«

»

máj 04 2023

Štandard: licitácia v druhom kole, podpora farby odpovedajúceho


Ako bolo v úvodnom texte tejto kapitoly spomenuté, úlohou otvárajúceho je popísať čo najpresnejšie svoju rozlohu. Pritom sa dodržiava nasledujúcich priorít:

Priority pre rebid otvárajúceho:

  1. podporiť partnerovu farbu
  2. zalicitovať svoju druhú farbu
  3. opakovať 6listú alebo dlhšiu farbu
  4. zalicitovať NT


Začneme bodom I. podporiť partnerovu farbu, ktorý rozdelíme na zvýšenie drahej a lacnej farby.

Zvýšenie partnerovej drahej farby:
Tento prípad nastáva v jedinom prípade a to po otvorení 1♠ a odpovedi 2 (odpoveď 1♠ po otvorení 1 nie je GF a tak sa jej nasledovné uvahy netýkajú). Nakoľko odpoveď 2 garantuje 5list, tak otvárajúcemu stačí na zvýšenie 3list. Zvýšenie partnerovej farby má prednosť pred beztromfovou hláškou a tak zahájiteľ podporí srdcovú farbu aj napriek tomu, že má vyváženú rozlohu. Keďže ani jeden z partnerov nemá rezervy, tak sa o slem nepokúsia a licitácia skončí na 4srdciach. Nasledujúci príklad ukazuje ako sa dá licitačný priestor využiť na vynechanie zlého slemu. Otvárajúci má strednú bodovú silu, ale v systéme 2/1 GF po 2/1 GF odpovedi nie je potrebné, aby svoju rezervu ukázal skokom. V skutočnosti platí opačný a v systéme 2/1 veľmi dôležitý princíp, podľa ktorého je po forsingu do hry jej skoré zalicitovanie popretie rezerv a teda v tomto prípade by hláška 4 ukazovala minimum, pritom väčšinou zlé minimum ( týmto princípom zvaným fast arrival sa budeme podrobnejšie zaoberať samostatne neskôr). Prioritou je potvrdiť fit a vytvoriť priestor na testovanie slemových možností. Obaja hráči majú licitačné rezervy, ale zároveň ani jeden z nich nemá kontrolu kár. Obaja hráči využijú licitačný priestor na ukázanie kontrôl. Odpovedajúci ukáže pikovú kontrolu ♠A, otvárajúcu trefovú kontrolu ♣A. Ani jeden z hráčov však nevie ponúknuť károvú kontrolu a tak licitácia končí na srdcovej hre.

Zvýšenie partnerovej lacnej farby:
Pripomeňme si úvodom, že po otvoreniach 1 alebo 1♠ pozitívna odpoveď 2♣ alebo 2 negarantuje 5list v tejto farbe. Zároveň platí, že hra v tejto farbe je zvyčajne menej atraktívna ako beztromfová hra. Z tohto dôvodu sa hráči zvýšenou lacnej farby často vyhýbajú aj napriek tomu, že pre zvýšenie lacnej farby zavádzajú prísnejšie dohody a pre takéto zvýšenie
  • sa vyžaduje 4list v danej farbe
  • ukazuje sa ako výhodné hrať zvýšenie i so silným 3listom (čiže aspoň 2 vysoké figúry).
So 4listým fitom otvárajúci podporí lacnú farbu odpovedajúceho zvýšením na 3♣. Aj keď má linka potom potvrdený výborný fit, tak odpovedajúci s vyváženou rozlohou a bez špeciálnych dodatočných hodnôt navrhne bezpromfový záväzok. Otvárajúci pasuje, lebo už ukázal svoje dve farby a tiež nemá žiadne dodatočné hodnoty. Silná 3listá podpora károvej farby hovorí jednoznačne pre jej licitačné podporenie. Hláška 3piky v zásade ukazuje pikové hodnoty a nie pikové eso (nehráme cuebidy na treťom stupni, lebo sa zvyčajne nedá rozlíšit cuebid od ukázania zádrže).Zahájiteľ s koncentrovanými bodmi v červených farbách teraz ponúkne srdcovú kontrolu a linka hladko dolicituje do excelentného slemu.
Otvárajúci so slabou károvou podporou a s vyváženou rozlohou volí radšej beztromfový rebid aj napriek pofidérnej pikovej zádrži (platí, že nemusí mať všetky zádrže, takže nemusí mať túto pikovú zádrž). Nepodporenie kľúčovej károvej farby zabrzdí odpovedajúceho, ktorý sa len pokúsi o slem hláškou 4NT, ktorá je v tomto prípade invit a nie Blackwood. Otvárajúci s 12 bodmi nemá dôvod pokračovať ďalej.

Celkom prečítané 43 krát.
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments