«

»

jan 16 2023

Štandard: 2/1 GF, slemové možnosti

Štandard: 2/1 GF, slemové možnosti

Licitačný priestor, ktorý vytvára princíp 2/1GF, má dve základné využitia:určenie najvhodnejšieho celoherného záväzku a skúmanie slemových možností. Budeme sa teraz venovať druhému z nich: slemovým možnostiam.

Obaja partneri môžu dodatočný licitačný priestor využiť na ukázanie dodatočných rezerv vo svojom liste bez toho, aby prekročili kritickú hranicu a tak ohrozili splnenie záväzku. Obaja partneri zároveň môžu poprieť existenciu dodatočných rezerv vo svojom liste a tak zabrániť partnerovi v príliš optimistickom prelicitovaní karty.

V tomto druhu partnerskej licitácie je podstatou vymieňanie si informácii o rozlohových a bodových rezervách dopĺňaných licitom tzv. kontrôl, čiže es, kráľov, singlov a šikénov. Je to tzv. stredná fáza licitácie, ktorá je pokladaná za najdôležitejšiu a zároveň najťažšiu. Aj preto je mnohými hráčmi obchádzaná a vynechávaná. Pritom platí, že bez úspešnej licitácie v tejto oblasti nemožno byť bridži efektívnym a úspešným hráčom a tak tejto fáze treba venovať maximálnu pozornosť.


Príklad 1, SAYC:

K J 9 7 5 2
A 4
7 5 2
A 3
N
WE
S
A Q 10
K Q 8 7 3
A 6
Q 6 4

WestNorthEastSouth
OpenerResponder
1 Pass2 Pass
2 Pass4 All pass

Ak použijeme klasickú licitačnú metódu, tak licit bude pravdepodobne vyzerať ako je uvedené vyššie. Zvýšenie 2  na 3  by bolo len invitom a to East nemôže riskovať, takže z istými rozpakmi ponúkne 4 . Rozpaky zapríčinuje skutočnosť, že odpovedajúci má podozrenie, že v rozdaní môže byť slem, ale nemá vhodnú metódu na jej overenie. Ak by napríklad použil Blackwood a West nemá trefovú kontrolu, tak môže vydať 3 trefové zdvihy a ak povedzme nemá tref eso, ale miesto neho má káro kráľa.

Príklad 1, 2/1 GF

WestNorthEastSouth
OpenerResponder
1 Pass2 Pass
2 Pass3 1Pass
4 2Pass4 2Pass
4 2Pass4 NT3Pass
5 4Pass5 NT5Pass
6 All pass  
 
1. kľúčová hláška
2. cue bid
3. RKCB 1430
4. 3 KH
5. invit na veľký slem

Ako klúčová hláška je označená hláška 3 . Touto hláškou odpovedajúci uzhodnil partnerove piky a zároveň ukázal, že má vo svojom liste rezervy. Prečo táto hláška ukazuje? Nuž preto, lebo už hláška 2  forsuje do hry a ak je linka v licitácii forsovaná do hry, tak sa drží princípu, že licit pod úrovňou hru ukazuje rezervy. To zároveň znamená, že keby East rezervy nemal, napríklad ak by nemal  A, tak by miesto 3  licitoval 4 , čím by partnerovi ukázal, že jeho list je síce dostatočný na forsing do hry, ale zároveň nemá žiadne dodatočné hodnoty.

Hláška 3 má však aj iný význam ako len ukázanie rezervy v liste odpovedajúceho. Hláška umožňuje preveriť, či má partner trefovú kontrolu, ktorú ukáže cue bidom 4  v prípade, že ju má. Takto má responder istotu, že mu nehrozí strata troch trefových zdvihov už pri licite na štvrtom stupni a ak partner nepoužije cuebid 4 , tak sa licitácia pravdepodobne zastaví na 4 .
Nasledovali ešte dva cuebidy, potom otázka na esá. V tomto seriáli bude propagovaný Blackwood v modernom tvare, v ktorom sú oproti klasickému Blackwoodu prehodené odpovede v lacnej farbe. Zároveň bude propagované také použitie tejto konvencii, ktorému bude predchádzať aspon jeden cuebid na štvrtom stupni a bude odmietané (až na výnimky...) použitie Blackwooda skokom - napríklad že by West po 3pikoch licitoval 4nt. Takýto štýl dobrému bridžu nesvedčí, ale o tom detailnejšie neskôr.

Po odpovedi na Blackwooda nasledovala hláška 5 NT. Táto hláška má viacero posolstiev. Za prvé, oznamuje partnerovi, že linke nechýba žiadna kľúčová hodnota, čiže že spolu majú všetky esá, tromfového kráľa a tromfovú dámu. To partnerovi umožňuje zlicitovať veľký slem, ak má vo svojom liste nejaké nevylicitované rezervy alebo nejaký zdroj zdvihov. Zároveň sa pýta, či partner nemá nejakého kráľa. Partner nič z toho nemá a tak licitoval 6 .

Splniť tento slem by nemal problém. Avšak dôležitejšie je, že hráči miesto hádania konečného záväzku vedú ako inteligentný dialóg, v ktorom si vymieňajú podstatne viac informácií ako je bežne zvykom.


Celkom prečítané 81 krát.
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments