«

Pozvánka na Karpatský pohár 2024 »

jan 17 2024

Slovenský štandard: inverted minor


Konvencia inverted minor je dôležitou zložkou systémov založených na princípe 2/1. O čo v tejto konvencii ide?

Ak otvorenie je 1♣ alebo 1, tak odpovedajúci má zvyčajne komfortný priestor na nájdenie odpovede. S drahou farbou môže ponúknuť odpoveď na prvom stupni, s vyváženým listom bez drahej farby a silou 6-10 licituje 1NT, kým so silou 11-12 bodov 2NT. Silnejší list tohto druhu so silou 13-15 ukáže cez 3NT.

Avšak má pred sebou neľahké rozhodnutie, ak má dobrú podporu vo farbe otvorenia a list od 11 bodov, napríklad keď partner otvorí 1 a má list , s ktorým by rád hral povedzme 3NT, ale z partnerovej strany, lebo z jeho strany nie je vhodné skočiť na 3NT bez srdcovej a trefovej zádrže. V štandardnom systéme by prípadné 3 boli len invitujúce a pokus obísť problém povedzme licitom 2trefy ukáže inú kvalitu trefov a zároveň zatají kárový fit. Je to preto, lebo v štandardnom systéme ako Sayc neexistuje príkazné zvýšenie lacnej farby, ktorou partner otvorí licitáciu.

Preto vznikla populárna myšlienka obrátiť-invertovať význam zvýšenia lacnej farby nasledovne:
 • jednoduché zvýšenie je forsing, ukazuje 11 a viac bodov, aspoň 4list
 • zvýšenie skokom je slabé, ukazuje 6-10 bodov, zvyčajne 5list
Ďalším dôležitým pravidlom je, že ako inverted minor, tak zvýšenie skokom popiera drahý 4list. Hrajúc princíp inverted minor môže teda odpovedajúci s vyššie zmienenou rukou licitovať forsujúce 2. Dnes sa inverted minor hráva nasledovne pozmenený
 • jednoduché zvýšenie je forsing, ukazuje 11 a viac bodov, aspoň 4list
 • zvýšenie skokom je slabé, ukazuje 0/3 – 6/7 bodov, zvyčajne 5list
Táto verzia je agresívnejšia a štatisticky je veľmi úspešná. Čo však potom s listom majúcim od 7 do 10 bodov a s fitom vo farbe otvorenia? Vtedy odpovedajúci zvyčajne licituje najprv 1NT a neskôr prípadne 3 v lacnej farbe

. Reakcia zahájiteľa na zvýšenie inverted minor:
 • 3m je limitované a neforsuje
 • 2M je forsing (zvyčajne forsing do hry) a ukazuje zádrž
 • 2NT je dvojznačné, 11/12-14 alebo 18-19, čiže forsuje
 • farba skokom je singl, forsing do hry
Reakcia odpovedajúceho v druhom kole:
 • 3m vo farbe otvorenia je limitované a neforsuje
 • 2M je forsing (zvyčajne forsing do hry) a ukazuje zádrž
 • 2NT neforsuje
 • farba na treťom stupni je singl, forsing do hry
Pokiaľ súper zasiahne po otvorení 1m kontrou alebo farbou, tak je konvencia inverted minor vypnutá a licitácia je prirodzená.

Celkom prečítané 74 krát.
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments