«

»

jún 15 2023

Štandard: rebid odpovedajúceho, potvrdenie tromfovej farby


Keď je na rade odpovedajúci so svojím rebidom, tak už odznel rebid zahájiteľa a tak odpovedajúci by mal mať dobrý popis karty zahájiteľa. Odpovedajúci by mal byť už schopný rozhodnúť aký záväzok sa bude hrať a mal by to dať svojím licitom najavo. Môže však nastať situácia, že to ešte nie je zrejmé a tak je dobré – podobne ako pre rebid zahájiteľa – mať aj pre rebid odpovedajúceho určené priority. Pripomeňme si však, že po odpovedi 2/1 GF nemusí odpovedajúci skočiť vo farbe, lebo linka je už forsovaná do hry a tak každá hláška pod úrovňou hru je forsing a partner NESMIE pod úrovňou hry pasovať. Takže odpovedajúci sa dodržiava nasledujúcich priorít:

Priority pre rebid odpovedajúceho:

  1. dohodnúť tromfovú farbu (ak nebola dosiaľ dohodnutá)
  2. opakovať 6listú alebo dlhšiu farbu
  3. ponúknuť beztromfový záväzok, ak linka nemá fit v drahej farbe
  4. zalicitovať štvrtú farbu


Potvrdiť tromfovú farbu

Princíp:
Keď si linka potvrdí drahú farbu, tak jedinou ďalšou úlohou je rozhodnutie o tom, či sa bude hrať hra alebo slem.


V tomto rozdaní mal East zo začiatku aj slemové chúťky, ktoré aj ukázal hláškou okomentovanou ako slow arrival, avšak sa rozplynuli po licite 4pikov.

Poznámka: u hlášky Eastu 3♠ sa objavil komentár slow arrival, čiže výraz, ktorý sme dosiaľ v tomto texte nespomenuli. Princípom zvaným fast/slow arrival sa budeme zaoberať aj v osobitnom texte, tu si o ňom povedzme však aspoň toľko, že ak je linka forsovaná do hry a má dohodnutú tromfovú farbu, tak čím neskôr túto hru zalicituje, tak tým lepší list dotyčný hráč ukazuje. V dotyčnom prípade to znamená, že hláška 3♠ je silnejšia ako by bola hláška 4♠


V tomto prípade má odpovedajúci 4listý fit do druhej farby zahájiteľa a ukázal ho hláškou 3. Opäť a neustále platí, že odpovedajúci nemusí licitovať 4, nakoľko linka je forsovaná do hry a zahájiteľ nesmie pasovať pod hrou. Takto sa zíksava priestor na vyjadrenie chuti do slemu a hláška 3 chuť do slemu aj ukazuje, lebo odpovedajúci má síce nie veľkú, ale predsa len istú rezervu oproti možnému minimu, ktoré môže mať. Ale keď zahájiteľ neukáže ochotu hrať slem, tak odpovedajúci pasuje.


Odpovedajúci má dostatok sily na pikovú hru (pokiaľ by ste s listom odpovedajúceho licitovali v prvom kole 4♠, tak ste na zlej adrese :D), ale s 3listom ♠ nemôže licitovať 2NT (tzv. Jacoby 2NT, ktoré forsujú do hry vo farbe otvorenia a garantujú 4list vo farbe otvorenia) a tak volí odpoveď 2. Zaujímavá situácia nastane vtedy, keď zahájiteľ ukáže kárový fit a potom odpovedajúci potvrdí farbu otvorenia. Linka má totiž uzhodnené dve farby a licit na dvoch uzhodnených farbách je zvyčajne problematický, lebo nie je zrejmé, ku akému finálnemu záväzku licitácia smeruje, do kárového alebo pikového. Ale ak zahájiteľ zvolí hlášku 4♠, tak sa vylicituje správny záväzok, kým vo záväzku 5 sú na výdaj 3 zdvihy, ♣ A a A,K.

Celkom prečítané 27 krát.
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments