«

»

jan 16 2023

Členské v SBZ za rok 2023

Pripomíname, že členské Slovenského bridžového zväzu za rok 2023 je splatné do 28.2.2023 a to v nasledovnej výške:

  • kategória OPEN a seniori – 12 eur  /pozor, zmena, dolný limit pre OPEN  je 24 rokov/
  • juniori – od 18-23 rokov – 6 eur /pozor, zmena, pôvodne bol horný limit 25 rokov/
  • juniori do 18 rokov – bez poplatku

Za výber členského v kluboch a prevod finančných prostriedkov na účet SBZ zodpovedajú predsedovia klubov alebo nimi poverené klubové orgány. Členovia, ktorí nie sú členmi žiadneho klubu, môžu zaplatiť členské na účet zväzu v SLSP, a.s., č.ú.: IBAN SK55 0900 0000 0051 7139 7746 (BIC: GIBASKBX) s konštantným symbolom 0308, variabilný symbol je rok, za ktorý platíte členský príspevok v tvare RRRR a špecifickým symbolom PID podľa databázy členov SBZ. Je vhodné do správy pre prijímateľa uviesť informáciu Členské doplnené menom a priezviskom osoby, za ktorú je členské platené alebo poslať v tomto zmysle informatívny email na adresu SBZ.

Poznámka: pre zaradenie do vekovej hranice je rozhodujúce,  aký vek sa dovŕši v danom roku. Ak v danom roku hráč dovŕši 18 rokov, tak platí juniorské členské; ak v danom roku dovŕši 24 rokov, tak platí plné členské.


Celkom prečítané 134 krát.
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments