«

»

jún 01 2023

Štandard: licitácia v druhom kole, vyvážený list, doplnenie


Vráťme sa ešte ku princípu, že zahájiteľ nepotrebuje zádrž v nelicitovanej farbe k tomu, aby licitoval 2NT. Treba pri tejto príležitosti povedať, že názor expertov alebo licitačných autorít nie je ohľadom tejto otázky jednotný. Existuje skupina špičkových teoretikov (napríklad Mike Lawrence), ktorí presadzujú potrebu zádrže v nelicitovanej farbe. Existuje ďalšia skupina (napríklad Larry Cohen), ktorá na jednej strane nevyžaduje zádrž v nelicitovanej farbe, ale zároveň presadzuje niektoré obmedzenia, napríklad že nie je vhodné licitovať 2NT s prázdnym dublom v nelicitovanej farbe. Bez ohľadu na tieto rôzne názory v slovenskom štandarde presadzujem nasledovnú dohodu:

Princíp:
rebid zahájiteľa 2NT negarantuje zádrž v nelicitovaných farbách (doporučuje napr. Eric Rodwell)Licitácia neprináša nič špeciálneho. Záhájiteľ nemohol s dublom zvýšiť trefy a ani ponúknuť novú farbu, a tak s minimom a vyváženou rozlohou rebidol 2NT, aj keď nemá károvú zádrž. Podstatné je to, že rebid 2NT najviac popisuje jeho list. Takto partneri vylicitovali 3NT, pričom ani jeden nemá károvú zádrž, avšak je zrejmé, že 3NT je najlepší záväzok a to je to najdôležitejšie. Čo sa týka samotného záväzku, tak súperi nemusia vyniesť káro a ak káro vynesú, tak kára môžu byť delené 4-3 a pri rozlohe 5-2 sa niekedy môže stať, že kára sú zablokované. Celková šanca na úspech je teoreticky okolo 65 percent, čiže je to lepší záväzok ako keby sme mali károvú zádrž, ale v kľúčovej farbe by musel sedieť impas.

Skúsme trochu kritickejší príklad:

Niektorí experti s takouto kartou – dubl bez zádrže v nelicitovanej farbe a trojlistý fit vo farbe odpovede – uprednostnia 3♣. Iní zase preferujú 2♠, lebo trefový fit pokladajú za slabý, nemajú káro zádrž a list je zároveň minimálny. Pointa je však v tom, že aj po takejto odpovedi pravdepodobne dospejú do záväzku 3NT, ktorý má najväčšie šance na splnenie. Takže licitácia nepriniesla žiaden zisk, ale oslabila zásadu, že pre zvýšenie lacnej farby odpovedajúceho treba mať 4list alebo kvalitný 3list a rovnako oslabila zásadu, že opakovanie farby otvorenia sľubuje 6list. Platí teda, že hráči, ktorí nechcú hrať princíp 2NT bez zádrže, koncepčne viac strácajú ako získavajú.

Skúsme ešte kritickejší príklad:

V tomto rozdaní sa odpovedajúci možno spoľahne na to, že zahájiteľ má károvú zádrž a zalicituje 3NT. Tento záväzok má však po károvom výnose minimálnu šancu, lebo pokiaľ si obrana farbu nezablokuje, tak hlavný hráč vydá najmenej 5 zdvihov. Z tohto poznatku vyplýva, že odpovedajúci by mal byť opatrný pri zvýšení 2NT na 3NT hlavne vtedy, keď nemá vyvážený list a keď potenciálne hrozí duplicita vo farbe, v ktorej nemá zádrž ani jeden z nich. Preto by mal teraz odpovedajúci licitovať miesto 3NT radšej 3 a tak ukázať srdcovú zádrž v 4liste. Teraz sa zahájiteľ bez károvej zádrže vyhne 3NT a pravdepodobne zalicituje 4 (alebo 4♣), čo je zaujímavý a nádejný záväzok (aj potenciálne 4♠ sú lepšie ako 3NT).

Zádrž

Zádrž je karta alebo niekoľko kariet, ktoré zabránia súperom zobrať všetky zdvihy vo farbe, pokiaľ túto farbu súperi vynesú. Za zádrž sa pokladá:
  1. Eso alebo KQ alebo QJ10 alebo J109x sú 100% ciže plnohodnotné zádrže.
  2. Držanie ako K2 alebo QJ2 v liste zahájiteľa je zádrž vo farbe, ktorá bude vynesená vľavo od zahájiteľa, je to teda tzv. pozičná zádrž a naším cieľom je vtedy hrať záväzok zo strany, ktorá túto pozičnú zádrž chráni
  3. Držanie ako Q2, J32, 10742 je tzv. ½ zádrž. Ak partner má podobné hodnoty, tak linka disponuje plnohodnotnou zádržou.Celkom prečítané 32 krát.
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments