«

»

okt 18 2023

Štandard: slemová dražba, cuebidy 2


V úvodnom texte o cuebidoch bolo v jeho závere napísané, že návrat na tromfovú farbu ukazuje spôsob ako môžu partneri ukončiť cuebidovanie.
Sú však aj iné spôsoby ako ukončiť cuebidovanie. S dostatkom informácií pre licitovanie slemu môže hráč skočiť na príslušnú slemovú úroveň. Alebo v prípade potreby hociktorý z hráčov prejde z cuebidovania na zistenie počtu es pomocou Blackwooda.

Súhrn: ako zastaviť cuebidovanie

 • návratom na tromfovú farbu
 • skokom na slem
 • licitom Blackwooda

Hlavne posledný spôsob je zvyčajne veľmi účinný, ale mnohými hráčmi zanedbávaný, takže aspoň pri tejto príležitosti zdôrazním jeho efektivitu. Môže zaznieť otázka, prečo vlastne používame Blackwooda potom ako sa licitovali kontroly?
 • licitovanie kontról nie je súčasťou cuebidovania a Blackwood nám pomôže overiť, či máme na linke dostatok kontról
 • pri licitovaní kontrol prvého a druhého kola existuje zrejmá nejednoznačnosť a Blackwood nám pomôže riešiť takúto situáciu
Modifikujme teraz rozdanie z predošlej lekcie nasledovne:

Po uzhodnení tromfovej farby zahájiteľ prejavil slemové ambície cuebidom 4♣. Odpovedajúci kooperoval hláškou 4. To bolo presne to, čo zahájiteľ očakával, lebo teraz nemusel mať obavu, že pri srdcovom sleme stiahne obrana prvé dva srdcové zdvihy, takže si pomocou Blackwooda overil, že linke nechýbajú dve esá a potom zalicitoval pikový slem.

Pravidlá pre licitovanie cuebidov

Ak niektorý z hráčov začne cuebidovať, tak následný licit potrebuje niektoré pravidlá, ktoré majú vieť k tomu, že licit obaja partneri chápu rovnako:

Doporučené pravidlá kooperácie pri cuebidoch

 1. Ak niektorý z partnerov zalicituje cuebid, tak jeho partner je povinný kooperovať cuebidom pod úrovňou hry aj vtedy, keď má minimum.
 2. Ak niektorý z partnerov zalicituje cuebid nad úrovňou hry, tak jeho partner je povinný kooperovať cuebidom po najbližšiu úroven hry aj vtedy, keď má minimum (rozširená platnosť prvého bodu).
 3. Ako prvé, tak aj druhé kolo kontról môže byť licitované, avšak prvý cuebid vždy ukazuje kontrolu I. kola.
  Poznámka: partneri sa však môžu dohodnúť na cuebidovaní, v ktorom majú prioritu cuebidy prvého kola a až opakovaný cuebid farby ukazuje kontrolu II. kola..
 4. Kontroly sú licitované v “poradí farieb”, čo znamená, že vynechanie niektorej farby popiera kontrolu v tejto farbe


Pravidlo I., pravidlo III.:

Ako vidieť, East mal minimum, ktoré ukázal aj hláškou 3piky. Je však dôležité, že zvolil túto hlášku, lebo ňou naznačil 4listý pikový fit a West sa cítil lepšie a mohol siahnuť ku slemovému pokusu. Ak WE hraju pravidlo III, tak East je potom v súčinnosti s pravidlom I. povinny cuebidnúť 4, ukázať tak kontrolu II. kola a WE  vylicitujú veľmi pekný slem.

Pravidlo II.: 2 kára sú tzv. Michaels, čiže aspoň 55 v drahých farbách. Ako vidieť, West mal isté problémy (2 nie je dobrá hláška) s hodnotením svojho listu, ale napokon všetko dobre skončilo hlavne preto, lebo pravidlo II. ho donútilo cuebidnúť trefové eso aj keď mal minimum.

Pravidlo IV. demonštrovať na osobitnom príklade nie je nutné, je očividné z každého príkladu a je svojím spôsobom skôr teoretické ako nutné.

Celkom prečítané 29 krát.
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments