«

Výsledky II. ligy Východ 2023 »

nov 29 2023

Slovenský štandard, fast arrival I.


Zopakujme si, že výhodou systému 2/1 GF je, že forsingom do hry vytvorí priestor na vylicitovanie najlepšieho záväzku. To nám vytvára možnosť na ukázanie extra hodnôt pre prípadný slem. Zároveň žiaden z partnerov nemá obavy, že by sa licitácia zastavila pod hrou. Takže ako môžeme ukázať po odpovedi 2/1 GF že máme v liste extra hodnoty? Na tento účel sa používajú aj princípy dohody zvanej fast arrival (rýchly príchod).

Princípy fast arrival

Ak si partneri potvrdili tromfovú farbu a linka je forsovaná do hry, tak platí, že
  • Rýchle zalicitovanie hry ukazuje nezáujem o slem
  • Pomalé (neskoršie) zalicitovanie hry ukazuje záujem o slem.

Ako vidíme, princíp fast arrival je v zhode s moderným bridžom, v ktorom sa uplatňuje prístup pomaly ďalej zájdeš a naopak, zásada licitácie skokom sa uplatňuje pre slabšie listy. Je dôsledok licitačnej teórie, podľa ktorej silné listy potrebujú získať viac priestoru pre stanovenie výsledného záväzku a a zároveň je vhodné so slabými listami obmedziť licitačný priestor súperov. Pozrime si ako to funguje v praxi.

Po otvorení 1♠ a odpovedi 2 sme forsovaní do hry. Zahájiteľ má isté rezervy, ale licituje len 2♠, čím ukáže extra dĺžku v tejto farbe. V tejto chvíli odpovedajúci vie, že chce hrať pikovú hru. Zároveň vie, že pokiaľ partner nemá naozaj veľké rezervy, tak slem je vylúčený. Aby prípadne partnera nepovzbudil ku slemovému pokusu bez týchto rezerv, tak zvolil licit 4♠, čiže rýchle zalicitovanie hry skokom na hru.
Tento postup má v tomto prípade dve výhody. Za prvé zastaví partnera na 4pikoch v prípade, že by uvažoval nad slemovým pokusom. Za druhé, aj hra je v ohrození, lebo súperi môžu stiahnuť 3 srdcia a kárové eso. Ak by licitácia odznela takto:
tak obrana bude odradená od potenciálneho trefového výnosu a teda môže ľahšie nájsť iný, porážajúci výnos. Ergo: fast arrival použijeme aj vtedy, keď nechceme z obavy pred porážajúcim výnosom dať súperom informácie, ktoré by im v tomto kroku pomohli.

Ako licitovať, ked odpovedajúci má silnejšiu ruku?
Akcia začala rovnako ako v predošlom rozdaní, ale po odpovedi zahájiteľa 2♠ zvolil odpovedajúci tentoraz slow arrival čiže pomalé zvýšenie a tak využil výhodu rebidu 2/1 GF, ktorý forsuje do hry a teda sa nemusí báť, že by partner pasoval hlášku 3 piky. Po tejto hláške zahájiteľ rád ponúkol svoju trefovú kontrolu a odpovedajúci – ktorý po tejto hláške vie, že linka má kontroly pre všetky farby už ďalej necuebidol, ale prešiel rovno na Blackwooda, lebo má splnené podmienky pre jeho použitie. Linka potom hladko vylicitovala slemový záväzok.Dostal som otázku, prečo niektoré princípy viackrát opakujem. Odpoveďou môže byť aj nedávna nasledovná licitácia slovenského reprezenta, ktorý dostal nasledovný list:
14 bodov vo vyváženej rozlohe trochu láka ku otvoreniu 1NT napriek pikovému päťlistu, ale proti otvoreniu 1pik nemožno nič seriózne namietnuť. Partner odpovedal 2 trefy, čiže sme v situácii GF. Čo má zalicitovať zahájiteľ? Pripomeniem nasledovný text z tohto príspevku na tému licitácie zahájiteľa v druhom kole:

Ulohou otvárajúceho je popísať čo najpresnejšie svoju rozlohu. Pritom sa dodržiava nasledujúcich priorít:

Priority pre rebid otvárajúceho:

  1. podporiť partnerovu farbu
  2. zalicitovať svoju druhú farbu
  3. opakovať 6listú alebo dlhšiu farbu
  4. zalicitovať NT


Môže podporiť trefy? Nie. Má druhú farbu? Nie. Má 6listú farbu otvorenia? Nie. Ergo: treba licitovať 2NT. Vyzerá to jednoducho aj pre hráčov slabšej ako reprezentačnej výkonnosti, ide o predsa o jednoduchú prirodzenú licitáciu. V danom rozdaní však prišiel rebid 2piky, ktorý ukazuje aspoň 6list pikový.

Zdá sa, že aj v bridži platí, že opakovanie je matka múdrosti :).

Celkom prečítané 62 krát.
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments