«

»

júl 21 2023

Štandard: rebid odpovedajúceho, kvíz 1A teraz si tieto témy precvičme na nasledujúcich 12-tich príkladoch. Mali by ste – pokiaľ ste uvedené texty prečítali – odpovedať správne na všetky príklady. Správna odpoveď nie je samoúčelná, lebo použitie tejto techniky rieši veľa bežných licitačných problémov, ktoré sa v licitácii po 2/1 GF môžu vyskytnúť.

North otvoril 1 a South odpovedal 2♣. Čo zalicitujete s nasledovnou kartou S po rebide N 2?V ďalšej skupine šiestich rozdaní North otvoril 1♠ a South licitoval 2. Čo zalicitujete po rebide otvárajúceho 2 s nasledovnou kartou S v ďalšom kole?Celkom prečítané 37 krát.
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments