«

»

jan 22 2023

Štandard: 2/1 GF off

Štandard: 2/1 GF off alebo forsing je vypnutý

V tejto časti sa budeme venovať situáciám, kedy tzv. forsing do hry Two over one game forcing nevzniká. Ide o dve základné situácie:

ak súper vpravo za otvárajúcim licituje farbu alebo zasiahne kontrou
• ak partner zahájiteľa už pasoval Niekoľko príkladov:

Príklad 1, po zásahu farbou je GF 2/1 "vypnuté":

8 3
J 8 2
A K J 8 7 3
9 4
WestNorthEastSouth
OpenerResponder
 1 2 ??


Po zásahu 2  licituje odpovedajúci podobne ako v klasických licitačných metódach licituje 2 , ktoré sú príkazom na jedno kolo, ale neforsujú do hry.

Bolo by nepraktické, keby S pasoval preto, lebo nemá dostatok predpísanej sily na GF 2/1. Rovnako platí, že hláška 2  pôsobí preventívne proti prípadným 3 NT od hráča na pozícii West a ak West nebodaj 3 NT licituje, tak ponúka partnerovi výnos do kár. V praxi však skôr možno očakávať, že West bude alebo pasovať alebo zvýši trefy.

Ak West bude pasovať a otvárajúci ponúkne 2 , tak South môže pasovať alebo zalicitovať neforsujúce 3 . Ak otvárajúci zalicituje po pase Westu 2 , tak South opäť môže licitovať neforsujúce 3 .


Príklad 2, GF 2/1 je vypnuté po zásahu kontrou:

K 8 3
Q 2
9 6 5
A K J 8 7
WestNorthEastSouth
OpenerResponder
 1 Dbl
Rdbl


S10 a viac bodmi odpovedajúci rekontruje alebo v prípade, že má fit v kontrovanej farbe, tak väčšinou konvenčným spôsobom, napríklad hláškou 2NT ukáže tento variant. Nesmie však s takýmto listom licitovať 2 , lebo po kontre ide o neforsujúce hlášku.

Poznámka: popri zmienke o konvenčných 2NT v takomto slede upozorňujem na to, že mnoho hráčov hraje aj v týchto sledoch rôzne konvencie, napríklad tzv. Drury 2trefy po pase alebo aj pestré zvýšenia drahej farby otvorenia na druhý stupeň.  Ich výber a ich kombinácia je vec individuálna a v definícii nášho štandardu budeme uvádzať len minimum konvencií, v podstate len nevyhnutné a pritom také, ktoré tvoria kostru systému.

Príklad 3, vypnutie GF 2/1 po pase:

9 3
5 4
A J 9 6 5
K Q 8 4
WestNorthEastSouth
ResponderOpener
   Pass
Pass1 Pass2 

South licituje neforsujúce 2 . Táto hláška na jednej strane ukazuje pekný list po pase, ale na druhej strane umožňuje zahájiteľovi, aby sa v prípade minimálneho otvorenia na treťom alebo štvrtom mieste vypojil z akcie a linka tak skúsi získať zápis za splnenie čiastočného záväzku.

Rekapitulácia GF 2/1

Princíp GF 2/1 je aplikovaný:
• otvárajúci licitoval 1  alebo 1 alebo 1 
• ďalší hráč v poradí potom pasoval
• odpovedajúci licitoval novú farbu na druhom stupni bez skoku
• odpovedajúci predtým nepasoval

Podmienky pre hlášku GF 2/1:

• odpovedajúci má 13 a viac bodov
• 5list pre odpoveď 2 
• 4list (výnimočne 3list) pre odpoved 2  alebo 2 

Výhody GF 2/1:
• vytvára licitačný priestor pre vylicitovanie najlepšej hry
• vytvára licitačný priestor pre skúmanie slemových možností

Vypnutie konvencie GF 2/1:
• ak súper po pravici otvárajúceho zasiahne farbou alebo kontrou
• ak partner otvárajúceho je po pase.


Celkom prečítané 76 krát.
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments