«

»

nov 07 2023

Štandard: slemová licitácia, cuebidy, kooperácia


Ak je pri bridži dôležitá kooperácia partnerov a tvorí základ našej hry, tak pri rozhodnutiach o slemoch – vzhľadom na malý priestor pre takéto rozhodnutie – je kooperácia veľmi často nevyhnutná. A to hlavne a predovšetkým vtedy, keď extra hodnoty a kontroly sú u partnerov v nejakom pomere rozdelené a práve to je najčastejší prípad.

Klasickým problémom slemovej licitácie je potom otázka, že keď sa hráč vyberie na slem, kedy a ako má jeho partner kooperovať? Tu je možných viacero rôznych možností.

Najjednoduchší je prípad, ked partner má tiež rezervy a tak podnikne aj on príslušné kroky k vylicitovaniu slemu. Situácia však nie je zvyčajne taká jednoduchá a tak je doporučené pozitívne kooperovať pri licitácii slemu aj vtedy, ak partner nemá extra hodnoty, pričom ale vďaka tejto kooperácii zostaneme pod úrovňou hry. Pozrime si na túto tému nasledujúci príklad:


Potom ako si partneri dohodli srdcia, odpovedajúci East ukázal slemové chúťky trefovým cuebidom 4♣. Aj keď zahájiteľ nemá žiadne extra hodnoty, tak nakoľko hláška 4 žiadne plus hodnoty neukazuje, tak mohol pod hrou cuebidnúť a ukázať károvú kontrolu. Kárová kontrola bolo práve to, čo odpovedajúci potreboval a teraz mohol bezpečne zalicitovať 4NT a skontrolovať počet es. Keď sa ukázalo, že na linke sú všetky esá, tak odpovedajúci ešte skontroloval počet kráľov a napokon licitáciu zastavil na malom sleme.

Toto pravidlo nastavuje slemový licit z hľadiska minimálnych listov. Rozšírme naše pravidlá o nasledovné doporučenie.

Vyhnime sa licitu kontroly nad úrovňou hry

Pravidlo hovorí, že až na raritné prípady (budeme sa im venovať neskôr), sa máme vyhnúť licitu cuebidu, ktorý nás dostane nad úroveň hry. Toto pravidlo opakuje inými slovami doporučenie, že štandardnou akciou nad úrovňou hry je licit Blackwoodu a teda kontrola počtu es a kráľov na linke.
Ak by zahájiteľ zalicitoval pikovú kontrolu hláškou 4♠, tak sa partneri dostanú príliš vysoko. Takže zahájiteľ zalicituje 4. Odpovedajúci pasuje, lebo vie, že partner nemá károvú kontrolu.


Po uzhodnení pikov zahájiteľ ukázal srdcovú kontrolu I. kola. Prišiel čas na kľúčové rozhodnutie. Ak odpovedajúci v tempe zalicituje 5trefov, tak zahájiteľ ponúkne len 5 pikov. Teraz odpovedajúci nemá zrejmý dôvod pre licitovanie slemu, lebo zahájiteľ nemusí mať pikové eso a tak súperi môžu stiahnuť dve esá, mimo pikového aj kárové. Ak sa však odpovedajúci vyhne licitu kontroly nad úrovňou hry a použije Blackwooda, tak zahájiteľ oznámi svoje dve esá a odpovedajúci môže licitovať slem.

Všeobecne doporučenia pre kooperáciu pri cuebidoch:

  • Ak sa cuebidne pod úrovňou hry, tak partner je povinný pod úrovňou hry cuebidnúť aj s minimálnym listom.
  • Ak sa cuebidne pod úrovňou hry, tak partner je povinný vyhnúť sa cuebidu nad úrovňou hry, nakoľko štandardnou akciou je kombinácia cuebidu a následného Blackwooda, a teda má prísť Blackwood a nie cuebid.
  • Ak sa však aj tak cuebidne nad úrovňou hry, tak to ukazuje chýbajúcu kontrolu v niektorej farbe.
  • Ak po cuebide pod úrovňou hry partner licituje Blackwooda, tak je presvedčený, že linka má kontroly vo všetkých farbách.


Celkom prečítané 54 krát.
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments