«

»

okt 10 2023

Štandard: slemová dražba, cuebidy úvod


Konvencia Blackwood nám povie, koľko es (a kráľov) partner má. Ak sa však potrebujeme dozvedieť, ktoré esá a ktorých kráľov partner má, musíme licitáciu prepnúť na licitáciu kontrôl, na licitáciu tzv. cue bidov. Cuebidy nám môžu pomôcť aj v tých rozdaniach, keď farbu kontrolujeme pomocou šikénu (prvé kolo) alebo pomocou singla (druhé kolo).

Treba si uvedomiť základný rozdiel medzi použitím cuebidov a použitím Blackwooda. Cuebidy sú výrazne rozdielna metóda ako použitie Blackwooda. Miesto toho, aby sme sa pýtali partnera na počet jeho es ako je to u Blackwooda, tak pomocou cuebidu ukazujeme eso alebo niektorú inú kontrolu, ktorú my máme. A keď je partner na rade, tak on ukazuje kontrolu, ktorú on má. Takto licitácia pokračuje kým sa nezistí, či partneri majú alebo nemajú dostatok kontrôl na licitácie slemu.

Definícia cuebidu

Ako partneri zistia že sú v situácii, keď linka licitovala kontrolu vo farbe? Keďže po odpovedi partnera typu 2/1 je hra presadená a tak linka sa prípadne rozhoduje medzi tým aká hra sa bude hrať alebo medzi tým, či bude hrať slem. Preto platí:

Ukázanie controly po odpovedi typu 2/1:
Keď linka uzhodní tromfovú farbu, potom licit inej farby je cuebid a ukazuje záujem o slem.

Pozrime sa teraz na nasledovné rozdanie:

Potom ako odpovedajúci zvýšil piky na tretí stupeň, bola tromfová farba dohodnutá. Zahájiteľ má dostatok hodnôt aby sa pokúsil o slem, ale použitie Blackwooda mu v tomto prípade nepomôže. Odpovedajúci totiž ohlási len jedno eso a bez ohľadu na to, či linka zastane na 5 alebo 6♠, partneri list prelicitovali, lebo súperi môžu stiahnuť prvé tri zdvihy.

Preto bolo v článku o nepoužití Blackwooda ako prvý bod zdôraznené, že sa treba vyhnúť Blackwoodu, ak má hráč dve alebo tri malé karty vo farbe bez kontroly. Pre použitie Blackwooda platí opak: hráč by mal mať kontroly vo všetkých farbách alebo by mal mať rozumné dôvody pre domnienku, že tieto kontroly spolu s partnerom má. V tomto prípade zahájiteľ vie, že má kontroly v lacných farbách, ale potrebuje nájsť u partnera kontrolu prvého alebo druhého kola v srdciach. Preto zahájiteľ nesiahne ku Blackwoodu, ale vyzve partnera ku licitovaniu kontrôl.
Ak by zahájiteľ nemal záujem o slem, tak by zalicitoval po 3♠ jednoducho 4♠. Ale keďže má zahájiteľ pekný list a v ňom nemalé rezervy, tak sa hláškou 4trefy – čiže cuebidom ukazujúcim kontrolu trefovej farby – pokúsi o slem. Táto hláška partnerovi zároveň hovorí, že zahájiteľ má nejaké rezervy, lebo bez nich by licitoval 4♠. Odpovedajúci reaguje cuebidom károvej farby. Po tomto cuebide nasledujú 4♠ zahájiteľa, ktorý tým ukazuje, že nemá srdcovú kontrolu. Odpovedajúci, ktorý tiež nemá srdcovú kontrolu, pasuje a partnerská linka sa takto zastaví na bezpečnom záväzku.

Môžeme si ešte položit teoretickú otázku, odkiaľ zahájiteľ vie, že hláška 4♠ nie je licit ďalšej kontroly? Platí, že partneri musia mať spôsob ako zastaviť licitáciu pod úrovňou slemu v prípade, že nemajú niektorú dôležitú kontrolu a preto sa kontroly v tromfovej farbe nelicitujú a teda návrat na tromfovú farby sa používa ako návrh konečného záväzku v podobe nemám nič ďalšieho čo by som ti ukázal. To samozrejme neznamená, že licitácia skončí, lebo partner môže ďalšie hodnoty, ktoré sa rozhodne ukázať, ale zároveň je to spôsob ako sa linka zastaví na úrovni hry.

Sú však aj iné spôsoby ako zastaviť licitáciu. Rovnako platí, že tento náš príklad je ideálny z hľadiska demonštrácie licitácie cuebidov a v praxi sa vyskytnú komplikovanejšie rozdania. Obom týmto témam sa budeme ešte venovať.

Celkom prečítané 47 krát.
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments