«

»

jan 19 2023

Základné informácie pre SBL 2023

Základné informácie pre SBL 2023

Nasledujúci text prináša odkazy na informácie potrebné pre účasť v SBL 2023. Od účastníkov sa vyžaduje presné dodržiavanie pravidiel súťaže uvedených v propozíciách súťaže a v ďalších tu uvedených dokumentoch.

  • Propozície SBL 2023 sú k dispozícii tu.
  • Prihláška družstva je k dispozícii tu. Stiahnite si prihlášku (word/doc formát) a vyplnenú prihlášku zašlite na v prihláške uvedené adresy
  • Jarné sústredenie I. ligy sa bude hrať v termíne 14. – 16. 4. 2022. Časový rozpis súťaže je uvedený v propozíciách. Predpokladaným hracím miesto je Trnava. Bližšie informácie ohľadom sústredenia budú zverejnené samostatne.
  • Súťažný kalendár SBZ2023 je k dispozícii tuTermíny druholigových zápasov budú upresňované priebežne na základe konzultácií a dohôd koordinátora ligy s kapitánmi družstiev.
  • Koordinátorom SBL2023 je Jakub Jakabšic. Koordinátor zaisťuje technické a organizačné podmienky pre konanie súťaže, pričom sa riadi propozíciami súťaže. Koordinátor prijíma prihlášky družstiev do súťaže, zodpovedá za ich súlad s propozíciami a za následný priebeh súťaže. Po skončení súťaže podáva o jej priebehu správu P-SBZ.
  • Vložné do I. ligy je 70€, do II. ligy 40€. Pre zľavy u juniorských a mládežníckych družstiev platí článok 4, §10 propozícií SBL. Ceny za umiestnenie v I. lige budú oznámené pred začiatkom prvého sústredenia ligy.
  • Súpisky prihlásených družstiev nájdete tu. Súpiska bude priebežne aktualizovaná podľa stavu prihlášok a úhrady členského. Súpisku vyplňuje na základe prihlášok družstiev koordinátor ligy, stav platby členského je u hráčov signalizovaný automaticky na základe registrácie úhrad členského v databáze SBZ. Venujte pozornosť tomu, aby každý člen družstva, ktorý nastúpi, mal uhradené členské (SBZ alebo ČBS). Účasť hráča s nezaplateným členským v danom roku znamená automatickú kontumačnú prehru.

Finálny termín pre podanie prihlášky a úhrady vložného: 28. 2. 2023. Číslo účtu SBZ je IBAN: SK55 0900 0000 0051 7139 7746 (BIC: GIBASKBX).
Pozn.: Termín sa zhoduje s termínom povinnosti platby členského do SBZ.

Neodkladajte prihlásenie sa do súťaže do poslednej chvíle, ba práve naopak, prihláste družstvo čo najskôr. V prípade potreby môžete v súlade s propozíciami (a prostredníctvom koordinátora) v prihláške urobiť nutné zmeny alebo doplnenia bez ohrozenia práv Vášho družstva.


Celkom prečítané 841 krát.
Subscribe
Notify of
4 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments

V tomto termíne sa koná Veľká cena Havířova, plánoval som tam ísť s Alicou a so žiakmi z krúžku. Predpokladám, že aj Kentoš s Bortákom sa cheli tejto súťaže zúčastniť. Dá sa ten termín ligy ešte zmeniť?

Koordinátor mi odpovedal e-mailom. Mal mylnú informáciu. Museli sme si vybrať z dvoch termínov, ktoré oba kolidovali s niektorou z Veľkých českých cien – Budejovice a Havířov a mal info, že Budejovice sú slovenskými hráčmi častejšie navštevované, Termín sa už nedá zmeniť, odpoveď akceptujem, bohužiaľ ja sa jarného sústredenia nezúčastním, keďže som už naplánoval výjazd so žiakmi do Havířova. Karty na prvých 5 kôl namiešam, na posledné dve bude musieť namiešať v sobotu niekto iný.

To je veľmi zaujímavé, že “mal info, že Budejovice sú slovenskými hráčmi častejšie navštevované“. Pozeral som posledné 2 ročníky a slovenských hráčov v ČB bolo 0 (NULA). V Havířove vždy aspoň dva páry…Či to bola tá mylná informácia?

Moje byla. Místo pohledu na minulá data jsem jen odhadoval, že Čecho(+)Slováci z Prahy, kteří ligu hrají, pojedou spíše do ČB než do Havířova. Ani jsem v té době nevěděl, že Žiliňáci, kteří to mají do Havířova kousek, budou ligu opět hrát. Omlouvám se.

I mě se to posléze dotklo, protože s ČB jsem termínovou kolizi neměl, zatímco s Havířovem ano.