«

»

okt 02 2023

Štandard, slemová licitácia, kedy nepoužiť Blackwood


Blackwood je jedna z najznámejších a najpopulárnejších bridžových konvencií a slúži pre zistenie počtu es na partnerskej linke. Problémom tejto konvencie je mimo iného jej nadužívanie. V tomto texte si túto tému rozoberieme trochu podrobnejšie.

Kedy nepoužiť Blackwood?

Doporučujem, aby ste sa automaticky vzdali použitia Blackwooda:
  1. ak máte dva alebo tri malé karty vo farbe bez kontroly
  2. ak máte šikén
  3. ak máte slem invitujúci list

Prípad 1.
Potom ako zahájiteľ potvrdil srdcovú farbu ma odpovedajúci dostatok sily na to, aby zvažoval slemové možnosti. Ak však zalicituje 4NT a zahájiteľ ohlási 2 esá, čo urobí odpovedajúci? Partnerom chýba len jedno eso, ale ak odpovedajúci zalicituje 6 kár, tak môžeme pokladať za pravdepodobné, že obrana stiahne dva kárové zdvihy. Avšak ak má zahájiteľ kárové eso a jeho druhé eso je srdcové alebo trefové, tak slem 6 je asi veľmi dobrý a možno aj vynikajúci záväzok.

Je teda zrejmé, že problém je či partner drží kára, či mí károvú kontrolu. Pre kvalitný bridž platí, že bez károvej kontroly v tomto rozdaní alebo všeobecne bez kontrolu v nelicitovanej farbe, musí byť odpovedajúci opatrný a je povinný vyhnúť sa hláške 4NT. Preto plati, že:

Použitie Blackwoodu

znamená, že partneri sú oprávnene presvedčení, že majú v každej farbe aspoň kontrolu druhého kola.

Zároveň však treba dodať, že toto stručné ponaučenie nie je v praxi vždy ľahko aplikovateľné, lebo nie vždy máme možnosť sa dozvedieť ako je na tom partner s kontrolami. Preto sa často používa predpokladá, že vo farbe, ktorú partner licitoval, má kontrolu prvého alebo druhého kola. To je samozrejme len hypotéza a určite nie je perfektná, ale zároveň je to logická možnosť. Aj preto sme v takomto prípade optimistickejší ako vtedy, keď nemáme žiadnu kontrolu v nelicitovanej farbe.

Prípad 2.
Zahájiteľ má po potvrdení tromfovej farby dostatok hodnôt na slem, ale použitie Blackwoodu nie je dobré riešenie vzhľadom na trefový šikén, Odpovedajúci totiž ponúkne jedno eso, avšak odpovedajúci netuší o aké eso ide. Ak odpovedajúci má srdcové alebo kárové eso, tak náleží slem vylicitovať. Ak odpovedajúci má trefové eso ako je to v aktuálnom prípade, tak obrana môže získať prvé dva zdvihy na spomenuté esá.

Problémom je to, že zahájiteľ má trefový šikén. Zahájiteľ nepotrebuje trefové eso. Zahájiteľ si želá, aby partner mal srdcové alebo kárové eso. Ak však použije Blackwooda, tak nezistí, ktoré eso partner má. Riešenie? 100 percentné riešenie neexistuje, ale pointou je to, že je pravdepodobne efektívnejšie Blackwooda vynechať a skočit na slem priamo, bez jeho použitia.

Prípad 3. Ak odpovedajúci zalictuje 4NT, tak zahájiteľ ukáže svoje dve esá. Partneri teda majú všetky esá, ale to neznamená, že 6 je dobrý slem. Na sleme hlavný hráč asi stratí pikový a kárový zdvih a môže stratiť aj zdvih na srdcovú dámu.
Problém je v tom, že odpovedajúci nie je dostatočne silný na to, aby proti hociktorému listu partnera presadil slem len na základe odpovedi na Blackwooda. Preto by bolo vhodné, aby odpovedajúci ukázal chuť do slemu a zapojil do rozhodnutia aj zahájiteľa.
Ako to urobiť bude predmetom ďalších textov na témy slemového licitu.

Celkom prečítané 60 krát.
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments