«

»

máj 01 2021

Základné informácie k online VCK 2021

  • Základné informácie o turnaji
    Turnaj nie je obmedzený počtom zúčastnených párov. V prípade účasti párov nad limit BBO sa otvoria turnaje v krátkom slede Grand Prix Kosice Section A, Grand Prix Kosice Section B,…. Hodnotenie výsledkov bude spoločné za všetky turnaje.
  • Všetko čo je treba o online VCK 2021 vedieť, prihlasovanie, nasadenie do sekcii pred turnajom, rôzne doplňujúce informácie, správy, výsledky,… sú a priebežne budú uverejnené na stránke http://www.valachnet.cz/spags/bridz/Kosice21/ v anglickom jazyku.
  • Turnaj sa hrá bez kibicov – zákaz
  • Turnaj je pre členov SBZ súčasťou SBT 2021 s možnosťou získať internetové majstrovské body
  • Odvolanie rieši vedúci turnaja a jeho rozhodnutie je konečné.
  • Páry umiestnené na 1 – 6 mieste pošlú organizátorovi turnaja vojtechbelcak@iol.sk číslo bankového účtu, kam budú finančné odmeny poukázané.

Basic Information about the 2021 Online Grand Prix Kosice

• The number of pairs participating at the event is not limited. If the number of pairs to enter the event exceeds the actual BBO-defined limit, subsequent tournament(s) Grand Prix Kosice Section A, Grand Prix Kosice Section B, etc. will be opened for registration with a short delay. The results, for rounds as well as overall for the event will be calculated and presented for all started tournaments combined.

• Everything you need to know about the online Grand Prix Kosice VCK 2021: registration, initial seeding to sections, additional related information, news, results, etc. are available also in English and will be updated – for more information visit the http://www.valachnet.cz/spags/bridz/Kosice21  website

• Kibitzing is not allowed at any time of the event.

• For members of the Slovak Bridge Association the event is part of the 2021 Slovakia Bridge Tour. Best players will be awarded Internet Master Points depending on the number of participating pairs.

• Appeals are handled by the Tournament Director. His decision is final.

• Pairs finishing at any of the first six places are expected to send an email with IBAN (bank account number, one for a pair) to the tournament organizer (vojtechbelcak@iol.sk). The tournament organizer will transfer the financial prizes to these account within few days after collecting all IBANs.


Celkom prečítané 289 krát.
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments