«

»

sep 03 2017

Pravidlá 2017 – dôležitejšie zmeny

Pravidlá 2017 – dôležitejšie zmeny Celkový prístup realizovaných zmien v rámci nových pravidiel možno charakterizovať nasledovne: posilnenie právomocí vedúcich súťaže a jury dôraz na dohratie rozdaní (ak je to možné)

Z  hľadiska hráčov sú zmeny v pravidlách malé až zanedbateľné. Snáď najväčšou novinkou z pozície bežného hráča je príkaz ponechať krabicu na stole (pravidlá však neurčujú trest za takýto priestupok). Ďalej sa mi zdá, že pravidlá skúšajú vniesť viac poriadku do problematických situácií ako neoprávnené informácie– vrátane možnosti trestať ich využitie (nepliesť si trest s nápravou situácie). Väčšie nároky ako na hráčov sú novými pravidlami kladené na vedúcich súťaží, ktorí musia zvládnuť niektoré nové situácie a aj niektoré pozmenené riešenia už známych problémov.

P1 – karty musia mať rovnaký rub. P7 – kontrola krabice a kariet: krabica musí zostať počas hry v strede stola v pôvodnej orientácii. P11 – zánik práva na nápravu nezrovnalosti: oslabuje sa právo na náhradu poškodenia neprevinivejšej strany v niektorých prípadoch nezrovnalosti P12 – voľné rozhodovanie vedúceho: miesto upraveného výsledku v štýle najlepší pre jednu stranu a najhorší pre druhú má byť pridelený vážený upravený výsledok alebo A+/A-. P13 – nesprávny počet kariet
  • pred zahájením licitácie: aj keď prípadne bolo vidieť kartu druhého hráča, aj tak rozdanie odohráme a následne sa rozhodne, či táto informácia mala vplyv na priebeh rozdania.
  • po zahájení licitácie: ak to nemá vplyv na priebeh licitácie, tak ako a.
P15 – nesprávne rozdanie: rozšírenie možností odohrať rozdanie v prípade nesprávneho rozdanie alebo kariet P16 – oprávnená a neoprávnená informácia: presnejšie formulácie. P20 – opakovanie a vysvetlenie hlášok. Nemožno sa pýtať takým spôsobom, ktorý ma cieľ dostať nesprávnu odpoveď. P23 – porovnateľná hláška: obsahovo úplne nové pravidlo postavené na novom pojme zvanom porovnateľná hláška. Rieši novým spôsobom nedostatočné alebo odvolateľné hlášky a ich náhradu. Za porovnateľnú hlášku sa pokladá:
  • má taký istý alebo porovnateľný význam ako nahradzovaná hláška
  • obsahuje aj predošlý význam
  • má rovnaký cieľ ako stiahnutá hláška (relé, Stayman, cuebid tej istej farby)
Jednoduchý príklad. NS hrajú 1NT, po ktorom sú 2 trefy Stayman. Zároveň majú dohodu, že ak súper zasiahne kontrou, tak rekontra je Stayman. N otvoril 1NT, E kontroval a nepozorný S zalicitoval 2trefy, ktoré však chce okamžite nahradiť správnou hláškou rekontrou. Podľa nových pravidiel je to možné bez trestu, lebo ide o porovnateľnú hlášku. P25 –zmeny hlášok: presnejšie definície právoplatnej, neprávoplatnej hlášky ako aj možnosť zmeny tzv. neúmyselnej hlášky na pôvodne mienenú P26 – výnosové pokuty: zmenili sa výnosové pokuty pre odvolanú hlášku. Ak bola hláška odvolaná a bola nahradená hláškou rovnakého významu, tak nie je žiaden trest, ak hláška má iný význam, tak hlavný hráč môže zakázať výnos akejkoľvek (!) farby, ktorú previnilec v tomto licite neuviedol P30 – pas mimo poradia. Obmedzenie trestov. P31 – licit mimo poradia. Obmedzenie trestov. P32 – kontra/rekontra mimo poradia. Obmedzenie trestov. P40 – zavádza sa možnosť trestať opakované nesprávne vysvetlenia. P43 – práva tichého hráča. Ak tichý hráč počas hry upozorní na nezrovnalosť, tak jeho strana stratí právo na nápravu. P45 – hraná karta. Presnejšie formulácie a podrobnejší postup nápravy pri chybe stola. P50 – pokutová karta. Upravujú sa pravidlá ohľadom informácií pochádzajúcich zo vzniku pokutovej karty. P53 – výnos mimo poradia neexistuje v 13. zdvihu (bingo:)). P57 – predčasný výnos . Rozširuje sa o možnosť prikázať previnilej linke výnos v určenej farbe. P62 – nepriznanie farby. Novým spôsobom sa rieši situácie, keď sa obe linky dopustia nepriznania farby v tom istom zdvihu. P64 – dokonané nepriznanie farby. Rozširujú sa možnosti nápravy poškodenie neprevinilejšej linky. P67 – chybný zdvih. Zmena, ak sa dvakrát zahrá tá istá karta. P68 – nárok na zdvihy. Podrobnejšia špecifikácia a niektoré iné postupy. P72 – pod bod c bolo premiestené pôvodné pravidlo 23. P73 – možno udeliť trest hráčovi za použitie neoprávnenej informácie. P75 – mylné vysvetlenie alebo chybný licit. Miesto doterajšieho príkladu pravidlo popisuje v čom je rozdiel medzi medzi chybným licitom a chybným vysvetlením. Dôležitou zmenou sú aj zmeny v rozhodovaní vedúceho v takýchto situáciách. P79 – získané zdvihy. Mimo iných drobných zmien sa pripúšťa možnosť opraviť celkový výsledok súťaže aj po uplynutí stanovenej lehoty na ohlásenie reklamácií (reakcia na katastrofu v súťažiach párov na svetových hrách 2016 vo Wroclawi). P86 – súťaž družstiev. Je predefinovaný a spresnený postup vedúceho súťaže v prípade neodohratých rozdaní. Poznámka: text je vytvorený na základe tohto článku maďarského rozhodcu Á. Magyara. [fb_button]

Celkom prečítané 179 krát.
Subscribe
Notify of
3 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments

Možno som s ohľadom na večernú hodinu niečo prehliadol, ale príklad (a jeho riešenie) k pravidlu 23 sa mi nepozdáva.

Hláška 2 trefy totiž nie je nedostatočná, a z kontextu (nepozorný S) vyplýva, že nie je ani nahraditeľná. Juh chcel zadražiť 2 trefy, zadražil 2 trefy – táto hláška je zamýšľaná a zároveň prípustná. U mňa by mal Juh smolu.

Pravidlo 25A2: Jestliže původním záměrem hráče bylo učinit hlášku, která byla učiněna, tato hláška platí. Změna hlášky je přípustná z důvodu mechanického omylu nebo přeřeknutí, ne však z důvodu ztráty soustředění v souvislosti se záměrem učinit hlášku.

Skusim poopravit priklad nasledovne: N otvoril 1nt a S licitoval mimo poradia 2trefy ako Stayman. Licitacia sa vratila ku E, ktory kontroval. Moze teraz zmenit S svoju hlasku na rekontru v povodnom vyzname Staymana?

V takomto prípade áno, a dražba bude pokračovať bez ďalšej nápravy.