«

»

júl 15 2023

Štandard: rebid odpovedajúceho, štvrtá farba


Zopakujme si úvodom priority pre rebid (licit v druhom kole) odpovedajúceho:

Priority pre rebid odpovedajúceho:

  1. dohodnúť tromfovú farbu (ak nebola dosiaľ dohodnutá)
  2. opakovať 6listú alebo dlhšiu farbu
  3. ponúknuť beztromfový záväzok, ak linka nemá fit v drahej farbe
  4. zalicitovať štvrtú farbu


O bode I – dohodnúť tromfovú farbu – bol text tu. O bode II – opakovaní farby – bol text tu. O bode III – ponuke beztromfového záväzku – bol text tu.  Teraz sa venujeme poslednému bodu, tzv. licitu štvrtej farby

Ak hráme klasický licitačný systém ako Sayc, tak po odpovedi typu 2/1 nie je linka forsovaná do hry a pre forsing do hry sa potom často používa tzv. štvrtá farba, napríklad
kde hláška 2 je tzv. štvrtá farba a zvyčajne je - mimo mnohých iných významov - príkazom do hry.

kde hláška 3♣ je tzv. štvrtá farba a zvyčajne je - mimo mnohých iných významov - príkazom do hry. Ak však hráme licitačný systém postavený na princípe, že hláška typu 2/1 je GF, čiže takáto hláška forsuje do hry, tak nepotrebujeme používať tzv. štvrtú farbu ako forsing do hry a tak môžeme obmedziť význam tejto hlášky na praktickejšie spektrum.

Štvrtá farba po 2/1 GF

  • odpovedajúci nemá žiadnu inú dobrú hlášku - nevie, čo iného má zalicitovať
  • odpovedajúci má dvojfarebný list

  • Odpovedajúci v ďalšom licitačnom kole vyjasní situáciu.
    Licit štvrtou farbou môže byť použitý aj zahájiteľom.

Príklady:
Už odpoveď 2♣ presadzuje hru, takže hlášku 3 na forsing do hry nepotrebujeme. Niekto by mohol povedať, že odpovedajúci môže v druhom kole licitovať 2nt a tým ukázať vyvážený list. Avšak táto dohoda platí len pre zahájiteľa, kým od odpovedajúceho vyžadujeme, aby mal na 2NT zádrž v nelicitovanej farbe. A tak, keďže odpovedajúci nemôže uzhodniť žiadnu farbu zahájiteľa, lebo to vedie ku sedem kartovým fitom, tak licituje štvrtú farbu vo význame keďže nemám dobrú hlášku, tak mi povedz o svojom liste ešte čosi. Po 3♥ však odpovedajúci už nemá s licitom problém: našiel osemlistý fit v srdciach a tak licituje srdcovú hru.


V tomto príklade má West extra dĺžku pikovú a tak East rád zvýšil s dublom na hru v tejto farbe.


Tu zahájiteľ ukázal trefovú podporu a linka zase skončila v najlepšom záväzku. Zahájiteľ nelicitoval 3NT, lebo štvrtá farba negarantuje zádrž v danej farbe (práve naopak, zvyčajne naznačuje, že zádrž v tejto farbe chýba). Aj z tohto dôvodu nemohol odpovedajúci licitovať v druhom kole 2NT, lebo takouto hláškou by károvú zádrž sľúbil.

So zádržou v štvrtej farbe (v tomto prípade sú to kára) zahájiteľ licituje 3NT, lebo nemá žiadnu inú dobrú možnosť. Zároveň zvyčajne ide práve o to, v čo dúfal odpovedajúci, keď licitoval štvrtú farbu.

Môže sa však stať aj to, že odpovedajúci má hodnoty v tzv. štvrtej farbe. Napríklad: V tomto prípade má odpovedajúcu károvú zádrž a tak ponúka beztromfový záväzok miesto licitu štvrtej farby. K tomu treba dodať, že licit štvrtej farby s takýmito hodnotami by mal malú hodnotu a naopak, môže neraz efektívne zabrániť licitácie s právneho záväzku. Platí, že licit štvrtej farby s hodnotami v tejto farbe, s neopakovateľnou štvrtou farbou a bez adekvátnej bezpečnostnej bodovej rezervy síce dosť veľa hráčov praktizuje (hlavne ak boli vyškolení filozofiou Saycu, v ktorej túto hlášku používali ako GF), ale následne sa dostanú do úzkych, lebo minú najlepší záväzok a zároveň nevedia, na ako stupni a v akej farbe licitáciu zabrzdiť.

S dvojfarebným listom odpovedajúci popíše svoj list v ďalšom licitačnom kole:
Mimochodom, 6kár nie je najlepšia hláška ( obecne skoky na malý slem v prípade, keď partner môže mať list vhodný na veľký slem, nie sú zvyčajne dobrým licitom), ale určite lepšia ako pesimistických 5kár. Problém s hláškou 6kár je ten, že účinne bráni licitu veľkého slemu v prípade, keby mal odpovedajúci aj trefovú kontrolu druhého kola. Avšak pre účely vysvetlenia licitácia dvojfarebného listu respondera nám dobre vyhovuje a téma licitu veľkého slemu je samostatný problém.

Po 3kárach hľadá otvárajúci vhodnú hlášku. Kedže nemá fit, keďže nemá rozlohovú rezervu vo svojich farbách, tak skúsi štvrtú farbu, ktorou sa pýta na zádrž v tejto farbe. Po tejto hláške má odpovedajúci potom komfortné 3NT, naviac hrané zo správnej strany.

Urobme malú zmenu v  liste odpovedajúceho: Opäť zahájiteľ licituje štvrtú farbu, lebo nemá čo iné povedať a pasovať nesmie. Odpovedajúci tentoraz nemá pik zádrž a tak ponúkne srdcový záväzok. Teraz musí zahájiteľ prehodnotiť kvalitu svojich farieb, lebo je zrejmé, že záväzok bude hraný na fite 5-2 a pri celohernom záväzku je kvalita tromfovej farby pri takomto fite dôležitá. S kvalitnými srdcami však môže optimisticky dúfať, že vydá len dva piky a káro eso, takže pasuje.

Celkom prečítané 21 krát.
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments