« Pozvánka na bridžový míting v Rzeszówe

»

júl 06 2023

Štandard: rebid odpovedajúceho, ponuka beztromfového záväzku


Zopakujme si úvodom priority pre rebid (licit v druhom kole) odpovedajúceho:

Priority pre rebid odpovedajúceho:

  1. dohodnúť tromfovú farbu (ak nebola dosiaľ dohodnutá)
  2. opakovať 6listú alebo dlhšiu farbu
  3. ponúknuť beztromfový záväzok, ak linka nemá fit v drahej farbe
  4. zalicitovať štvrtú farbu


O bode I – dohodnúť tromfovú farbu – bol text tu. O bode II – opakovaní farby – bol text tu. Teraz sa venujme bodu III, ponuke beztromfového záväzku.

Ponuka beztromfového záväzku

Princíp:

Ak partneri nenájdu fit v drahej farbe, odpovedajúci môže ponúknuť beztromfový záväzok aj vtedy, ak partneri nájdu fit v lacnej farbe. Deväť zdvihov je totiž zvyčajne ľahšie ako jedenásť.Zahájiteľ zopakoval piky aby ukázal extra dĺžku vo farbe otvorenia. Odpovedajúci bez pikového fitu neponúkne srdcový 4list, lebo má istotu, že v tejto farbe nemajú fit, nakoľko zahájiteľ nelicitoval 2e. Miesto toho ponúkne beztromfový záväzok a zahájiteľ túto ponuku rád akceptuje.V tomto rozdaní najprv hráči našli dobrý trefový fit. Následne sa odpovedajúci so zádržami vedľa rozhodol pre 3NT. Zahájiteľ nemá žiaden dôvod zmeniť toto rozhodnutie, lebo svoje hodnoty už presne popísal.

Nasledovný príklad ukazuje, že keď sa zalicitovali tri farby a odpovedajúci má zádrž v nelicitovanej farbe, tak by mal ponúknuť beztromfový záväzok.


S pikovou zádržou odpovedajúci licituje 3NT. Je to najlepší záväzok.

Diskusia. Vráťme sa ešte raz ku princípu, že zahájiteľ nepotrebuje zádrže v nelicitovaných farbách k tomu, aby po odpovedi 2/1GF v druhom kole rebidoval 2NT. O tejto situácii sme diskutovali tu. A teraz ako ukazuje posledný príklad, tvrdíme, ze odpovedajúci potrebuje zádrž v nelicitovanej farbe, aby mohol povedať 3NT. Položme si otázku, či je to takto správne, či je to takto kompatibilné?

Rozdiel je v tom, že zahájiteľ licituje 2NT vtedy, keď neboli licitované dve farby. Keďže neboli licitované dve farby, tak by požiadavka, aby hráč mal zádrž v oboch farbách bola naozaj reštriktívna a poriadne by obmedzila licitačné možnosi zahájiteľa. Zároveň platí, že obrancom nie je zrejmé, ktorú z nelicitovaných farieb treba vyniesť. Obranca si nie je istý, že v niektorej farbe zahájiteľ nemá zádrž, lebo to, že sa od neho zádrž nevyžaduje ešte neznamená, že zádrž nemá.

Ak je však len jedna nelicitovaná farba, tak je zvyčajne zrejmé, že treba vyniesť túto farbu. A preto má logiku, aby hráč licitujúci beztromfový záväzok, mal v tejto farbe zádrž. Zároveň je vhodné, aby táto zádrž bola pozične správne umiestnená. V predošlom príklade, v ktorom sa piky nelicitovali, je zrejmé, že bude nasledovať pikový výnos a tak odpovedajúci licituje 3NT aby výnos zľava smeroval k nemu a piková zádrž teda nebola ohrozená. Pokiaľ súperi aj pik vynesú, tak odpovedajúci pikový zdvih získa. Ak by sa však záväzok hral z druhej strany, tak pikový výnos by záväzok ohrozil, lebo ten by bol závislý od umiestnenia pikového esa.

Celkom prečítané 36 krát.
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments