« Výsledky michalovského novoročného turnaja 2024

»

jan 14 2024

Základné informácie pre SBL 2024

Základné informácie pre SBL 2024

Nasledujúci text prináša odkazy na informácie potrebné pre účasť v SBL 2024. Od účastníkov sa vyžaduje presné dodržiavanie pravidiel súťaže uvedených v propozíciách súťaže a v ďalších tu uvedených dokumentoch.

  • Propozície SBL 2024 sú k dispozícii tu.
  • Prihláška družstva je k dispozícii tu. Stiahnite si prihlášku (word/doc formát) a vyplnenú prihlášku zašlite na v prihláške uvedené adresy.
  • Jarné sústredenie I. ligy sa bude hrať v termíne 19. – 21. 4. 2024. Časový rozpis súťaže je uvedený v propozíciách. Hracím miesto je pivovar Sessler v Trnave. Bližšie informácie ohľadom sústredenia budú zverejnené samostatne.
  • Súťažný kalendár SBZ2024 je k dispozícii tu. Termíny druholigových zápasov budú upresňované priebežne na základe konzultácií a dohôd koordinátora ligy s kapitánmi družstiev.
  • Koordinátorom SBL2024 je Jakub Jakabšic. Koordinátor zaisťuje technické a organizačné podmienky pre konanie súťaže, pričom sa riadi propozíciami súťaže. Koordinátor prijíma prihlášky družstiev do súťaže, zodpovedá za ich súlad s propozíciami a za následný priebeh súťaže. Po skončení súťaže podáva o jej priebehu správu P-SBZ.
  • Vložné do I. ligy je 70€, do II. ligy 40€. Pre zľavy u juniorských a mládežníckych družstiev platí článok 4, §10, bod 2 propozícií SBL. Ceny za umiestnenie v I. lige budú oznámené pred začiatkom prvého sústredenia ligy.
  • Súpisky prihlásených družstiev nájdete tu. Súpiska bude priebežne aktualizovaná podľa stavu prihlášok a úhrady členského. Súpisku vyplňuje na základe prihlášok družstiev koordinátor ligy, stav platby členského je u hráčov signalizovaný automaticky na základe registrácie úhrad členského v databáze SBZ. Venujte pozornosť tomu, aby každý člen družstva, ktorý nastúpi, mal uhradené členské (SBZ alebo ČBS). Účasť hráča s nezaplateným členským v danom roku znamená automatickú kontumačnú prehru.

Finálny termín pre podanie prihlášky a úhrady vložného: 28. 2. 2024. Číslo účtu SBZ je IBAN: SK55 0900 0000 0051 7139 7746 (BIC: GIBASKBX).
Pozn.: Termín sa zhoduje s termínom povinnosti platby členského do SBZ.

Neodkladajte prihlásenie sa do súťaže do poslednej chvíle, ba práve naopak, prihláste družstvo čo najskôr. V prípade potreby môžete v súlade s propozíciami (a prostredníctvom koordinátora) v prihláške urobiť nutné zmeny alebo doplnenia bez ohrozenia práv Vášho družstva.


Celkom prečítané 896 krát.
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments