«

»

okt 30 2023

Štandard: slemová dražba, cuebidy príklady


Po úvodných častiach na tému Blackwooda a cuebidov si trochu odpočiňme od ďalšej novej teórie a nazrime do reálneho života s úlohou preveriť dosiaľ navrhované dohody.

Na úvod sa pozrime na nasledujúce rozdanie z jesennej časti prvej ligy a v ňom na licitáciu v podaní renomovaného slovenského páru:


Čo sa stalo, prečo sa nevylicitoval tento slem? West po 4pikoch ocenil svoju kartu ako vhodnú na slemový pokus a zalicitoval Blackwooda. Jedno oznámené eso mu však na slem nestačilo, lebo East mohol mať list bez srdcovej kontroly, napríklad

♠KJ6432 Q10 Q9 ♣ KQ5

a tak sa zháčil a rozhodol slem nehrať. Po vynechaní týchto vykladaných 6 pikov prebehla zhruba nasledujúca diskusia:

West: prečo si po troch pikoch necuebidol?
East: mám minimum, nechcel som ťa povzbudiť do slemu.

Ako sa často stáva, diskusia nemierila k podstate problému. Základným problémom bolo totiž použitie hlášky 4NT. Prečo? Zopakujme si najdôležitejší princíp z článku s názvom Kedy nepoužiť Blackwooda, ktorý sme tu uverejnili pred par dňami a znel nasledovne:

automaticky sa vzdajte použitia Blackwooda, ak máte dva alebo tri malé karty vo farbe bez kontroly


V článku bol zdôraznený aj zrkadlový princíp a teda to, že použitie Blackwooda vlastne znamená, že linka je presvedčená, že má kontrolu prinajmenej druhého kola v každej farbe. West porušil základný princíp o nepoužití Blackwooda a potom virtuálne pustil do gatí, lebo sa mohlo stať, že súperi stiahnu dve esá.

Ako mohla alebo mala licitácia prebehnúť? Napríklad takto:
Teraz West miesto Blackwooda cuebidol novú farbu a East, aj keď má minimum, ohlásil srdcovú kontrolu, lebo ho k tomu núti nasledovné kooperačné pravidlo z textu o cuebidoch:

ak niektorý z partnerov zalicituje cuebid nad úrovňou hry, tak jeho partner je povinný kooperovať cuebidom po najbližšiu úroveň hry aj vtedy, keď má minimum.


Po tomto cuebide povedať 6pikov je trochu unáhlené, lebo teoreticky tam môže byť aj veľký slem (ak by mal East miesto srdce kráľa tromfového kráľa) a bolo by to dobré skontrolovať, ale to nechajme teraz bokom, lebo našou úlohou bolo ukázať na podstatný rozdiel medzi tým cuebidom a Blackwoodom.

Ak porušíte pravidlo o nelicitovaní Blackwooda vtedy, keď máte v niektorej farbe dva či tri malé karty, tak sa vám môže stať nielen to, že nevylicitujete slem ako sa stalo vo vyššie uvedenom rozdaní, ale častejšie sa stane to, že vylicitujete slem, pričom prvé dva zdvihy zoberú súperi.

Pozrime sa na príklad tohto druhu z nedávnych Hier malých federácií v podaní našich reprezentantov: 4srdcia sa Westu po partnerových 3srdciach trochu málili a tak zvolil 4 kára, ktoré ukazovali dobré zvýšenie na 4srdcia. East, ktorý tiež mal akési licitačné rezervy, reagoval pozitívne a vybral sa na slem. To by bolo v poriadku, ale bez pikovej kontroly ide o hazardné rozhodnutie. Lepší by bol cuebid 5kár, ktorý by tým, že neprišli 4NT, partnerovi ukázal, že East nekontroluje niektorú z bočných farieb. Rozhodol by sa teraz West pre slem? Nevedno, je to stále možné, ale dva prázdne duble a slabé trefy hovoria skôr proti.


Celkom prečítané 100 krát.
Subscribe
Notify of
1 Comment
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments

Prvý príklad sa dá jednoducho dražiť a pri inom stole sa aj dražil použitím iných slemových konvencii (pozri 3-8).

  W      E

          1♠️
2♣️ (1)    2♦️ (2)
2♥️  (3)  3♥️ (4)
4♣️  (5)   4♦️ (6)
4BT (7)   5♣️(8)
6♠️

W má k dispozícii všetky informácie vie, že mu chýba ♠️K a mohol sa kvalifikovane rozhodnúť.

  1. 8+, podpora v ♠️
  2. Minimum 12-13 len body
  3. Dotaz na zádrže v ♥️
  4. kontrola prvého aj druhého kola v ♥️
  5. Dotaz na zádrže v ♣️
  6. kontrola druhého kola v ♣️
  7. BW (prakticky dotaz na ♠️K)
  8. 0/3 (to čo už oznámil sa znovu neoznamuje) nemám