu aspoň 9 kariet, čo je pre partnera presnejšia informácia. Preto by otvárajúci nemal byť veľmi aktívny pri opakovaní farby otvorenia s cieľom dať túto informáciu partnerovi a mal by si byť vedomí aj toho, že ešte môže v licitácii dostať šancu svoju dĺžku v tejto farbe ukázať. Tento princíp platí duplovane vtedy, keď otvárajúci má možnosť zvýšiť partnerovu farbu.
Ak West teraz zalicituje 2, tak už nikdy nepresvedčí partnera o tom, že má k nemu 4listý kárový fit a linke EW  potom môže ľahko ujsť dobrý kárový slem (ako sa aj stalo).

Že nejde o jednoduchú tému, ukážu aj nasledovné príklady: S minimálnym listom a s veľmi slabou károvou farbou (pokus o definíciu: v takomto prípade, čiže pri rebide s minimálnym listom, sa to týka farby slabšej ako Jxxx)sa otvárajúci rozhodol uprednostniť opakovanie farby otvorenia pred hláškou 2. Linka potom hladko vylicitovala 4piky, čo vyzerá ako seriózny záväzok, kým 5kár nemá šancu na splnenie. Zdá sa teda, že v takomto prípade môže otvárajúci zopakovať farbu otvorenia, ale priznajme si, že to nemusí byť vždy úspešné, avšak mali by sme byť štatisticky úspešnejší.

Kedy má otvárajúci ponúknuť novú farbu na treťom stupni?  Cieľom nasledujúcich bodov je uľahčiť odpovedajúcemu (ktorý často váha medzi hrou v lacnej farbe a medzi 3NT) potvrdenie takejto farby:
  • bez ohľadu na silu listu vždy pri 5listej dĺžke tejto farby
  • vždy ak má 15+ bodov (stačí aj 4list)
  • vždy ak má 13+ bodov a veľmi kvalitný 4list (AK10x a lepšie)
Otvárajúci napriek minimu poslušne ukáže svoj kárový 5list na treťom stupni. Odpovedajúci, ktorý môže usudzovať na extra rozlohu alebo bodovú rezervu alebo dobrú kvalitu tejto farby, teraz poslušne ukáže svoj fit. Všimnite si, že 5 kár je lepší záväzok ako 3NT najmenej v dvoch z týchto prípadov a pravdepodobne rovnocenný v treťom z nich (pri bodovej rezerve).
Teraz má otvárajúci bodovú rezervu a tak poslušne licituje 3kára, aj keď má len 4list. Po nájdení fitu je jeho jedinou starosťou kontrola počtu es a potom si ide pre prémiu za slem.

S minimom otvárajúci nie je schopný ponúknuť slabú károvú farbu na treťom stupni a linka končí licitáciu po jeho rebide 2NT rýchlo v celohernom beztromfovom záväzku 3NT. EW síce nenašli kárový fit, ale to nie je až tak zlé, lebo splniť 5 kár by bola väčšia výzva ako zobrať 9 zdvihov v beztromfovom záväzku.

Celkom prečítané 41 krát.
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments