«

»

dec 28 2017

Pravidlá 2017

Predsedníctvo SBZ dňa 28. decembra 2017 schválilo nové bridžové pravidlá.

O potrebe zavedenia nových bridžových pravidiel sme informovali našich členov v článku Pravidlá 2017 – dôležitejšie zmeny zo dňa 3.septembra 2017.O tom, akým spôsobom budú nové pravidlá preložené do slovenčiny a odkedy budú podľa rozhodnutia p-sbz platné, sme informovali v článku Bridžové pravidlá 2017 (doplnenie č.2) zo dňa 16.októbra 2017.

Prvý z vyššie uvedených článkov sa týkal odbornej časti nových pravidiel, druhý článok informoval o predstave lokalizácie nových pravidiel do slovenčiny, o formálnej, jazykovej a odbornej úprave príslušného textu.  Očakávali sme ponuku spolupráce na danom texte od tých našich členov, ktorí disponujú potrebnou kvalifikáciou.

Pri vytvorení slovenskej verzie pravidiel 2017 bolo potrebné mimo iného urobiť nasledovné kroky:

  • preložiť do slovenčiny zmeny a doplnky v nových  pravidlách
  • pôvodný a nový slovenský text upraviťdo novej, jazykovo “čitateľnejšej” podoby
  • zjednotiť terminológiu, používať definované výrazy, zbaviť sa nedefinovaných synonym, nespisovných výrazov, atď
  • zároveň v bridžovej oblasti používať výrazy, ktoré sú hráčom zrejmé a vžité
  • špeciálne dávať pozor na výklady situácií, kde hráč alebo vedúci súťaže môže, smie, musí, nemôže, nesmie, atď konať definovaným spôsobom
  • urobiť štandardnú jazykovú a pravopisnú úpravu celého textu, urobiť výslednú kontrolu.

Táto práca bola urobená členmi predsedníctva a v rámci predsedníctva bola ukončená 18. decembra.

Pravidlá 2017 nadobúdajú na našich súťažiach platnosť od 1. januára 2018.

Pravidlá 2017 (pdf súbor) sú pripojené ku tomuto textu. Ďalej budú súčasťou sekcie Sťahuj, kategórie dokumenty, priamy odkaz je tu. Ako každý dôležitejší text, tak aj tento možno vyhľadať pomocou značky dokumenty alebo pomocou slovo pravidlá vo vyhľadávacom poli.


PravidlaWBF_2017

[fb_button]


Celkom prečítané 224 krát.
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments