«

»

jan 26 2023

Štandard: 2/1 GF, kvíz 1


Doteraz uvedené informácie a Vaše vedomosti o licitačnom systéme 2/1 GF si môžete preskúšať v nasledovnom malom teste, v ktorom máte za úlohu predstaviť si význam hlášky S a potom v duchu porovnať so skutočným významom:Príklad 1:

WestNorthEastSouth
Pass1 Pass1 ?
Príklad 2:
WestNorthEastSouth
 1 Pass2 ?Príklad3:

WestNorthEastSouth
 1 NTPass3 NT?Príklad 4:
WestNorthEastSouth
Pass1 2 2 ?
Príklad 5:
WestNorthEastSouth
 1 Dbl2 ?Príklad 6:
WestNorthEastSouth
   Pass
Pass1 Pass2 ?


Príklad 7:
WestNorthEastSouth
 1 Pass2 
Pass2 NTPass3 ?

Celkom prečítané 78 krát.
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments